skip to Main Content
Vi har i många år sagt att 5G kommer 2020, så nu när 2020 knackar på, ställer vi oss frågan hur det ser ut på 5G-fronten nästa år och de kommande åren och gläntar på dörren till 6G.

3G populärare än 5G 2020

Det kan komma som en chock, men 3G kommer att fortsätta att vara mer populärt än 5G även 2020. Det nämns i en rapport av Open Signal nyligen att 27% av användare globalt aldrig anslutit sig till 4G-nätet, utan förlitar på 3G. Detta gäller inte bara i utvecklingsländer, i Tyskland fann man att upp till hälften av användarna inte ens använder 4G. Slutsatsen är att 5G är på gång, men det kommer inte att vara fler 5G-användare än 3G-användare 2020.
5g nät stad

5G näten rullas ut på allvar

Men det är på gång. I Ericssons Mobility Report kan man läsa att i slutet av 2025 kommer 5G-näten att täcka 65 procent av jordens befolkning och det kommer att finnas 2,6 miljarder 5G-abonnemang. Detta är en prognos så klart, men en fingervisning på vilket skifte i mobilnätsgeneration vi står inför. Siffrorna är uppskruvade mot föregående års prognos men denna rapport är inte det enda som pekar på att utvecklingen går snabbare än väntat. Datatrafiken spås öka till 24 GB data per månad, alltså runt 800 MB/dag vilket så klart ställer nya krav på mobilnäten. Nordamerika spås ha störst utbyggnadstakt följt av Asien och Europa.

Fler frekvensband för 5G

Återkommande anordnar Internationella Teleunionen en radiokonferens som syftar till att ta beslut om hur radiospektrum skall användas internationellt, mer om det i detta inlägg. Den nyligt avslutade WRC-19 tog beslut om att avsätta hela 17,25 GHz nytt spektrum för framtidens 5G-nät. 24,25-27,5 GHz, 37-43,5 GHz, 45,5-47 GHz, 47,2-48,2 samt 66-71 GHz är de nya banden som blir tillgängliga. 85 procent av sägs vara tillgängliga över hela världen, något ITU brukar eftersträva. Banden kommer inte att vara tillgängliga i övermorgon men sannolikt inom några år.

5G för IoT är egentligen 4G

Vårt största intresse är inom IoT, där är prognosen också uppskruvad till 5 miljarder cellulärt uppkopplade enheter i slutet av 2025 och hela 52 procent av dessa är uppkopplade via NB-IoT och LTE-M. Även om vi nu kan tycka att detta är 4G-teknik och inte 5G-teknik.

Utrullningen av 5G kommer inte att överbrygga klyftorna mellan städer och landsbygd utan snarare förstärka dem. Med 5G, om operatörerna följer samma utrullningsprincip som för 5G, och fokuserar på tätbefolkade orter och städer kommer urbana användare att få en ökad hastighet och ytterligare öka klyftan till den som bor och verkar på landsbygden. Så småningom kommer 5G-utbyggnaden också att gynna de på landsbygden, men sannolikt inte än på många år.

självkörande fordon i 6G-nätet

Den hyperuppkopplade världen -6G i antågande

Allt eftersom 5G mognar och fortsätter som global standard har flera börjat fundera över vad 6G vara och hur sådana nät skall utformas. Universitet i Uleåborg har det första forskningscentret för framtidens mobiltelefoni, 6G Flagship som engagerar 300 forskare. Visionen är att 6G kommer att starta 2030.

Så vad är 6G? Vi försöker att göra en kort summering. 6G kommer att innebära mer data, det känns närmast självklart.

Näten kommer att följa användarna sömlöst, överallt, och trådlöst inom mobilnäten kommer att vara en större del av den kritiska infrastrukturen. Inom ramen för 6G-visionen ingår att möta FN:s utvecklingsmål på hållbar utveckling. Om vi sammanfattar vad 6G kommer innebära:
I de nya mobilnäten möts människa och maskin

Inga smartphones

Smarta telefoner är sannolikt ute och kommer att ersättas av genomgripande XR-upplevelser genom exempelvis glasögon som projicerar information istället för en skärm. Inomhus pratar man om skärmar eller hologram för att projicera upp den man pratar med.

Autonoma fordon

Autonoma fordon för ekologiskt hållbara transporter och smartare logistik möjliggörs genom tekniker som distribuerad artificiell intelligens (AI).

Grymt mycket data

6G-forskningen siktar på att vi kommer vilja överföra data med upp till 1 Tbit/s per användare i överföringshastighet. Samtidigt talar man om att 6G inte bara handlar om att flytta data: 6G kommer att bli ett ramverk för många typer av tjänster.

Mer spektrum

Utökat spektrum och användning av THz möjliggör nya applikationer, till exempel 3D-avbildning och 3D-avkänning. Dessa kan användas till exempel i självkörande bilar där man kan skanna av omgivande föremål.

Nya nät

6G innebär intelligenta trådlösa nätverk som kan forma radiomiljön efter nätens behov för stunden. 6G behöver inbyggd säkerhet och skall kunna skydda mot attacker mot nätet.

Som du ser så är 6G-näten redan på ritbordet, nu håller vi dock tummarna för att vi får tillgång till 5G-näten snarast.

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök