skip to Main Content
E.ON Kainuu Sähköverkko Oy är ett eldistributionsbolag som ingår i den internationella E.ON koncernen. Här bedrivs planering, uppbyggnad, drift och underhåll av elnät och relaterade tjänster. Företaget är också ansvarigt för eldistribution i tre kommuner i Norra Österbotten i Finland.

Intelligent dataöverföring i samarbete med experter

E.ON letade efter en expert och pålitlig partner för överföring av fjärrstyrda frånskiljarstationer och valde att samarbeta med SATEL Oy. E.ON ville ersätta den gamla radioöverföringen med en effektiv och modern lösning. Det sökte också en programmerbar utrustning som kunde omkonfigureras internt för att göra det enkelt och effektivt att bygga radionät. Att kunna övervaka radionätet var en särskilt viktig aspekt.

Effektiv utrustning för alla behov

SATELLINE radiomodem hjälpt E.ON att uppnå målen och göra önskade förändringar i nätverket. Effektiv data hanteras nu av över 100 radiomodem av modellen SATELLINE-3AS med NMS nätverkövervakningsprogram. Genom den höga tillförlitligheten i radionätet kommer samarbetet att utvidgas till att omfatta kommunikation med ställverk.

Radiomodem vid transformatorstation
Via radiolänken kan uppgifter om nätets tillstånd, realtidsmätning och kontroll av frånskiljare och ställverk överföras effektivt till ett överordnat system med hjälp av IEC 870-5-101 protokollet. Som en positiv bieffekt löstes även ett behov som vattenkraftverket hade. Vattenkraftverkets ytnivåer överförs enkelt till kraftverkets styrsystem med hjälp av en SATEL I-LINK signalomvandlare kopplad till radiomodem.

Fjärrhantering av elnätet ger besparingar

E.ON Kainuu Elnät Ab är särskilt nöjd med fjärrhanteringsfunktionerna i SATEL s NMS övervakningsprogram. Tillståndet i radionätet är lätt att följa i realtid så eventuella problem upptäcks snabbt. Elnätet sträcker sig över långa sträckor, så fjärrhantering innebär också besparingar i arbetstid och resekostnader då serviceresor kan planeras med bättre framförhållning.

Tillförlitligheten i SATELs radiomodem är beprövad. Detta visar sig i praktiken och i radiomodem finns en kommunikationslösning som möter alla de utmaningar som intelligenta elnät har behov av, nu och i framtiden.

SATELLINE-3AS NMS radiomodem

SATELLINE-EASy 869 MHz utan displayKlassiskt radiomodem från SATEL som används i en rad elnätsapplikationer i Finland och över hela världen.

Radiomodem SATELLINE-EASy

I-LINK signalomvandlare

I/O-omvandlare radiomodemSignalomvandlare för analoga och digitala signaler som gör det lätt att övervaka nivåer i dammar via radiomodem.

I-LINK100

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök