skip to Main Content
Intelligenta Transportsystem (ITS) är en av de snabbast växande områdena inom teknik idag. Den växande urbaniseringen över hela världen ökar efterfrågan då trafikflöden i de stora städerna ökar för varje dag.
Omkring 60 miljarder resor görs varje år i EU och det uppskattade antalet bussar är cirka 800 000. Adderar man antalet privatfordon och nyttofordon är det inte konstigt att städerna lider av trängsel i stadskärnorna.

Kollektivtrafikoperatörer letar efter tekniska hjälpmedel för att förbättra sina tjänster, optimera körsträckor och minska bränsleförbrukningen. ITS ger på många sätt en lösning på dessa problem. Radiomodem ger möjlighet till trådlös kommunikation mellan enheter och systemkomponenter, snabb, robust och säker kommunikation. Ett eget radionät är både lätt att implementera och dimensionera.

Bushållplats utan människor

Intelligent kollektivtrafik är trådlös

Ett trådlöst datanät behöver inte medföra dyra markarbeten, flexibiliteten i trådlösa system tillför därför ett verkligt värde.

Buss i stockholm vintertidMånga av tillämpningarna i ITS omfattas av lagstiftning och direktiv, SATELs radiomodem möter dessa krav och vi omger oss med en rad professionella installatörer som i årtionden installerat ITS-system. Vår långa branscnärvaro gör det också möjligt att ständigt utveckla vår produktportfölj för att matcha kraven från applikationer inom ITS-området.

I dagens moderna kollektivtrafik är det mycket kommunikation som skall skötas simultant. Information om bussars position skall samsas med trafikljusstyrning för att ge bussen grönt ljus i nästa korsning samtidigt som information skall ges till resenärer via informationstavlor och internet eller SMS tjänster.

Trådlös kommunikation ger tillgänglig information

En av de kanske viktigaste delarna i intelligent kollektivtrafik är kommunikation. För att kommunikationen skall fungera krävs en pålitlig radiolänk som kan föra informationen dit den skall, snabbt och säkert även om bussen eller spårvagnen rör sig inne i städerna mellan byggnader. För att all trafik skall kunna flyta så snabbt och effektivt som möjligt så krävs en välplanerad kommunikationsstruktur. Intelligenta system skapas genom att information delas mellan enheter och systemkomponenter. Vi erbjuder en rad olika trådlösa kommunikationslösningar för att hantera dataöverföringen och insamling i trafiksystem.

Med radiomodem är kommunikationen alltid online och ger en tillförlitlig realtidsöverföring som sträcker sig från tiotals meter upp till 100 kilometer. Radiomodem är mycket toleranta mot väder och geologiska störningar, systemen fungerar även under stora evenemang eller andra speciella tillfällen när andra tekniker kan möta svårigheter på grund av överbelastning.

Ett eget radionät är mycket flexibelt. Radionäten är lätta att underhålla och expandera även år efter driftsättning, det är därför också en smart investering för framtiden.

Kommunikationen i nätet är gratis och fungerar oberoende av kommersiella operatörer, detta gör att ägaren av radionätet har full kontroll över sina datakommunikationssystem hela tiden och kan beräkna kostnader för kommunikation. Med tanke på den stora tillväxten inom kollektivtrafik är expansion av nätet viktig. Med radionät kan varje ändring i nätet hanteras och dimensioneras, kommunikation är inte beroende av tredje part eller belastningen i tredje partens nät.

Signalljus i staden

Trafikljusprioritering

Trafikljusprioritering är en tillämpning för att hjälpa passage vid rödljus för kollektivtrafik. Trafikljusprioritering gör kollektivtrafiken mer tillförlitlig, snabbare och mer kostnadseffektivt. Det har liten inverkan på allmän trafik och ett billigt och enkelt sätt att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig jämfört med privata fordon, samtidigt gör det också att tidtabeller kan göras mer exakta och restiden kortas.

Trafikljusprioritering består av ett detektionssystem som låter trafikljusprioriteringssystemet veta var fordonet som begär signalprioritering befinner sig. Detekteringssystemet skickar en prioritetsbegäran att fordonet önskar prioritet. En mjukvara beslutar om och hur man kan prioritera fordonets önskemål baserat på programmerade förutsättningar och skickar information till signalljuset.

Realtidsinformation

Information till trafikanter, resdata i realtid och parkeringsinformation är exempel på meddelandetjänster i trafiken som tydligt gynnas av överföring av data i realtid. Ju mer information människor har om den nuvarande situationen, desto mindre tid de tillbringar med att nå sin destination. Meddelanden till trafikanter kan alltså både förbättra trafiksäkerheten och minska trängseln. Möjligheten att fjärruppdatera och informera trafikanterna är avgörande för operatörerna som sitter i kontrollrummet och har som uppgift att informera trafikanter. En modern stad har varje dag flera störningar i trafiken som måste meddelas på ett effektivt sätt till en bred publik med minimal fördröjning.

Spårvagn med digitala skyltsystem

Fordonsdiagnossystem

Dieselmotor i fordonDiagnostisk information i realtid om fordonsstatus är ett värdefullt verktyg för att upprätthålla bästa möjliga servicenivå till kunderna och samtidigt minimera underhållskostnader. Varje fordon kan utrustas med en intelligens, en PLC som övervakar dragkraft, bromskraft, hastighet baserat på position, temperaturövervakning av motor och andra felmeddelanden från bussens inbyggda diagnossystem. Operatörer kan hela fordonsflottan och övervaka deras status baseras på information i realtid.

Passagerarinformation

Att informera passagerare om när nästa buss kommer till en viss hållplats är värdefullt för trafikanterna. Systemet bygger på automatisk lokalisering av fordon (AVL) med hjälp av GPS-navigation och kontrollpunkter längs färdvägen. Alla fordon avfrågas av en central dator ungefär var tionde sekund vilket ger kontinuerliga data och en exakt positionen för varje fordon då positioner lagras i realtid i en databas.

Informationsskärmar vid hållplatser visar passagerarna nästkommande fordons linjenummer, destination och väntetiden i minuter. Skärmarna kan också användas för att leverera meddelanden om trafikstörningar.

Kollektivtrafiksystem i Sverige

Ett exempel på större system är Skånetrafikens bussar och tåg. Direkt i din smartphone och på webben kan du se om bussen är försenad när du skall åka till jobbet. Eventuella trafikavvikelser presenteras i realtid i din telefon, är en buss försenad så kan du se hur mycket försenad den är och vilka alternativa avgångar som finns. Den realtidsöverförda informationen i Skånetrafikens bygger i huvudsak på kommunikation via SATELs radiomodem. Undrar du om radiomodemskommunikation fungerar i verkligheten så är denna tillämpning ett exempel där radiomodem löpande levererar realtidsinformation direkt till din dator och telefon.

SATELLINE EASy Proof

IP69K klassat radiomodemSATELLINE-EASy Proof är ett vattentät radiomodem med fordonsanpassad kapsling för överföring från fordon i rörelse över långa avstånd.

Vattentätt radiomodem

SATELLINE EASy Pro

Högeffektsradiomodem för GPS och lantmäteriSATELLINE-EASy Pro är ett 35 W radiomodem med hög effekt för överföring där avstånden är riktigt långa.

Högeffektsradiomodem

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök