skip to Main Content
Översvämningar och kraftiga regn kan utlösa förödelse och skada både oumbärliga tillgångar och infrastruktur. Vattenverk, till exempel, är vanligtvis belägna nära en vattentäkt och åtskilliga av verken ligger nära vattendrag eller älvar. Genom att mäta och lagra uppgifter som nederbörd, grundvattennivåer och vattennivåer uppströms kan allt från vattenverk till kraftbolag, myndigheter, företag och räddningstjänst få tidiga varningar om översvämningar och vidta åtgärder för att skydda sina kunder och egendom.

IoT kan uppdatera äldre system

Wzzrd nodMånga sådana system finns redan idag på marknaden för mätning av olika parametrar i liknande system, dessa kan göras ännu effektivare med hjälp av internet of thingsteknik. Genom att addera enkla IoT-sensornoder som Wzzard, kan gamla analoga givare anslutas till framtidens teknik för att mäta flöden, nivåer eller tryck. Noder kan skicka larm vid satta gränsvärden eller logga värden under lång tid.
Mätning i kraftverksdammar, vattennivåer

Säkra trådlösa IoT-system

Ett par sensornoder för WzzardWzzard har ett lågeffekts IEEE 802.15.4e trådlöst mesh-nätverk som gör det möjligt att skapa självläkande nätverk med hög säkerhet (99,999% tillförlitlighet i den trådlösa länken). Tack vare smart trådlös teknik som är självkonfigurerande är det möjligt att skapa skalbara nätverk gör det möjligt att länka ihop sensorer i stort sett var som helst. Med IEEE 802.15.4e mesh-nätverk, har varje sensornod routingkapacitet, och data finner sin väg till nätverkets gateway via någon kombination av trådlösa noder. Det betyder att nätverkets gateway inte behöver vara inom räckhåll för alla nätverksnoderna. Om en nod är utom räckhåll för gatewayen kommer data skickas till en annan nod, och processen kommer att upprepas tills data når gateway.

De mest användbara nätverksgateways kan anslutas antingen via Ethernet eller mobilnäten. Dessa gör det möjligt att placera vattennivågivare på platser som inte har tillgång till nätström eller trådbundet Ethernet och därmed kan även avlägsna platser förses med framtidens teknik.

IoT-lösningar

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök