skip to Main Content
Du har säkert inte missat en av årets hetaste snackisar i telekombranschen, 5G, som snart kommer, kanske. En ny trådlös standard som anses vara som tändvätska för nya innovationer och skall skapa nya tillämpningar och digitalisera branscher du tidigare inte kunde drömma om. 5G anses har en stor inverkan i att få Internet of Things, IoT, att växa vidare. Men måste man vänta på 5G eller fungerar 4G lika bra?

stora sensornät för industri

Vad kan 5G innebära för IoT?

5G rullas ut inom kort. Det tyder allt på. Men frågan vi skall ställa oss är när den breda massan kommer att ha tillgång till 5G. Utbyggnaden kommer sannolikt att ske löpande från 2020 och framåt och fokus kommer inte nödvändigtvis, men högst sannolikt, att vara delat. Därmed kan fullskaliga 5G projekt för IoT ta ytterligare några år innan de är realistiska. 5G är en stor influens på våra förväntningar på IoT och frågan är om vi skall vänta på 5G innan vi tar tag i IoT-frågorna eller om näten redan idag är redo för IoT? Det finns egentligen inte några skäl att vänta, LTE-näten har flera intressanta tekniker för IoT, så kallade LPWAN-tekniker och de är en perfekt brygga mellan idag och framtiden.

5G-hastigheter

5G lovar mycket, ett löfte är ett IoT-vänligare ekosystem och avsevärt större kapacitet än i 4G. Man kan säga att 5G kommer innebära ett par viktiga förbättringar gentemot 4G som extremt snabba datahastigheter och mindre latens på omkring 1 millisekund. Dessa är intressanta för vissa marknader men för den som tänker sig en IoT-sensor som skall överföra mätvärden så är det sannolikt mindre prioriterat, de helt enkelt inte nödvändiga för IoT-produkter som sensorer.
snabb uppkoppling överallt med 5G
Så hur skall då 5G kunna tillföra något till IoT? Själva grundtanken bakom IoT är att enheter samlar in data och överför dessa till en gemensam databas där applikationsskikt kan hämta data de behöver. Data kan överföras kontinuerligt eller vid enstaka tillfällen. Kontinuerlig överföring sätter press batterilivslängden för enheterna eftersom en enhet måste spänningssättas, sensorn stabiliseras, mätvärde inhämtas och sedan överföras. Nya trådlösa tekniker minimerar just energin som går åt att hålla nätverksuppkopplingen igång och målet är att reducera energin med 90% vilket skall ge upp till 10 års batterilivslängd för IoT-enheter, men då pratar vi inte om kontinuerlig uppkoppling utan mätvärden ibland.

Vad kan vi göra här och nu?

5G har som mål att förbättra IoT men LTE är redan igång med IoT-vänliga tekniker som LTE Cat-M1 och NB-IoT som ger lägre kostnader och lägre energiåtgång för IoT-applikationer. Dessa kommer att vara en otroligt viktig brygga mellan LTE och 5G.

De allra flesta IoT-applikationer tar sikte på låg bandbredd och lång räckvidd samt en bra batterilivslängd. För de IoT-applikationer som inte kräver höga dataöverföringshastigheter men kräver relativt låg kostnad, låg strömförbrukning, samt ger god täckning på landsbygdsområden eller i källare i staden så är LTE-M eller NB-IoT det som man skall satsa på just nu. Skall du göra något nu inom IoT så ta sikte på dessa två LTE-standarder, de kommande 10 åren kommer du att kunna dra nytta av dessa.

5G kommer senare att förbättra dessa LPWAN-teknologier på olika sätt. Räkna med att man kommer jobba vidare på att hitta rätt modulation och frekvens för att ta sig genom cementväggar effektivare. Nya tekniker kommer möjliggöra att ansluta applikationer som tack vare låg effekt kräver ännu lägre strömförbrukning än idag, vilket ytterligare förlänger LPWAN-batteriernas livslängd. Men återigen, nuvarande LTE-M och NB-IoT-enheter, kan redan använda mycket av denna teknik redan, en enkel uppgradering av firmware är sannolikt det enda som behövs för att få med 4G-tekniken in i 5G-näten. Du kan alltså börja med LPWAN och IoT nu och uppgradera senare för att dra nytta av de förbättringar som kommer med 5G men genom att starta redan nu så missar du inte tåget och kan få ett nyttigt försprång.
Trafiksystem som interagerar

Snabbare, snabbare

5G innebär två stora förändringar i cellulär anslutning. Den ena förändringen kommer successivt och rör applikationer som smarta elnät, sensornätverk, positionering av tillgångar och andra IoT-applikationer som använder LPWAN. Den andra förändringen berör det som kallas 5G NR där användning nytt spektrum, med mm vågor, och utbyggnaden av ett nytt 5G-kärnnät, kommer att ge snabba bredbandstjänster som möjliggör innovativ automatisering i fabriker, autonom körning och andra applikationer som kräver mycket höga datahastighet, en extremt hög tillförlitlighet, mycket låg latens och en roaming mellan basstationer som överträffar dagens handoffs.

5G handlar till viss del om snabba nedladdningar, låg latens och täckning överallt. Detta är viktigt för ITS-applikationer som smarta fordon och transportinfrastruktur som i självkörande fordon. I en sådan miljö kan en fördröjning i överföring betyda skillnaden mellan ett optimerat trafikflöde och en krasch i en korsning.

Nästa steg i din IoT-strategi

4G är på sikt inte tillräckligt för att hantera all data från det ständigt ökande antalet sensorer och anslutna enheter. På sikt kommer det att begränsa vad IoT verkligen kan uppnå och att IoT inte kan nå sin fulla potential.
smarta trafiklösningar
På sikt kommer 5Gs höga datahastigheter, låga latens, ökade flexibilitet, låga energiförbrukning kombinerat med kostnadseffektivitet och förmåga att klara ett mycket större antal enheter vara den perfekta möjliggöraren till det verkliga Internet of Things. I en framtid där allt från konstföremål, matvaror och saker i vår omgivning är uppkopplade finns nya affärsmöjligheter och nya företag som tillhandahåller tjänster och appar för att hantera komplexa IoT och konvertera data till något användbart kommer att födas. 5G kommer att spela en viktig roll för människa, företag och samhälle som helhet. Men låt oss inte vänta på vad 5G kan göra, tekniken finns i mångt och mycket redan idag i LTE-näten.

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök