skip to Main Content
Cuviva ger möjligheter till bättre livskvalitet med digitaliserad hemsjukvård. De har utvecklat en digital plattform för hemsjukvård som testats i olika projekt med goda erfarenheter. Individen förses med utrustning för att dels själv ta prover på sig själv och dels kommunicera digitalt med vårdcentralens personal.

vård i hemmet
Att ge ökad livskvalitet med digitaliserad hemsjukvård är Cuvivas affärsidé. De har utvecklat en digital plattform för hemsjukvård som testats i flera projekt med mycket goda erfarenheter. Individen förses med utrustning för att dels själv ta prover på sig själv och dels kommunicera digitalt med vårdcentralens personal.

Tekniska lösningar gör det möjligt att vårda äldre i hemmet

I Sverige kan gruppen sköra äldre med kroniska sjukdomstillstånd, som diabetes eller hjärtproblem, vara så stor som 200 000. En utsatt riskgrupp i samhället också är viktig att skydda från exempelvis virus eller influensor. Gruppen ökar snabbt vilket innebär stora utmaningar för vården. Men med nya tekniska lösningar är det möjligt att vårda denna patientgrupp i hemmet. En teknik som skulle kunna spara landstingen 13 miljarder per år.

Ett av de bolag som ligger i framkanten är Göteborgsbaserade Cuviva, som utvecklat en egen plattform för vård i hemmet. Det som från början var en intressant modell för att spara vårdkostnader visade sig tidigt vara teknik som inte bara uppskattas utav vårdgivaren utan har dessutom gett ökad livskvalitet för de patienter som testat lösningen i verkligheten.

Cuviva har en lösning som skall ge effektivare och tryggare vård i hemmet, och enligt företagets vd Henrik Cederkvist har bolagets arbete visat att man kan reducera patientens läkartider med 80 procent och ersätta många av de reaktiva fysiska mötena med sjuksköterskor med proaktiva digitala vårdmöten. En effektivisering som med en åldrande befolkning med kroniska sjukdomar skulle kunna ge snabbare vård till en lägre kostnad.

Säker vård i hemmet

Cuvivas plattform för tryggare och effektivare vård, bedrivs inte på sjukhus eller vårdcentral, utan utgår istället från den miljö patienten känner bäst: det egna hemmet. Bolagets ambition är att ge alla möjligheten att leva sitt liv i hemmet, även äldre personer med kroniska sjukdomar och kanske stora behov av vård i stort sett dygnet runt.
hemsjukvård i låda
Cuviva har utvecklat en plattform, som består av ett ekosystem av digitala lösningar, där man förser individen med en säker kommunikationsplattform som knyter samman patienten med vårdgivaren så att sjukvård kan bedrivas på ett helt nytt sätt. För individen är bland annat nyttan att man får en större frihet samt en större inblick i vilka faktorer som kan påverka ens hälsa.

Verksamhetschefen Åke Åkesson, som verkar på Borgholms Hälsocentral, har blivit känd för sin så kallade Borgholms-modell. Borgholm är en av de kommuner som har äldst befolkning i Sverige. För dessa ville Åke ta fram en nyskapande modell för framtidens primärvård. Han ville skapa något han kallade Hemsjukhuset, där alla delar i vården knöts samman. Som läkare hade han patientens bästa i fokus, och när Åke träffade Cuviva insåg han att det finns anpassade verktyg för de allra sköraste, så att vården för dessa individer kan digitaliseras.

Lyckat pilotprojekt

vård hemmaPå kort tid initierades och startades projektet Digitaliseringen av Hemsjukhuset. 20 patienter med kronisk hjärtsvikt bjöds in till deltagande i det fyra månader långa pilotprojektet. Patienterna skickade dagligen in sina värden och svarade på frågor på en surfplatta.

Man kan tänka att en teknikovan äldre person skulle ha svårt att ta till sig ny teknik, men just tack vare ett individuellt gränssnitt anpassat för de allra sköraste, har även de helt utan tidigare erfarenheter av digital teknik klarat att ta till sig tekniken efter 20 minuters utbildning. Genom mätvärden ges vårdpersonalen möjlighet att få tätare uppdateringar av patientens hälsa och kan också snabbare och proaktivt reagera på indikationer att något inte står rätt till.

Trådlös teknik i centrum

Patienten förses med ett färdigt paket som består av en surfplatta för att kommunicera med vårdoch omsorgsgivare, trådlösa sensorer som kopplas upp via bluetooth och en router som via mobilnäten skickar medicinsk data. Genom att plattan även har en inbyggd webkamera kan patienten kommunicera med vårdgivaren genom virtuella läkarbesök.

Plattan påminner patienten om när prover skall tas och har även en virtuell assistent som kan guida patienten eller svara på enkla frågor. Genom givare som febertermometer, vågoch blodtrycksmanschetter kan patienten själv utföra tester som skickas till vårdgivaren samtidigt som värdena också visas i patientens egen platta.

– För att en sådan här vårdlösning skall fungera och ge patienten den självständighet och trygghet som vi eftersträvar har vi fått jobba med tekniskt avancerade lösningar som skall erbjuda patienten en säker uppkoppling ,som de kan lita på, säger Fredrik Koffner, Cuviva.

Säkerheten A och O

Att kunna möta krav på säkerhet och patientens integritet var särskilt viktigt. All utrustning i hemmet hos patienten har exempelvis unikt trådlöst nät. Cuviva förde tidigt diskussioner med Induo som, med erfarenheter från många olika branscher, tillsammans med Cuviva tog fram hårdvara för uppkopplingen från patienten in till vårdgivaren.

Hårdvaran, bestående av 4G-routrar, har en säker och övervakad uppkoppling för att snabbt kunna avhjälpa fel och reducera behovet av speciellt utbildad installationspersonal.

Idag driftsätts hela utrustningen av en sjuksköterska i patientens hem. Tack vare den avancerade tekniken, förpackad i ett enkelt format, för såväl individ som för vårdpersonal, skapas en helt ny fas i sjukvårdens utveckling, uppkopplad sjukvård i hemmet hos de allra sköraste –där såväl individ som vårdgivare är vinnare.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök