skip to Main Content
SATELs radiomodem används i ett stort antal VA applikationer, i Norden finns mer än 300 installationer inom VA-sektorn där radiomodemen används på såväl vatten- som avloppssidan. En av de kunder som med framgång använt SATELs radiomodem är Nokia vattenverk i Finland.

Pålitliga system inom VA effektiviserar

Fjärrövervakning inom vatten- och avloppsverk sparar kostnader och ger system med hög tillgänglighet. Kommunikation i realtid kan vid avloppshantering innebära att avloppsstationer breddar, det vill säga släpper ut avloppsvatten på grund av att det är någon avvikelse i stationen. Förutom de miljömässiga effekterna brukar breddning vara förenat med straffavgifter.

Liksom inom eldistribution kostar ett produktionsbortfall pengar och en låg nivå i vattentornet kan bero på en läcka i systemet. Ett driftsavbrott i en pumpstation kan också medföra kostnader. Att manuellt kontrollera stationer i ett system kostar ganska mycket, tänk kostnaden för att manuellt kontrollera vattennivån i ett system genom att åka runt i bil. Kostnaden för att besöka 20 stationer över en normalstor kommun kan lätt dra iväg till 15-20 000 kronor per dag. Då har vi också räknat med ett besök per dag vilket nog inte är tillräckligt för alla punkter. Lösningen på detta är så klart automatisering och kommunikation som kan koppla upp dessa stationer i realtid utan avbrott.

VA-verk övervakas via radiomodem

Över 25 års erfarenhet av radiomodem

Nokias första radiomodem från SATEL togs i bruk redan i början av 1990-talet. År 2008 beslöts att styrsystemet samt dess kommunikationsnät skulle uppdateras. För närvarande är ett nytt styrsystem under uppbyggnad och hos Nokia sker det i huvudsak i egen regi eftersom det finns ett stort automationskunnande inom den egna organisationen. För överföring av data i Nokias nät valdes SATELLINE-3AS NMS (Network Management System) radiomodem tillsammans med SATEL NMS PC program.

”Uppbyggnaden av radiomodemsnätverket har varit rättfram och radiomodemen har visat sig vara ett utmärkt val för att kunna övervaka vårt VA-nät. När utbyggnaden är klar så kommer radionätverket att bestå av 60 understationer och nätet kommer att täcka hela Nokia vattenverks yta” säger driftsingenjör Matti Tamski på Nokia vattenverk. Med SATELs NMS PC program kan radiomodemsnätets driftsstatus övervakas i realtid. Parametrar som mottagen signalstyrka, varje radiomodems matningsspänning samt den interna temperaturen i varje radiomodem kan övervakas på distans. Även radionätets kontroll och styrning hanteras trådlöst från driftövervakningscentralen via radiomodem.

Långa avstånd, besvärlig terräng och varierande väderleksförhållanden skapar utmaningar vid dataöverföring i VA-nät. I dessa sammanhang är SATELs radiomodem ett beprövat alternativ. Idriftsättning, underhåll och utbyggnad sköts via en lättfattlig mjukvara och standardprodukter. Ett trådlöst radionät baserat på SATELs radiomodem erbjuder pålitlig och operatörsoberoende dataöverföring i realtid. Radiomodemen används för att övervaka vattenflöden, förbrukning, nivåer och fjärrstyrning av pumpstationer.

SATELLINE-3AS NMS

SATELLINE-3AS NMS radiomodem

Radiomodemet SATELLINE-3AS NMS med tillhörande radionätövervakningsprogramvaran SATEL NMS används i radionätet.

Radiomodem

Antenn från Completech av Yagi-modell

CompleTech antenner

Robusta antenner som klarar de höga krav som ställs i en VA-verksapplikation och liknande krävande miljöer år ut och år in.

Antenner

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök