skip to Main Content
Tillförlitlig information är viktig och en exakt position är värd mycket, i alla fall i DGPS- och RTK-tillämpningar. SATELLINE-radiomodem är en trådlös länk som används för att överföra korrektionsdata så att precisionen i tillämpningen blir högre. Det är en lättinstallerad trådlös länk som används världen över i en mängd olika applikationer som lantmäteri- och i obemannade farkoster.

Pålitlig data ger exakta positioner

Dessa tillämpningar bygger på att den mottagna signalen från GNSS (Global Navigation Satellite System som GPS, Glonass och Galileo) korrigeras för att ge en större noggrannhet. SATELs radiomodem används i en mängd GPS applikationer, det finns många stora byggprojekt i Sverige där SATELLINE radiomodem använts i positioneringssammanhang. Öresundsbron, Turning Torso och Botniabanan är tre kända projekt där radiomodem använts för att överföra korrekta positioner till mätinstrument med GPS för lantmätning eller utsättning.

Radiomodem i DPGS-applikationer

Radiomodemen levererar pålitliga mätvärden i realtid och effektiviserar mätprocessen på byggarbetsplatser. Vid stora byggprojekt är varje stillestånd oerhört kostnadskrävande, kommunikationen måste fungera i varje läge. I RTK och DPGS-tillämpningar sammankopplas två GNSS-mottagare, en fast basstation och en rörlig så kallad rover, via till exempel radiomodem. En GNSS-mottagare placeras på en väl inmätt punkt i rikets koordinatsystem där koordinater för punkten med de kända koordinaterna och den mottagna GNSS-signalen jämförs. En korrigeringssignal räknas ut och korrektionsdata skickas via till exempel radiomodem till en rover, en mobil enhet som kan vara monterad i ett fordon eller bäras av en person. Tack vare korrektionsinformationen kan roverns position beräknas med hög noggrannhet.

Differentiell GPS ger en noggrannhet på 0,5–5 m medan RTK, som använder en annan teknik, har större noggrannhet. RTK kräver större beräkningskapacitet hos rovern än vid en DGPS-mätning.

SATELLINE radiomodem är utmärkt val för trådlös datalänk mellan GNSS basen och rover-stationer som sänder stationen positionskorrigeringsdata till rovern en gång per sekund.

Leica Geosystems trådlösa länk

Ett exempel på en kund som använder Satels radiomodem är Leica Geosystems. Företagets fokusområden är bland annat lantmäteri, kartläggning, laserskanning och industriell mätning. Tekniken är även lämplig för styrning av anläggningsmaskiner.

Satel modem används i stor utsträckning i Leicas GNSS-system, ett samarbete som började i slutet av 1990-talet, då Leica efterfrågade en pålitlig punkt-till-punkt länk för trådlös dataöverföring.

Maskinstyrning med Radiomodem

Mätsystem

SATELLINE-modem används för överföring av korrektionsdata och i nordiska förhållanden nås ett rörelseavstånd på upp till 6-7 kilometer, men med permanent installerade basstationer, placerade i vattentorn till exempel, kan uppnås avstånd upp till 30 kilometer lätt nås. SATELLINE radiomodem är extremt snabba; mätdata kan överföras med latens på endast något tiotals millisekunder.

Radiomodemens förmåga att leverera pålitlig kommunikation, även i krävande miljöer så som extrem kyla eller värme, medför att processen snabbas upp och förkortar tiden för byggnation. Radiomodemen används även för maskinstyrning vid anläggning av vägar, vid byggnation, spårläggning och muddring. Med GPS-styrda entreprenadmaskiner kan vägar anläggas med en enorm precision. En 3D ritning laddas in i fordonets dator med uppgifter om hur resultatet skall se ut. Informationen från ritningen ligger sedan till grund för hur hydrauliken i maskinen skall styras. Genom användningen av GPS och radiomodem minskar kostnader för material och utsättning samtidigt som produktivitet och precision ökas.

Högeffektsradiomodem för GPS och lantmäteri

SATELLINE EASy Pro

SATELLINE-EASy Pro är ett vattentät 35 W radiomodem för överföring över långa avstånd.

35 W radiomodem

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök