skip to Main Content
Förr eller senare drabbas en pumpanläggning av störningar vilket kan leda till såväl översvämningar som följdskador. För att snabbt kunna vara på plats och för att kunna hindra att skador uppstår eller förvärras har Pumpsnabben i samarbete med utvecklingsföretaget Precis AB tagit fram en lösning för effektivare larmhantering på pumpanläggningar.

Precis erbjuder lösningar för företag som vill lägga ut delar av sin service på nätet och därigenom erbjuda enkel åtkomst för kunder eller anställda. Precis tillämpning PROjobb är framtaget för serviceföretag som vill underlätta dagligt arbete och återkommande moment. I PROjobb kan kunden se aktuella och pågående arbeten med individuell status och vem som är ansvarig, PROjobb kan generera allt från arbetsorder till offertunderlag.

Förr eller senare drabbas en pumpanläggning av störningar vilket kan leda till såväl översvämningar som följdskador. För att snabbt kunna vara på plats och för att kunna hindra att skador uppstår eller förvärras har Pumpsnabben i samarbete med utvecklingsföretaget Precis AB tagit fram en lösning för effektivare larmhantering på pumpanläggningar.

Precis erbjuder lösningar för företag som vill lägga ut delar av sin service på nätet och därigenom erbjuda enkel åtkomst för kunder eller anställda. Precis tillämpning PROjobb är framtaget för serviceföretag som vill underlätta dagligt arbete och återkommande moment. I PROjobb kan kunden se aktuella och pågående arbeten med individuell status och vem som är ansvarig, PROjobb kan generera allt från arbetsorder till offertunderlag.

pumpsnabben

Larm för pumpar via SMS

SMS larm blir datapaket

Användare av PROjobb kan välja till en larmfunktion baserad på SMS-larm från Induo. Genom att installera ett driftslarm kan viktiga funktioner i anläggningar driftsövervakas automatiskt. Anläggningen eller anläggningarna i systemet övervakas kontinuerligt och när en larmsituation uppstår uppmärksammas serviceföretaget via PROjobb att något är fel. I PROjobb visas vilken kund och installation som larmat och det går även att se direkt på en karta var kunden är positionerad. En av fördelarna med Precis lösning är att det kan filtrera data, om anläggningen larmar på grund av låg batterinivå kan en typ av larm genereras, om det är ett motorskydd som löst ut kan en annan typ av larm skapas. Med PROjobb faller behovet av en jourtelefon som skickas runt i organisationen, data filtreras och skickas till dem som för stunden berörs av larmet och oprioriterade larm kan till exempel skickas dagtid när företaget har full bemanning. Då alla larm ligger på en server kan kunden kan nå lösningen när som helst och från bilen, kontoret eller hemmet.

Pumpsnabben snabbt på plats

En av användarna av PROjobb är Pumpsnabben som är servicepartner för flera olika pumptillverkare. Företaget erbjuder serviceavtal och kundanpassade underhållspaket och man ville erbjuda sina kunder en lösning för hantering av larm från pumpanläggningar med syfte att minimera kostnader för kunden. Pumpsnabben har därför använt denna tilläggstjänst för att erbjuda sina kunder avloppsgropar/-stationer med GSM övervakning. Det nya systemet innebär att man snabbt kan vara på plats om något händer. -Genom denna lösning kan vi erbjuda kunder automatiserad övervakning som ger oss möjlighet att förhindra att allvarliga skador uppstår av exempelvis en översvämning, säger Johan Lohall, VD på Pumpsnabben.

Genom GSM-övervakning kan Pumpsnabben snabbt kan se vad som är fel på respektive anläggning då varje SMS-sändare kan generera fem olika typer av SMS. Pumpsnabben kan därmed agera snabbt om larmet är tidskritiskt och se till att en installatör beger sig till platsen för att åtgärda fel, mindre prioriterade fel kan avhjälpas vid tillfälle.

-Detta är en intressant tillämpning där vi integrerat olika system för att få en efterfrågad helhet. Detta kan potentiellt bespara slutkund stora pengar genom att förebygga driftstopp av kritiska installationer. Inkommande larm kan hanteras olika beroende på önskemål och krav; ex via app för smartphones, via webgränssnitt, Windowsapplikation som PROjobb eller på andra sätt.

Jag ser många möjliga tillämpningar som har behov av övervakning och fjärrstyrning av apparatur via applikation och GSM-larm, säger Johan Printz, Precis AB.

Kombinationen av kostnadseffektiv SMS-sändare som bas och att larmen via ett virtuellt nummer kopplas samman med kundens applikation gör den här lösningen både unik, prisvärd och lovande.

GSM-styrning och larm

ESIM-251 GSM-larm

SMS-larmsändare med fem ingångar som genererar driftslarm om något går fel.

SMS-larmsändare

Nätaggregat

Nätaggregat

DIN-monterat nätaggregat som passar i normkapsling, vi lagerför flera utföranden.

Nätaggregat för normkapsling

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök