skip to Main Content

Kraftledning för el

Satels radiomodem används för insamling av mätvärden från elmätare och fjärrvärmemätare hos slutkunder spridda över hela Sverige. Radiomodemen används för olika uppgifter beroende på den aktuella applikationen, ibland används ett radiomodem per mätare, i andra fall används radiomodemen för att överföra mätvärden från en grupp av mätare.

Mätvärden i realtid till samma kostnad

Oavsett systemuppbyggnad är radiomodemets styrka att det efter installation inte tillkommer några löpande kostnader för kommunikationen. Mätvärden kan samlas in så ofta som krävs utan att trafikkostnader tillkommer. Genom att nätägaren även äger radionätet har man redan från början sett till att täckningen finns där den behövs dessutom har man full kontroll över kommunikationen och styr själv den fortsatta utbyggnaden av nätet. Många kunder inom el- och fjärrvärmebranschen sköter mätvärdesinsamling över stora geografiska ytor där det är viktigt med en pålitlig radio med goda räckvidder. En investering i radiomodem borgar för en framtida trygg kommunikation. Dessutom äger man själv infrastrukturen vilket gör det lätt att budgetera för kostnader samtidigt som man har ett framtida utrymme för fler tjänster i samma nät.

Trådlös mätvärdesinsamling sedan starten

Vi har arbetat länge med att designa radionät för mätvärdesinsamlingssystem. Vi var med och byggde Sveriges kanske första pilotprojekt för mätvärdesinsamling åt Vattenfall i början av 2000-talet och sedan har systemen växt och avlöst varandra. Antalet radiomodem som levererats och installerats för automatisk mätaravläsning, AMR, i Sverige är åtskilliga 10 000-tals enheter.

Uppbyggnad av komplexa nät

KilowattimmarGrupper av enskilda elkonsumenter har var sin elmätare som mäter elförbrukningen. Mätvärdena skickas regelbundet vidare till en så kallad koncentrator via radio eller elnätskommunikation. Vid koncentratorn loggas all förbrukning och för att kunna debitera kunder rätt månadsavgift måste data överföras till överordnat system vilket ofta innebär att data måste överföras över längre avstånd.

Bästa sättet att överföra data?

Hur kan man på bästa sätt överföra data till överordnat system? Elnätskommunikation är inte ett alternativ på grund av elnätets topologi, elnätskommunikation är uteslutet. Att installera fasta anslutningar är kostsamt och tar lång tid att bygga ut. Ofta faller valet på trådlösa system och i fallet med mätvärdesinsamling ofta på radiomodem. Radiomodem kan överbrygga långa avstånd och genom att det är ett privat radionät är säkerheten högre än om data skulle överföras i de publika näten. En egen AMR-infrastruktur (Automated Meter Reading) är det säkraste och mest ekonomiska sättet att kommunicera och näten är framtagna för att möjliggöra robust kommunikation år ut och år in.

Hus med mätvärdesinsamling

Satels radiomodem ger tillförlitlig kommunikation

Satels radiomodem har testats och använts i en rad system, de ger bra tillförlitlighet och användarvänlighet. Redan det första projektet med Vattenfalls testsystem bestod av 600 stycken radiomodem som täckte ett område där vissa överföringsavstånd överstiger 20 km och totalt ett område som är cirka 50 x 30 km. För att täcka så stora ytor måste vissa understationer också används som repeaterstationer.

Avstånden som kan överbryggas med Satel radiomodem varierar från ett par hundra meter till 30-40 km beroende på terräng. Vissa kraftbolag i norra delarna av Sverige överbryggar avstånd långt utöver det.

Normalt överförs värden från mätaravläsningar genom till exempel radiomodem till en dator på elbolag en gång per dygn, men tack vare att kunden äger kommunikationsinfrastrukturen är det inga problem att ändra frekvensen till en gång i timmen, systemet har kapacitet för det och inga ytterligare kostnader tillkommer.

Fördelarna med mätvärdesinsamling i realtid är stora både för systemägaren och för konsumenten. Konsumenten har tillgänglig faktureringsinformation nästan i realtid, och kan när som helst påverka sin effektförbrukning. Kostnaderna för att bygga ett trådlöst kommunikationssystem med radiomodem är låga, och driftskostnaden är i praktiken försumbar. Drift och underhållskostnader är låga vilket sparar både tid och pengar. En av de stora krav som Vattenfall hade i det allra första systemet var hög tillförlitlighet och funktionalitet. Satel radio modem har bevisat sin tillförlitlighet varje dag sedan systemet installerades. Detta och efterföljande system har med råge uppfyllt kraven på lång livslängd.

Klassiskt radiomodem

SATELLINE-EASy 869 MHz utan displayRadiomodem för långa överföringsavstånd, klassiska radiomodem är transparenta trådlösa länkar för seriell kommunikation. Bevisat stabila och robusta.

Klassiska radiomodem

Digitalt radiomodem

5W radiomodem med display SatelLAR XT 5 RCPålitliga länkar för ethernet över långa avstånd även i svår terräng. Satels ethernetradiomodem SatelLAR innehåller tekniken du behöver för en riktigt pålitlig länk i affärskritiska tillämpningar.

Ethernetradiomodem

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök