skip to Main Content
5G standardiseringen går in i en andra fas, en fas som kallas 5G-Advanced där förväntningarna är ytterligare en ny våg av innovationer som med 5G-teknik kommer att tänja på teknikens gränser. 3GPP:s 5G-standardiseringsprocess tittar nu på de kommande årens utveckling av standarden och klart är att man kommer att avancera i tre riktningar:

Prestandaförbättringar
Ökad effektivitet och managerbarhet
Förbättringar för specifika applikationer

3GPP vill tänja på teknikens gränser och sprida 5G till praktiskt taget alla enheter och installationer som involverar uppkoppling.

nya områden

5G-Advanced börjar med 3GPP Release-18

3GPP Release-18 är den första standardversionen av 5G-Advanced, som kommer att fortsätta att utvecklas efter Release-18. Inledande arbete med Release-18 inleddes 2022 med inriktning på kommersialisering från och med 2024 och framåt (se diagrammet). Release 18 är tänkt att öppna nya möjligheter att leverera tjänster till stora delar av befolkningen oberoende av deras plats, tillämpning eller behov av prestanda.

5G tidslinje

Ökad mobilitet

5G-Advanced har stöd för smartare tjänster som fokuserar på uppkoppling i hög hastighet. 5G-Advanced skall säkerställa att användarupplevelsen inte påverkas av användarens hastighet när man är på resa i tåg, buss och till och med flygplan. 5G-Advanced skall förbättra upplänkskommunikationen framförallt, och när det gäller just uppkoppling ombord på flygplan så skall 5G-Advanced ha stöd för uppkoppling mellan flygplan och marknivå.

Utöver detta kommer ett utökat stöd för exaktare positionering baserat på triangulering mellan basstationer. Även förmågan att erbjuda positioneringsförbättringar av GPS-positionering samt ökad integritet vid positionering diskuteras. 5G-Advanced kommer också att tillhandahålla kommunikationsstöd för obemannade luftfarkoster (UAV), samt som vi indikerat ovan, ha bättre stöd för nät som installeras på annan plats än på jorden med sömlös övergång till nät som byggs på marken.

Man diskuterar även införandet av mobila relästationer, som använder vanlig 5G-teknik för åtkomst till enheter som bärs av användare men som står i kontakt med 5G-nätet för access till omvärlden.

5G triangeln har fått flera dimensioner

I den beskrivning av 5G som tidigare publicerats (ITU IMT-2020) beskrivs 5G som en triangel som skall säkra stöd för olika typer av egenskaper som möjliggör olika typer av användningsområden. Nu tas denna beskrivning till nästa nivå. Utöver de tre huvudsakliga användningsområdena i triangeln ges 5G från och med release 17 stöd för ytterligare tjänster som intelligenta transportsystem (ITS), blåljus- och andra myndigheters behov samt Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) -vilket antagligen skall ersätta GSM-R. I mitten av triangeln återfinns också en ny benämning, RedCap, mer om det nedan.

5G-triangeln

5G-triangeln består av tre huvudkomponenter:

Bandbredd:

Extremt mobilt bredband (eMBB).

Latens:

Ultratillförlitlig kommunikation med låg latenstid (uRLLC).

Stort antal anslutningar:

Massiv maskinkommunikation (mMTC).

5g-triangel

IoT utöver LPWAN

I triangeln som beskriver 5G hittar vi i ena hörnet massive Machine Type Communication (mMTC), massiv IoT. Begreppet IoTs plats i triangeln har breddats. Redan i release 17 presenterades RedCap (Reduced Capacity) en nyklassificerad kategori av applikationer för 5G, även om behoven alltid funnits där, man har bara visualiserat det genom att utgå från den befintliga definitionen kan vi tycka. Se RedCap som applikationer som ligger i mitten av 5G-triangeln, de är inte extrema på något sätt. Vi har valt att likna det vid mellanmjölk. RedCap kommer att utvecklas i 5G-Advanced ytterligare med utökat stöd för enheter med låg kostnad och låg energiförbrukning. Hit räknar vi enheter som inte riktigt är det vi pratat om tidigare, mMTC har varit ett likhetstecken med Low Power Wide Area Network.

5G-Advanced tar ett steg vidare med IoT och utvecklar det till en bredare definition av industriella trådlösa sensorer, industriella sensornätverk (IWSN), smarta klockor och smarta glasögon. Man pratar om ett utökat stöd för IoT, industriell IoT och inte minst ökat stöd för URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication som betyder extremt korta svarstider, något som är nödvändigt i industriell IoT.

Med 5G-Advanced förväntas ett förbättrat stöd för IoT, industriell IoT och även URLLC. I applikationer som kräver intermittent överföring av mindre datapaket förenklas processen för att skapa en session i mobilnäten, en procedur som idag drar en del energi. Med 5G-Advanced skall det vara möjligt att skicka datapaket och olika typer av signalering i mobilnäten med en enklare process för att förlänga batteritiden.

Inom IoT pratas även om personliga IoT-nätverk, något vi kallar Me of Things, det vill säga hur kan olika typer av IoT-enheter placeras på eller runt kroppen, samverka med enheter i hem eller kontors- eller fabriksmiljö. Här förväntas 5G-Advanced ge ökat stöd för Me of Things via 5G-tjänster.

5G möjliggör interaktivitet

5G-Advanced kommer att bli effektivare på att stödja interaktiva tillämpningar och tillämpningar som tangerar metaversum-konceptet vilket kommer användas i större utsträckning inom underhållning, utbildning och undervisning.

(Metaversum är ett nätverk av virtuella världar med fokus på sociala kontakter. Det sägs vara nästa version av Internet med en enda universell virtuell värld. Jag har definierat 6G som en teknik som ”förenar olika världar, den mänskliga, fysiska och digitala världen, till en”. Tanken bakom metaversum är alltså att skapa en värld där du kan interagera med andra. ”Du” är i det här fallet din avatar. Du kommer att kunna använda metaversum som ett socialt nätverk, du kommer att kunna göra transaktioner, spela spel, delta i konferenser och till och med ha affärsmöten. Ett parallellt universum där människor interagerar med varandra. Metaversum skulle kunna innebära att du arbetar hemifrån men interagerar med dina kollegor på jobbet med hjälp av AR/VR). För att kunna möjliggöra detta skulle vi behöva kommunikation direkt mellan enheter och dessutom låg latens, något 5G Advanced ser ut att erbjuda.

GSMA skriver i en publikation som gavs ut september 2022 att ”med tiden kan 5G-Advanced utvecklas för att stödja integrerade sensorer med kommunikationslager, nya former av IoT, taktila och multimodala kommunikationstjänster, mobila Metaverse-tjänster och nätverk av servicerobotar med delegerad intelligens.” Det låter som att 5G-Advanced är en väg till 6G med andra ord.

Myndigheter och blåljus

5G-Advanced skall ge ytterligare stöd för samhällsnytta, blåljus och myndigheter. Genom att stödja användning i dedikerade frekvensband och stöd för smala kanalbandbredder. Med ett stöd för kommunikation mellan två enheter utan basstation tas ett fast grepp om andra tekniker för kommunikation mellan människor och 5G-Advanced kan här ses som en seriös utmanare. Med stöd för mobila basstationer kan man potentiellt både öka täckningsområdena nå in i byggnader bättre där inomhustäckning är bristfällig, något som kan vara användbart för myndigheter som måste gå in i en byggnad där täckningen kan vara bristfällig eller utslagen. I Release-18 kommer 3GPP att möjliggöra multicast- och broadcastkommunikation över 5G för verksamhetskritiska tjänster.

Smartare drift och sikte på framtiden

5G-Advanced kommer att utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning för att möjliggöra effektiv nätkonfiguration, drift och optimering på ett hållbart sätt. 5G-Advanced kommer att vara en nytta för en mängd olika branscher, det kommer erbjuda nya ekosystem och det kommer möta nya behov. Vad 5G Advanced än är kan vi tillsammans utforma för att skapa framtida tillämpningar.

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.





* obligatoriska fält

5G Advanced

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök