skip to Main Content
5G kommer i stora drag att börja rullas ut i slutet av 2019 och under 2020 sker det stora genombrottet. Vi på Induo följer utvecklingen på nära håll. Faktum är att vi intervjuats om 5G och medverkat i en rad olika artiklar om 5G i bland annat Elektroniktidningen, Telekomidag, M3, Ny Teknik och SKEF News för att nämna några.

Så vad kan vi förvänta oss av 5G?

Det finns många förhoppningar på 5G, att det skall lösa stora frågor som bredband till glesbygd, telemedicin i avlägsna delar av landet med uppkopplade patienter, självstyrande bilar som reducerar antalet olyckor. Från detta till självreglerande ventilationssystem baserat på närvaro och smartare belysning inom- och utomhus.

Många kampar om mediautrymme. Tillverkare av basstationer. Operatörer. Teknikutvecklare. Universitet. Så det kan vara svårt att veta vad som faktiskt kommer att hända i 5G-näten. Det är viktigt tänka på att 5G är så länge är i gränslandet mellan vision och lansering. Det är en vision som säljs in hårt av de som har intresse att sälja in sitt budskap.

5G -hastigheter vi kan förvänta oss

Genom en kombination av avancerad nätteknik och den senaste forskningen bör 5G erbjuda snabbare anslutningar än 4G. Det kan handla om nedladdningshastigheter på upp till 1 Gbit/s initialt. Hastigheten vid nedladdning kommer alltså att vara minst tio gånger snabbare än de snabbaste mobilnät vi har idag. Det kommer senare att kunna erbjudas hastigheter upp till 10 Gbit/s. 5G kommer också ha avsevärt högre kapacitet. För att kunna erbjuda sådana hastigheter behöver länder frigöra nya frekvensband. I Sverige väntar vi fortfarande på att 3,4-3,8 GHz spektrum skall frigöras för 5G vilket kommer att ske under 2020. En av sju anslutningar kommer att vara 5G år 2025 menar GSMA så 4G näten är alltså alltjämt viktiga.

5G ett nät för framtiden
5G kommer att lösa de flaskhalsar vi idag börjar skymta i 4G-nätverken. Mobilanalysföretaget Opensignal har konstaterat att i 77 länder finns en minskning av hastigheter i 4G näten under vissa timmar då det är mest belastning. Dagens 4G-nätverk lider av stora fluktuationer i hastighet, på en timme kan detta variera så mycket som 30 Mbit/s. För Sverige var siffran en variation mellan 21 till 39 Mbit/s.

5G standardiseras

3GPP, som arbetar med standarderna för mobilnäten, har satt standarderna. Release 15, den första 5G-relesen, släpptes sommaren 2018 och den första kommersiella användningen börjar 2019-2020. För att få 5G att fungera i praktiken behövs också chipset till routrar och mobiler. 5G kommer sannolikt först att vara tillgängligt i Smartphone-format. 5G-chip finns tillgängliga under 2019 och operatörer kommer att börja bygga 5G nät under senare halvan av 2019. 5G telefoner har presenterats men det är flaggskeppstelefoner med mycket höga priser.

Femte generationens mobilsystem lanseras brett under 2020 som en uppföljare till 4G-nätet. Routrar och annan typ av hårdvara kan kommer enligt vår bedömning under 2020-2023 och nå en massmarknad runt 2023. Initialt kommer företag och industrikunder att vara de som är intresserade av 5G-tekniken.

Ett försök att definiera 5G är ”intelligent trådlös teknik som kan sammankoppla världen utan gränser”

5G ett nät för maskiner

5G för IoT och maskiner

I framtidens mobilnät ser vi maskiner parallellt med allt som händer i mobilnäten idag. 5G standardiseras därför med sikte på maskiner redan från början vilket inte 4G gjort och 5G-nätet byggs med snabba svarstider, med olika nivåer på hastighet för att kunna erbjuda enkla M2M-uppkopplingar med enheter som är mycket strömsnåla och kan stå i standby i flera år. I sådana nät är det tre faktorer som är extremt kritiska

Teoretiska maxhastigheter är inte spikat än men förväntningarna är 10 Gbit/s, men mer realistiskt kommer det att börja med några hundra Mbit/s. Vi kommer att se snabbare och mer utvecklat mobilt bredband än idag. Men det är inte bara hastigheten som är viktig, 5G kommer även användas till många anslutningar med låga hastigheter där uppkopplade saker (IoT) samsas. Vi kommer också att se fjärrstyrning via mobilnäten, fordon och fjärrstyrda robotar med höga hastigheter, hög säkerhet och låga fördröjningar.

Utropstecken
Tidsfördröjning
Strömförbrukning
Tillgänglighet

Så 5G har mycket att leva upp till! En annan vision av 5G är möjligheten att koppla upp riktigt många processer på liten yta, det gör det till ett intressant alternativ för framtidens uppkoppling av maskiner och processer. 5G tar höjd för att bli en lösning för IoT och M2M redan från början. 5G har en teoretisk latenstid på 1 ms vilket behövs för realtidsstyrning.

3G -är det dags att överge det?

I gryningen för 5G hittar vi sannolikt solnedgången för 3G. Framtiden för 3G är litet tveksam, inga svenska operatörer har stängt ned 3G men i omvärlden ser det annorlunda ut. 3G kommer troligen begränsas när 5G ska in i näten. Sannolikt kommer detta under 2020-2021, då 3G idag används för avlastning av röstsamtal mer tal in i 4G näten innan 3G kan börja frigöra utrymme för 5G.

Frekvensbanden

Alla frekvensband idag är tilldelade utan krav på en viss teknik, så operatörerna kan börja varva både 3G och 5G på sina frekvenser. Samtidigt behövs fler frekvenser frigöras för högre hastigheter. Radio Spectrum Policy Group (RSPG), är rådgivande till EU-kommissionen i spektrumfrågor, och de föreslår tre pionjärband för att möjliggöra 5G.

700 MHz för där stor yttäckning skall nås
3,4-3,8 GHz för kapacitetskrävande tjänster i stad och tätort
26 GHz för extremt höga datahastigheter

De två undre av dessa band används för tester från och med 2017 men är inte ännu i skarp drift.

Vilka frekvenser används för 5G?
700 MHz, 800 MHz, 2 600 MHz, 3 400-3 800 MHz samt 26 GHz är de huvudsakligt utpekade banden

Vilka 5G frekvenser används på landsbygd?
700 MHz är ett band som används för stor yttäckning i glesbygd. Det är ett bra band för yttäckning då radiovågorna når långt.

Vilka 5G frekvenser används i stadsmiljö?
3,4-3,8 GHz är band som skall användas för kapacitetskrävande tjänster i stad och tätort. 26 GHz kommer senare tas i drift för kortdistansöverföring.

Vilka hastigheter kan 5G erbjuda?
5G erbjuder på sikt hastigheter i Gbit/s klass. 5G tar sikte på 35,46 Gbit/s som maxhastighet

Hur mycket snabbare är 5G än 4G?
5G skall erbjuda upp till 35,46 Gbit/s vilket är över 35 gånger snabbare än 4G.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Back To Top
×Close search
Sök