En av Induos styrkor är att vi arbetat med kommunikation under lång tid. Vi har levererat produkter som används på land, under marken, i luften samt på och under vatten. Med en erfarenhet som sträcker sig upp till 20 år bakåt i tiden har våra medarbetare stött på en rad olika användningsområden och applikationer. Med den erfarenheten i ryggen har vi en ganska god uppfattning om olika applikationer och vad som fungerar och inte fungerar i praktiken.

Applikationer med industriella nätverk

Robust kommunikation för olika situationer

Vi kan kommunikation trådlöst men även via kabel, fiber och koppar. Vi har ett utbud av produkter som passar i en rad olika applikationer och tack vare att vi även arbetar med trådlös kommunikation kan vi skräddarsy lösningar baserat på den teknik som passar varje applikation bäst.

Industriell automatio

Automation

De största utmatningarna med industriell automation och installationer i fabriker är redundans och realtid, två faktorer som måste vara närvarande vid design av nätverket. Eventuella avbrott eller förseningar kan resultera i förlorade intäkter, särskilt när verksamheten är non-stop, 7/24/365. En annan faktor är säkerheten i fabriken, om en process måste stoppas finns inte utrymme för felöverföringar eller tidsfördröjningar.

Industriell automation

Vattenverk och SCADA

SCADA-system

Hela distributionskedjan i ett vattendistributionssystem måste kunna kommunicera pålitligt. Vattenverk, pumpstationer, vattentorn och alla övriga komponenter kommunicera med varandra. De flesta kommuner bygger kommunikationen på en blandning av kommunikationssystem, med fiber, eget kopparkablage, inhyrda ledningar, radio eller via mobilnäten.

SCADA-system

Nätverk för spårvägen

Spårvagnskommunikation

Ombordnätverket i Helsingfors spårvagnar hanteras med hjälp av Lantechs switchar. När system skall samverka i lokaltrafiken behövs pålitliga anslutningar, Lantechs vattentäta switchar är godkända för montering i spårvägens fordon och ger även Power over Ethernet-anslutning till utrustning ombord.

Ombordnätverk

Nätverk på buss

Nätverk på bussen

En speciell modell av switch från Lantech, IPES-0008-4, accepterar lägre matningsspänningar än många andra industriella switchar, därför används den med fördel i fordon som bussar. Tack vare switchen kan andra komponenter i bussen spänningsmatas via PoE och realtidsinformation överföras till ledningscentralen.

Nätverk på bussen

Kommunikation i tunnlar

Tunnlar och trafikleder

I Storbritannien används Lantechs switchar. I projektet används Lantechs IES-2206F-II-E och IES-2216C-E för att bygga en pålitlig kommunikationslänk via koppar och fiber. Ett avancerat nätverk samlar övervakningskameror, ljudsystem, telefoner, trafikantinformation, ljusstyrning, ventilation och ett SCADA system

Kommunikation i tunnel

Videoövervakningssystem i tunnel

Videoövervakning i lång tunnel

Lantechs switchar används i världens längsta tunnel för övervakningskameror, VoIP-telefoner och trafikantinformationsskyltar. Nätverket i tunneln måste dimensioneras för att både vara robust och redundant då kommunikation i tunnlar alltid måste fungera. Klimatet i tunneln är hårt men ett nätverk bestående av hundratals Lantech-switchar binder samman alla funktioner.

Videoövervakning i tunnel

Sök