skip to Main Content
Tryckskillnader i fjärrvärmenätet måste justeras baserat på tillförlitliga mätdata i realtid för att få en optimal drift. Vapo, som är marknadsledande inom bioenergi i Finland och den baltiska regionen, har använt pålitliga SATEL-LP8 radiomodem med I/O-moduler för överföring av realtidsdata i fjärrvärmenätet.

Effektivisering av fjärrvärme

Pålitlig dataöverföring

Tryckmätning och vanligtvis även temperaturmätning används på vissa punkter i fjärrvärmenätet både i framledningsrör och returledningsrör. Avstånden mellan mätpunkterna varierar beroende på den totala nätlängden men är vanligtvis mellan en kilometer till tio kilometer.
analoga i/o i fjärrvarmenät

Trådlöst optimerar kostnader i fjärrvärmenätet

SATEL-LP8-moduler överför mätdata (4-20 mA) till kraftverket där de är anslutna till automationssystemet och tryckskillnaden beräknas. Därefter justeras fjärrvärmenätet enligt dessa mätdata. Processen medför betydande kostnadsbesparingar då onödig pumpning i fjärrvärmenätet kan undvikas samtidigt som värmeförsörjningen även säkerställs i de allra längsta delarna av nätverket.

Det mest typiska fallet i fjärrvärmenätet är att samla analoga signaler (temperatur, tryck och flöde) till fjärrvärmeverket. Systemet Vapo har i drift bygger på SATEL-LP8-radiomodem tillsammans med I/O-modulen SATEL-LP AI4 vid understationerna, som kan hantera fyra stycken analoga givare, och radioenheten SATEL-LP8 och I/O-modulen SATEL-LP AO4 som mottagare, som har fyra analoga utgångar och kan spegla givarnas värden.
principskiss tradlöst nät för I/O-överföring

Flera liknande system i drift

En annan kund i Finland, Lappeenrannan Energia, har ett liknande system med analoga I/O-signaler som överförs över avstånd på 1-15 km. I det här fallet används samma typ av hårdvara och förutom tryck, temperatur och flöde på framledningsrören hämtar man också mätvärden för spillvärmen.

Dessa system är inte tidskritiska och kan enkelt hantera några sekunders tidsfördröjning för signalöverföringen från slavarna till mastern men tack vare att näten har bevisat sin pålitlighet har de successivt byggts ut sedan första installationen 2016.

Säker trådlös överföring

Radioenheterna använder sig av så kallad MESH-teknik så att om den direkta radiolänken går ner kan anslutningen till mastern bibehållas genom att data skickas via en annan radioenhet. SATEL-LP8 kommunicerar med en krypterad radioöverföring på 869 MHz frekvensen och den kan nå avstånd upp till ett par mil. SATEL-LP-produktfamiljen är utformad för enkel I/O-överföring i nät upp till 250 noder med upp till 32 I/O per nod. Man kan också bygga så att basstationen till exempel ansluts till en PLC eller styrsystem så länge dessa är MODBUS-kompatibla. Överföringen är säker och näten är både kostnadseffektiva och pålitliga.

Med SATEL-LP-systemet är det enkelt att skapa punkt-till-punkt, punkt-till-multipunkt eller stora nät. I princip vem som helst installera ett nät med SATEL-LP, drifttagning görs med hjälp av en enkel inställning via tumhjul.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök