De största utmatningarna med industriell automation och installationer i fabriker är redundans och realtid, två faktorer som måste vara närvarande vid design av nätverket. Eventuella avbrott eller förseningar kan resultera i förlorade intäkter, särskilt när verksamheten är non-stop, 7/24/365. En annan faktor är säkerheten i fabriken, om en process måste stoppas finns inte utrymme för felöverföringar eller tidsfördröjningar.

Switchar i industriella tillämpningar

Kommunikation mellan PLC-er och överordnat system

I applikationer som industriell automation eller fabriksautomation, består de allra flesta system av PLC, DCS (distribuerat kontrollsystem) och SCADA-system. I de allra flesta fabriker baseras kommunikationen på IP-protokoll vilket gör det lätt att koppla samman olika utrustningar. Utrustningar kan styras och data överföras till det överordnade SCADA-systemet, där databasen sammanställer driftsdata för en ögonblicksbild av produktionen likväl som möjligheten att hämta fram historik.

Exempel på nätverk i fabrikKorrekt dataöverföring är extremt viktigt, det finns ett enormt behov av realtidsapplikationer i fabriksautomationstillämpningar, exempelvis ProfiNet från Siemens, EthernetIP från Rockwell och Modbus från Schneider. Realtidsprotokollen har utvecklats från behovet av realtidskommunikation vid PLCer ansluta till robotarmar, transportband och andra system inom segmentet fabriksautomation. Detta skapade ett behov av switchar kompatibla med realtidsprotokoll och en lösning som kan leverera data i realtid även vid nätverksstörningar.

Den här typen av nätverk kräver hög tillgänglighet och där kan Lantech Pro-ring ge en hög tillförlitlighet. Om nätverket råkar ut för störningar hittar systemet snabbt nya uppkopplingsvägar. Eftersom all utrustning utnyttjar IP-protokollet och ansluter till Ethernet, är det lätta att antingen bygga ett separat nätverk eller att integrera det med anslutning till internet (med hjälp av en router med brandvägg).

Transportsystem

En mekanisk hanteringsutrustning flyttar material från en plats till en annan i fabriken, detta är särskilt användbart för transport av tungt eller skrymmande material. Det är snabbt, effektivt och väldigt användbart i alla former av materialhantering, i och med att det är snabbt kan avbrott i kommunikationen snabbt skapa problem.

Robotar

En programmerbar robot är utformad att utföra en rad olika uppgifter som att svetsa, gripa, snurra och så vidare. Varje användningsområde är unikt och beroende på tillämpningen. Robotarmar i fordonsindustrin till kan utföra en mängd olika arbetsuppgifter med stor noggrannhet, om och om igen. Men om en robot stannar berörs ofta hela produktionen varför redundant uppkoppling och snabb återhämtning vid avbrott är ett krav.

I industriell automation är det ofta dyrare med avbrott än att installera hårdvara av god kvalitet från början. En oövervakad industriell switch kan verka lockande medan det på sikt är mer ekonomiskt med en övervakad switch över tid. Våra industriella switchar har en MTBF-tid (genomsnittstid mellan fel) på omkring 25 år.

Nätverksswitch billig för fiber och koppar

6-portars switch

Industriell switch med plug and play installation för fiber och koppar. Lantech IES-0204FT stöder ett brett inspänningsområde: 9-56 VDC.

Switch 6-portar

Fibercontroller för olika typer av fiber

Fibercontroller

Bygg redundanta fibernät med fiberkontroller. När data tas emot i fibern tappas data av lokalt samtidigt som det skickas vidare i nätverket. Enheten skickar data vidare i fibern även om den blir strömlös.

Fibercontroller

Sök