skip to Main Content
Om du upplevt fast telefoni, du vet de där telefonjacken på väggen, har du säkert upplevt trådlösa telefoner. Så vad har denna teknik med 5G att göra? Under slutet av 2021 beslutades att DECT NR+ 5G skulle bli en del av 5G-standarden, baserad på icke-cellulär teknik med rötter i DECT-telefonin.

DECT NR+ 5G med rötter i DECT

Idén till att kunna ta fram en ny 5G-standard baserad på de allt mer utrotningshotade DECT-telefonerna är genial. Den absolut största utmaningen nya standarder möter är brist på spektrum. Spektrum som tar 10-tals år att frigöra och som beslutas av FN-organet Internationella Teleunionens Radiokommunikationssektor (ITU-R). Så tänk vilken bonus att springa på ett spektrum som är redo för en global marknad, som inte används av så många och som är en stark kandidat att fylla med ny teknik.

Ny 5G standard icke cellulär: DECT NR+ 5G

Även om du och jag inte hållit i en DECT-telefon på många år så finns det en grupp som fortfarande står bakom DECT-tekniken och förvaltar dess intressen, DECT-forum kallas det. För att summera vad man lyckats få igenom som ny standard så är DECT NR+ 5G en teknik som på ett fritt frekvensband kan överföra data på ett säkert sätt över kortare avstånd. Tekniken är dessutom den första icke-cellulära 5G-tekniken som antagits.

DECT NR+ 5G kännetecknas av att det är en teknik som inte behöver någon egentlig infrastruktur om du ser det ur 5G-perspektiv, den är istället byggd för att vara decentraliserad. NR+ bygger på MESH-teknik, den skall fungera autonomt utan ett fast nätverk och skall möta behovet av massiv IoT för företag som vill kommunicera med maskiner. NR+ grundvärde är bland annat att bli en demokratiserad 5G-standard och en standard som har både en låg investeringskostnad och ett lågt koldioxidavtryck.

Tekniken är till för att bygga privata radionät på en fri kanal för kortare avstånd. Tack vare gott om spektrum och det faktum att det finns tillgängliga kanaler över hela världen kan den snabbt få genomslagskraft.

Nätverkstopologin i DECT NR+ 5G

Du har förstått rätt, tekniken är helt ”icke-cellulär” och kräver inga mobilnät, befintlig infrastruktur som basstationer eller mobilmaster, för att fungera.

DECT NR+ 5G går att använda i nätverk av både mesh-typ och stjärntyp. Enheterna kan associeras dynamiskt med varandra, de kan dynamiskt ändra sin roll till en routing-enhet och de kan skapa både mycket täta och stora nätverk helt på egen hand.

Varje nod kan vara accesspunkt ansluten till internet (dessa kallas för ”sink-noder”). De vanliga noderna kallas för ”leaf-noder”.

Varje nod kan också vara en relänod som skickar trafik från en leaf-nod genom så många routerrelänoder som behövs för att nå sink-noden. Allt detta sker helt automatiskt i nätverket. Det här är ett helt självorganiserande och självläkande nätverk med god tillförlitlighet. Tanken är att ingen enskild nod skall sänka nätet om den ger upp, eftersom trafiken automatiskt omdirigeras.

DECT NR+ 5G -för vem?

För att först först var DECT NR+ 5G passar in så skall vi titta på den så kallade 5G-triangeln som består av tre nyckelkomponenter:

eMBB* (extremt mobilt bredband)
URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications).
mMTC (Massive Machine Type Communications).

*) skrivs även xMBB -vi använder eMBB

Du kan läsa mer om detta i vårt inlägg om 5G-triangeln.

5g-triangel

DECT NR+ 5G tar sikte på att fånga industriella tillämpningar som kräver antingen ett stort antal anslutningar eller låg latens, eller kombination av dessa. DECT-forum menar att man täcker en lucka här, idag finns det ingen tillförlitlig och prisvärd lösning för mMTC och ingen täcker både mMTC och URLLC, trots att det finns ett starkt behov av denna kombination. Visst finns det icke 5G-tekniker som aspirerar på mMTC, som LoRaWAN eller just nu avsomnade Sigfox, men dessa erbjuder inte en pålitlig tillgänglighet och de erbjuder synnerligen inte låg latens.

DECT NR+ 5G -för vilket frekvensband?

DECT NR+ 5G aspirerar på att vara framtidssäkrad och har stöd för kanalbredder från 1,728 MHz upp till 220 MHz, vilket skall täcka marknadens nuvarande och framtida behov av datahastighet och latenstid. Om du är litet insatt i den gamla DECT-tekniken så vet du att det är 1,9 GHZ-bandet som använts, medan standarden NR+ täcker hela 17 band i frekvensbandet till 6 GHz. Med 19, GHz-bandet får man tillgång till ett dedikerat globalt frekvensband och en radiomiljö med begränsade störningar från andra användare och utmärkta möjligheter till att hantera dessa eventuella störningar.

DECT NR+ 5G är en extremt tilltalande teknik för Massiv IoT eller massive machine type communication, mMTC. Det är en korthållsteknik som till skillnad från LoRaWAN funnit sin plats i korthållskommunikation i stor skala för egna, isolerade radionät. Eftersom tekniken begränsas till en viss yta finns stora chanser till att den får stort genomslagskraft.

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök