skip to Main Content
Hur står det till med de svenska 5G-näten? Enligt en rapport som speedtest.net släppt så är de svenska 5G-näten snabba, men det är knappt någon som använder näten, eller?

5G ger bra hastighet, men färre använder 5G

Om man tittar på redovisad statistik så ser det på hastighetsfronten mycket bra ut ur ett svenskt perspektiv. Det är bara sex andra länder som har snabbare 5G-prestanda än oss. Men samtidigt pekar data på att det är ytterst få i Sverige som tillbringar större delen av sin tid i 5G-näten, av alla användare är det bara 1,5 procent. Enligt rapporten är det bara Brasilien som har färre 5G-användare.

Låg utbyggnadstakt

Vi kan samtidigt göra ett antagande om varför det är så få i Sverige som använder 5G. I Sverige har vi tekniskt mycket bra 5G-nät, eftersom de presterar bra hastighetsmässigt. Att så få använder näten kan bero på att de är koncentrerade till vissa platser, vilket verkar stödjas av de fakta man kan se på operatörernas täckningskartor. Därför kan vi anta att bara sex länder har snabbare 5G-nät än Sverige, men de har hunnit längre i sin utbyggnad av 5G-täckning i näten. För att kontrollera antagandet, kontaktade vi några av de svenska operatörerna.

Sen start och snöbollseffekt

Som ni kanske känner till så låg licensauktionen sent i tiden i Sverige, så vi startade senare än i övriga länder. Stora delar av Nordamerika, Europa och Asien har kommit längre i sin 5G-utbyggnad då de haft tillgång till frekvenser avsevärt längre. Detta har så klart fördröjt starten för operatörerna. Tre menar att förseningar i att tilldela 5G spektrum i 3,5 GHz bandet är den främsta anledningen till att utrullningen av 5G nät har halkat efter i Sverige. En utdragen frekvensauktion och en ny säkerhetsprövning med nya säkerhetsvillkor drog ut på processen. När PTS till slut slutförde auktionen uteslöts Huawei och ZTE, vilket ledde till en ytterligare försening.

Enligt GSMA (Global System for Mobile Communications) kommer dock endast en tredjedel av världens befolkning att ha tillgång till 5G 2025, och till 2025 kan vi säkert räkna med att ha tagit hem tappet.

Sara Kebert Telenor

-Vårt mål är att nå 99 procent till 2025, så i det avseendet kommer vi både komma ifatt och förbi, säger Sara Kebert, Telenors Nätexpert.

Björn Lindberg Tele2

– Vi räknar med att komma ifatt under kommande år, då vi har en välsmord utbyggnadsorganisation som just nu jobbar stenhårt med att få ut 5G till våra kunder, säger Björn Lindberg, Nätexpert Tele2.

Per Malm Tre

-Vi tror på att ha bra täckning i de städer vi väljer att bygga i för en jämn upplevelse i stället för en lokal upplevelse i många städer, säger per Malm, Technical Presale Manager, Tre.

Sara Kebert berättar att i och med att 5G just nu är koncentrerat till vissa specifika platser i Sverige, blir ofta trafikmönstren extremare då early adopters pressar teknikens gränser, men detta kommer normaliseras över tid.

Komponentbrist

Brist på komponenter råder inom många branscher, kan även det ha en påverkan på utrullningen av 5G i Sverige? Tre menar att komponentbristen mitt under pandemin parallellt med logistikutmaningar i världen bidragit med lite försening men känner samtidig att leverantörerna i stort är i kapp. Tele2 och Telenors bild är att komponentbristen är en utjämnare sett mellan olika länder. Genom att hela den globala marknaden drabbas av bristen, så saktas utrullningen ned något ur ett landsöverskridande perspektiv vilket på sikt jämnar ut skillnaderna.

Äganderätt äventyras, 5G försenas?

Men det har även seglat upp andra orosmoln. I en debattartikel menar Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta att detta kraftigt begränsar fastighetsägarens äganderätt. De menar att till skillnad från ett hyresavtal innebär ledningsrätt stora nackdelar för fastighetsägare. Ledningsrätt ersätts med en engångssumma och en summa som är väsentligt lägre i jämförelse med basstationshyra. Ledningsrätten är evig. Oavsett om byggnaden byter ägare, så kvarstår den.

I debattartikeln menar de två organisationerna att detta kan få konsekvenser för utbyggnaden av 5G i Sverige. De menar att fastighetsägare riskerar att bli mer tveksamma till att teckna nya hyresavtal för basstationer om man känner att det finns en risk för att operatören i framtiden skall ansöka om ledningsrätt.

Vår bedömning är att detta möjligen vara ett problem i storstad där man behöver nya mastplatser för att förtäta, men drabbar landsbygden i mindre omfattning. Oavsett vilket så kommer det på något sätt påverka utbyggnaden.

Vad kan vi då vänta oss av 5G till 2022?

Alla operatörer verkar för att utöka 5G-nätet i rask takt och har höga ambitioner.

– Vi kommer att fokusera utbyggnaden i städer runt om i Sverige för att sedan fortsätta med landsbygden, säger Björn Lindberg, Nätexpert Tele2.

-Vi har bra täckning med riktig 5G i centrala delar av Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Utöver det täcker vi hela Norrköping stad och kommer innan året är slut täcka hela Linköping, Jönköping och Uppsala. Vi tror på att ha bra täckning i de städer vi väljer att bygga i för en jämn upplevelse i stället för en lokal upplevelse i många städer, säger Per Malm, Technical Presale Manager Tre.

– I utbyggnadsplanen för 2022 och 2023 är ambitionen att 90 procent av befolkningen ska få tillgång till 5G, så vi bygger ut på bred front, berättar Sara Kebert, Telenors Nätexpert.

Slutsatsen är att 5G näten kommer att bli vanligare under 2022, och vi kommer förhoppningsvis att komma ikapp andra länder, i vart fall ur ett längre perspektiv.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök