skip to Main Content

Smart ventilationssystem räddar klimatet

Att frånluften i ventilationssystem innehåller värme är väl ingen nyhet för de flesta. Värmeåtervinning ur ventilationsluften är i dag en standard i nya bostäder. I en bostad är ju frånluften ganska ren, vilket inte kan sägas om restaurangers frånluft. Denna innehåller ju å ena sidan attraktiv värme som kan återvinnas och återföras till byggnadens energisystem, å andra sidan luft som är både fet och sotig. Sammansättningen blir ett problem, fettet gör att värmeväxlaren täpps till och inte fungerar.

Enjay från Malmö har löst detta. Företaget har som mål att med sina innovationer låsa upp för energiåtervinning inom nya områden för att minimera CO2 utsläppen. Deras första produkt heter Lepido, en heavy duty värmeväxlare som gör det möjligt att återvinna värmen i alla typer av restaurangventilation. I genomsnitt klarar systemet att återvinna 85 000 kWh per restaurang och år och återföra energin till fastigheten, energi som annars skulle ventilerats rakt ut i luften. Inte mindre än sex olika klimatutmärkelser under 2020 talar sitt tydliga språk, Enjay är på god väg att nå framgång internationellt för sin lösning.

lapido enjay systems
enjay system ventilationsanläggning

Innovativa, uppkopplade ventilationssystem

Resan till framgång har inte varit enkel. Efter år av utveckling och tester var det svårt att hitta en restaurang som ville investera i något obeprövat. Efter långa övertalningar fick man fram en testinstallation på en Burger King restaurang mot löfte att det inte skulle kosta franchisetagaren något och om det inte fungerade skulle anläggningen återställas. Lång historia kort, med Lepido-lösningen visade det sig att en restaurangkedja som Burger King kunde spara åtta till tio tusen euro per restaurang per år. Systemet är därför numera standard i alla nybyggda Burger King-restauranger i Skandinavien. Enjay skapade därmed ett ekonomiskt incitament för att rädda miljön och snabbare nå de globala målen.

Vinnande finansieringsmodell

Eftermontering i befintliga restauranger är mer kostsamt än att installera vid nybyggen. Samtidigt är det ju för miljön viktigt att restauranger uppdateras för att minska klimatpåverkan. Enjay har löst det så att de erbjuder tioåriga kontrakt utan initialinvestering, så franchisetagaren eller restaurangägaren inte behöver göra en stor initialinvestering och dessutom börja spara pengar redan från dag ett – den månatliga besparingen på energiräkningen är högre än den månatliga kostnaden.

Advantech ICR-3211

Kraftfullt samarbete

I projektet har Induo och Tele2 samarbetat för att hjälpa Enjay med en säker, skalbar lösning för uppkoppling av Lepido-systemet. Induo har levererat hårdvara i form av Advantechs router ICR-3211b, hjälpt Enjay att konfigurera sin uppkoppling för att fungera i många år, samt på konsultbasis skapat en VPN-lösning för säker uppkoppling i Enjays infrastruktur.

Tele2 har levererat en lösning för global IoT uppkoppling och access för att säkerställa Enjays expansion, oavsett var deras kunder befinner sig då hållbarhet och miljö är ett globalt ansvar. Att dessutom inom loppet av någon vecka kunna leverera en helhetslösning tillsammans med Induo, visar på den styrka som vårt partnernätverk har, där vi snabbt kan hjälpa våra kunder med deras behov säger Pontus Nordin, Senior Sales manager IoT vid Tele2.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet mellan Tele2 och Induo. Där den ena tappar bollen plockar nästa upp den. Väl fungerande och upparbetade kanaler mellan leverantörerna, säger Kristoffer Sakaria.

IoT och uppkopplade processer

Genom att koppla upp alla enheter i Lepido-systemet med IoT-enheter kan Enjay visa att man håller vad man lovar. Med data kan man visa svart på vitt hur mycket som sparas på en dag, på en månad eller i stort sett när som helst i tid. Genom uppkopplade enheter så kan Enjay även övervaka funktionen i anläggningen och om något går fel skickas en tidig varning och de kan hantera alla utmaningar snabbt. Prediktivt underhåll som tar fasta på styrkan i IoT.

-Vi kan ge ”early warnings” som kan omfatta även andra komponenter i ventilationssystemet än Lepido. Ifall våra mätdata upptäcker någon trend som pekar på att något behöver åtgärdas, även i kringutrustning, kan vi meddela kundens service-team tidigt, vilket minskar de totala kostnaderna för systemunderhåll genom att åtgärda eventuellt uppseglande problem innan de blir omfattande, säger Kristoffer Sakaria, CIO Enjay Systems.

Genom att mäta andra parametrar i anläggningen och samla in data löpande kan man med beräkningar komma med rekommendationer till sina kunder och potentiellt erbjuda ytterligare produkter. Det kan vara produkter som idag inte finns på marknaden men genom att samla in data kan Enjay snabbt använda data som affärsnytta, varefter tekniken utvecklas.

Nya regler kan enkelt mötas

För de kunder som vill visualisera sitt miljöarbete har erbjuder Enjay en ny pusselbit med insparade kWh, vilka kan omvandlas till en siffra för att visa kundens inbesparing av fossil CO2 per månad, per år, eller hur kunden nu vill redovisa den. Inom ramen för de kommande nya EU-reglerna för Taxonomy, där stora företag kommer att tvingas redovisa sina insatser för att energi- och miljöeffektivisera sina operationer för att minska fossil CO2, kan Enjay med automatik leverera in data som de kan använda i sin redovisning.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök