skip to Main Content
4G banade vägen för snabbare, stabilare nät och ett större antal IoT enheter i våra städer och i våra hem. Lanseringen av 5G och den fortsatta utvecklingen av 5G kommer leda till fortsatta innovationer. En betydande del av dessa kommer att vara smarta enheter, IoT är här för att stanna som en väsentlig del av både vår vardag och vårt samhälle i stort.

IoT -en allt bredare term

I takt med teknikens utveckling har termen Internet of Things (IoT) de senaste åren breddats ut till att betyda mer än vad den först gjorde. Till en början talade man om integrerade system, trådlösa nätverk och automatisering inom industrin men IoT har allt mer kommit att innefatta smarta sensorer, datainsamling med stor nytta för samhället och även produkter som blir allt tätare integrerade med oss som personer. I vardagstal brukar termen IoT syfta på smarta enheter, för industrin kan det syfta på sensorer och system för fjärrstyrning, säkra, uppkopplade fabriker och för kommuner så finns möjligheten att skapa en smartare stad med en infrastruktur som ger energisnålare städer och mindre klimatavtryck. Något de alla dock har gemensamt är möjligheten att koppla upp sig till någon form av nätverk där de kan kommunicera med andra enheter, sensorer och apparater, oftast just internet.

5G nyckeln till IoTs potential

Många anser att 5G kan vara nyckeln till att nå IoTs fulla potential. Tekniken finns redan tillgänglig kommersiellt i flera länder och allt fler kommer. Industrin anpassar sig snabbt och utvecklar 5G-kompatibla produkter – samtidigt spår rapporter att vi 2022 kommer att se 550 miljoner 5G-abonnemang världen över. Lanseringen av 4G kickstartade en ny livsstil med strömmande musik och video överallt men genom snabbare överföringar i näten och mindre latens så var det även startskottet för IoT produkter, bland annat de för smarta hem. 5G kommer att innebära samma typ av nya livsstil, men till en större utsträckning då antalet uppkopplade processer kommer att öka kraftigt. Detta eftersom 5G vida överträffar 4G, inte minst när det gäller prestanda och stabilitet.

Enligt en GSMA studie publicerad 2019 kommer det att finnas många som fortsätter att använda sig utav 4G även fortsättningsvis. Både när det gäller konsumenter och företag och det är ju så att vi kommer att även hålla kvar vid GSM och 2G ett bra tag till. Men trots tillgången på teknik redan idag erbjuder 5G fördelar för IoT som inte är möjlig med 4G eller andra tekniker: bland annat stödjer 5G en stor mängd statiska och mobila IoT enheter, alla med varierande hastighet, bandbredd och krav på tjänstekvalitet. I samband med utvecklingen av IoT kommer flexibiliteten med 5G vidare attrahera företag som letar efter lösningar som klarar av större, kritiska kommunikationssystem.

Hastighet och IoT

Den kommersiella succén för IoT är nära knuten till dess prestanda. Hur snabbt och stabilt en IoT-enhet kan kommunicera med andra IoT enheter är två viktiga faktorer för att kunna skala upp och öka intresse och användningsområde. Med 5G ökar överföringshastigheten mellan enheterna markant: medelhastigheten för 5G kan räknas som minst den du ser idag för 4G medan topphastigheten är 10 gånger högre för 5G. 5G är dock mer än bara högre hastigheter. Vi kommer även se avsevärt ökad täckning och lägre latens där latensen sjunker från 20-50ms med 4G ned till 1ms. Den ökade täckningen kan bidra till att förstärka infrastrukturen och även bidra till smartare transporter, till exempel genom att assistera smarta bilar och bussar för att få ett bättre flöde i trafiken eller till och med undvika trafikolyckor.
Enorm bandbredd länkar ihop oss alla
Utöver ökad hastighet och täckning talar vi även om en förbättring när det gäller stabiliteten sett till anslutningen mellan enheter. En stabil anslutning till ett nätverk är extremt viktigt oavsett om det är en IoT-enhet eller en annan viktig nätverksenhet, men ännu mer så för enheter så som lås, säkerhetskameror och andra övervakningssystem som kräver uppdateringar i realtid. 5G ger oss även möjligheten att fjärrstyra enheter i realtid i applikationer där nätverksprestanda är av kritisk prioritet, till exempel fjärrstyrning av tunga maskiner i miljöer som ställer stora krav på personlig säkerhet för både arbetstagare och omgivning.

Förutom att IoT-enheter kan kräva extremt låg strömförbrukning, ha en riktigt låg latens och erbjuda en stabil och säker uppkoppling kan 5G även bidra till effektivitet. Det finns enheter som inte kräver komplexa system, sensorer för att övervaka miljö, närvaro eller användningen av verktyg. Med den dynamiska 5G-tekniken kan dessa acceptera högre latens i utbyte mot minskad strömförbrukning.
obemannade fordon jordbruk

Vägen till 5G och IoT

5G kommer likt 4G att vara en drivande kraft till utvecklingen av kommunikationen i vårt samhälle. Den kommer att skapa nya företag och utveckla vårt samhälle. Med anslutningar och nätverk som grund kommer nästa transformation av industrin där operatörer inte bara kommer att behöva expandera nätverken, utan även se över sitt utbud av tjänster och lösningar för att adressera nya möjligheter. Majoriteten av IoT intäkterna till operatörerna kommer att komma från sensordata och nätverkslösningar. Sensorerna är många men behöver litet data, nätverken för fabriker, gruvor och andra större arbetsplatser behöver bra kapacitet men är färre till antalet. En möjlighet är uppkoppling av allt från fordon, mätare och sensorer på maskiner, under de närmaste fem åren kommer intäkterna även att komma från appar, tjänster och serviceplattformar.
5G ett nät för maskiner

Massiv IoT

Massiv IoT innebär många anslutningar för IoT-enheter där man ofta siktar på ett stort antal uppkopplade enheter till en låg kostnad per uppkopplingspunkt. Dessa används på begränsade bandbredder och de skickar och tar emot små mängder av data med relativt stora mellanrum mellan varje överföring. Enheterna kan placeras i områden med krävande radio- och täckningsförhållanden samtidigt som de i många fall kan drivas på endast batterier i många år. LPWAN är termen som används där två vanliga typer är LTE-M och NB-IoT. LTE-M är jämförelsevis mer mobil med högre överföringshastigheter men kräver mer bandbredd samt kostar mer än NB-IoT som har lägre bandbredd.

De två typerna kan köras parallellt med LTE i 4G nätverk och har gjort det sedan 2017. De uppfyller alla 5G krav från ITU och 3GPP för just massiv IoT. LTE-M är ett tillägg till LTE för att kunna stödja kommunikation mellan maskiner, vilket även inkluderar uppkoppling av enheter med låg komplexitet. Detta samlas i standarden LTE Cat-M. NB-IoT är en självständig teknologi för radioaccess baserat på LTE. Förenklat så är LTE Cat M1, LTE-M, den teknik som främst används i Europa medan NB-IoT fått stor genomslagskraft i resten av världen.
IoT och 5G
Det existerar huvudsakligen två typer av Cat-M/NB-IoT modem på marknaden: single-mode NB-IoT modem som passar enheter med extremt låg kostnad samt dual-mode CAT-M1/NB/IoT modem som passar en rad olika användningsområden för enheter med låg kostnad. Dual-mode modemen kombinerar de bästa egenskaperna av de två teknologierna och kan erbjuda god täckning, mobilitet, positionering av enheten och stöd för tal. Vidare har dual-mode modemen möjlighet att byta till NB-IoT access om de skulle vara utanför täckningsområdet för Cat-M1. Både Cat-M1 och NB-IoT kan integreras med 5Gs nya frekvensband så väl som 4G banden vilket säkerställer framtida användning och potential.

Smarta städer

5G med IoT har potentialen att vidareutveckla smarta städer och erbjuda nya applikationer och tjänster som underlättar vardagen och minskar vårt miljöavtryck. Ett exempel är att med sensorer som är uppkopplade visa lediga parkeringar i realtid. Ett annat exempel är att låta AI minska köbildningar och restider genom att finjustera trafiksignaler och trafikflöden. Förutom minskad stopptid vid rödljus bidrar detta även till minskad bränsleförbrukning när bilar tillåts rulla längre utan att stanna.
lpwan olika tekniker en översikt

Smarta industrier

Tillverkningsindustrin har också en rad fördelar med 5G genom att AI och virtuell verklighet tar stormsteg framåt. Detta kan användas för virtualisering och att ta fram verktyg för felsökning baserat på helt nya insikter och tekniker. Automatisering av industrier är på frammarsch, med nya privata 5G-nät får man en sömlös integration uppkoppling i den industriella infrastrukturen som idag framförallt bygger på trådade nätverk. Detta gör att vi kan integrera 5G med realtidsnätverk i tidskritiska applikationer för ökad industriell automatisering.

Anslutning via 5G erbjuder stora fördelar när det gäller mobilitet, flexibilitet, minskning av kostnader samt digitalisering jämfört med trådad kommunikation. I vissa industriella sammanhang kan trådade nätverk migrera över till trådlös anslutning successivt. 5G utvecklas löpande och även utrustningar som idag inte kan använda mobilnäten på grund av krav på hastighet, svarstider och livscykellängd kommer under 5G-resans gång kunna gå över till 5G.
realtidsuppkoppling i industrin

Står 6G på tur efter 5G?

Även om 5G nu finns tillgängligt kommersiellt återstår det mycket av kommande teknologier kopplat till 5G. 5G ju kan fungera tillsammans med AI för att skapa något vi kallar intelligent anslutning som vi skrev ovan. Den fortsatta utvecklingen av AI tillsammans med kraftfulla trådlösa lösningar kommer säkerligen att forma framtiden, något som 6G kommer att bidra till när det väl är dags. Är du intresserad av 6G och vad det kan komma att vara, läs vidare i vårt inlägg om 6G här.

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök