skip to Main Content
5G är inte en standard än men kommer, runt 2020, att ha standardiserats och presenterats. Vi på Induo följer utvecklingen på nära håll. Faktum är att vi intervjuats om 5G och medverkat i en rad olika artiklar om 5G i bland annat Elektroniktidningen, Telekomidag, M3, Ny Teknik och SKEF News för att nämna några.

Så vad kan vi förvänta oss av 5G?

Det finns många förhoppningar på 5G, att det skall lösa stora frågor som bredband till glesbygd, telemedicin i ytterskärgården med uppkopplade patienter, självstyrande bilar som reducerar antalet olyckor. Från detta till självreglerande ventilationssystem baserat på närvaro och smartare belysning inom- och utomhus.

Det är viktigt att 5G är så länge är en vision, en vision som säljs in hårt av de som har intresse att sälja in sitt budskap. Två saker kan vi konstatera med 5G:

Många vill vara först
Många vill att just deras intresseområde prioriteras
5G ett nät för framtiden
Många kampar om mediautrymme. Tillverkare av basstationer. Operatörer. Teknikutvecklare. Universitet. Så det kan vara svårt att veta vad som faktiskt kommer att hända i 5G-näten. Samtliga operatörers inställning just nu är att vi får vänta och se på utvecklingen men man räknar med att ha ett nät klart till 2020 när standarden är klar. På resan dit kommer begränsade nät med pre-5G-standarder att dras igång, men eftersom 5G fortfarande är i utvecklingsfasen, är detta rena tester.

5G standardiseras

3GPP, som arbetar med standarderna för mobilnäten, avslutade de tekniska studierna inför 5G 2016 och i slutet av 2017 väntas ett utkast till specifikation som skall diskuteras och förhandlas fram till 5G Phase 1 Release 15 som väntas klart i mitten av 2018. Den första kommersiella användningen börjar 2019-2020 enligt vår bedömning.

Ett försök att definiera 5G är ”intelligent trådlös teknik som kan sammankoppla världen utan gränser”

5G ett nät för maskiner

5G-inte bara snack

I framtidens mobilnät ser vi maskiner parallellt med allt som händer i mobilnäten idag. 5G standardiseras därför med sikte på maskiner redan från början vilket inte 4G gjort och 5G-nätet byggs med snabba svarstider, med olika nivåer på hastighet för att kunna erbjuda enkla M2M-uppkopplingar med enheter som är mycket strömsnåla och kan stå i standby i flera år. I sådana nät är det tre faktorer som är extremt kritiska

Utropstecken
Tidsfördröjning
Strömförbrukning
Tillgänglighet

Så 5G har mycket att leva upp till! En annan vision av 5G är möjligheten att koppla upp riktigt många processer på liten yta, det gör det till ett intressant alternativ för framtidens uppkoppling av maskiner och processer. 5G tar höjd för att bli en lösning för IoT och M2M redan från början.

I ett utkast till 5G standarden beskriver man att varje cell skall kunna hantera upp till 20 gånger högre hastigheter än 4G initialt.

3G -är det dags att överge det?

I gryningen för 5G hittar vi sannolikt solnedgången för 3G. Framtiden för 3G är litet tveksam, inga svenska operatörer har stängt ned 3G men i omvärlden ser det annorlunda ut. 3G kommer troligen begränsas när 5G ska in i näten. Sannolikt kommer detta under 2018-2019, då 3G idag används för röstsamtal måste VoLTE och tal in i 4G näten innan 3G kan börja frigöra utrymme för 5G.

Frekvensbanden

Alla frekvensband idag är tilldelade utan krav på en viss teknik, så operatörerna kan börja varva både 3G och 5G på sina frekvenser. Samtidigt behövs fler frekvenser frigöras för högre hastigheter. Radio Spectrum Policy Group (RSPG), är rådgivande till EU-kommissionen i spektrumfrågor, och de föreslår tre pionjärband för att möjliggöra 5G.

700 MHz för där stor yttäckning skall nås
3,4-3,8 GHz för kapacitetskrävande tjänster i stad och tätort
26 GHz för extremt höga datahastigheter

De två undre av dessa band kommer att användas för tester från och med 2017.

5G- Framtidens Mobilnät

5G- framtidens mobilnät

Ett försök att definiera 5G skulle kunna vara "intelligent trådlös teknik som kan sammankoppla världen utan gränser" även om 5G ännu inte är något som öppet diskuteras eller som standardiserats. Vi ger oss i kast att definiera vad 5G kan komma att bli.
» Läs mer
Back To Top
×Close search
Sök