skip to Main Content
Underjordiska gruvor är ökända för att vara svåra miljöer för tekniska installationer. Komplexa geografiska områden, farliga förhållanden och den stora otillgängligheten på underjordiska gruvplatser gör detta till en krävande miljö för autonoma maskiner. Det är här som nästa generations privata 5G-nätverk och EDGE-intelligence kommer in i bilden och fungerar som ryggrad för att stödja en säker och effektiv autonom gruvdrift.

Framtidens gruvdrift säkrad med 5G-teknologi

Uppdraget var tydligt: att utforska den outnyttjade potentialen hos 5G, digitala tvillingar och EDGE-computing för att digitalisera underjordiska gruvor. NGMining-projektet fokuserade på att skapa högautomatiserade och fjärrstyrda gruvsystem. Genom att kombinera dessa avancerade tekniker siktar projektet på en omvälvande övergång från en verksamhet med hög grad av manuell hantering och hög risknivå till ett mer automatiserat, säkert och effektivt ekosystem.

Viktiga resultat

Säkerhet, produktivitet och hållbarhet är tre ledord i projektet och man lyckades med en hel del framsteg:

Dynamiska säkerhetszoner: Med hjälp av 5G och EDGE-computing har projektet framgångsrikt utvecklat algoritmer och koncept för att skapa virtuella dynamiska säkerhetszoner runt autonoma gruvmaskiner.

360° videoströmning i realtid: Ett av de största genombrotten var införandet av 360-graders videostreaming i realtid för fordon som arbetar i den underjordiska gruvan, vilket förbättrar många situationer.

Digitala tvillingar: En digital kopia av den underjordiska gruvan, med system, enheter och fordon, skapades för att möjliggöra kommunikation och analys i nära realtid.

Djupgående försök och utvärderingar

Projektet var starkt beroende av rigorösa tester. Sandvik tillhandahöll toppmoderna testgruvor i Tammerfors för teknikförsök och demonstrationer. Det var här som kontrollerade förhållanden gjorde det möjligt att utvärdera betydande förbättringar av trådlös kommunikation via privat 5G, positionering och multimediaströmning.

SATEL: Säkerställer kritisk konnektivitet

NGMining-projektet tog effektivt itu med komplicerade anslutningskrav i underjordiska gruvmiljöer genom att använda säker och robust 5G-teknik, menar Johan Korin, Business Development Director på Satel. Satel har utnyttjat dessa resultat för att ta fram innovativa multiband-routerlösningar för fordon, särskilt för Off-Highway Vehicle-tillämpningar.

Vägen framåt

Projektet, som inleddes i maj 2021 och avslutades i september 2023, visade på en betydande potential för förbättringar av uppkoppling, positionering och multimediaströmning i underjordiska miljöer. Nästa steg innebär dock ytterligare utveckling och mer omfattande tester för att stärka systemets robusthet, tillförlitlighet och skalbarhet. Med den kunskap de inblandade företagen har skaffat sig är de bättre rustade för att utveckla snabba, stabila och motståndskraftiga nätverk för gruvdrift under jord.

Ett kollektivt steg mot en säkrare och mer hållbar framtid

Genom den framgångsrika implementeringen av banbrytande digitala lösningar banar NGMining-projektet väg för en revolution inom gruvindustrin, med löften om inte bara ökad säkerhet och produktivitet utan även mer miljömässigt hållbara metoder. Projektet är ett bevis på vilken typ av omvälvande förändring som är möjlig när branschledare går samman för ett gemensamt mål. Hjälp oss att överbrygga avstånd och skapa en mer hållbar framtid för gruvindustrin.

Vi gräver oss mot målen i Agenda 2030

Projektet Next Generation Mining är nära kopplat till FN:s Agenda 2030 genom att fokusera på teknisk innovation för hållbar utveckling. Genom att utnyttja 5G, AI och EDGE computing-teknik syftar projektet till att drastiskt förbättra säkerheten och produktiviteten i underjordiska gruvmiljöer. Dessa framsteg bidrar till ansvarsfull resursutvinning och minskar gruvverksamhetens miljöpåverkan.

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök