skip to Main Content
Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Dricksvatten är en förutsättning för att vår samhällsapparat skall fungera. En bra vattenförsörjning är en hörnsten vårt samhälle och är en viktig väg till ett väl fungerande samhälle. Kranvatten används ju inte bara som dricksvatten utan även för hygieniska ändamål men även till att släcka bränder.

Deviceserver i vattenverk

Nätverk i reningsverk är en speciell miljö

Vattenförsörjning är en samhällsfunktion som är både storskalig och komplex, dessutom måste den vara dimensionerad för att fungera tjugofyra timmar om dygnet även vid strömavbrott och andra störningar. I Sverige finns det drygt 1 750 kommunala vattenverk, en del av dem är stora men merparten är små. Vid framställning av dricksvatten renas vatten av sämre kvalitet för att sedan distribueras till hushåll genom vattenledningar via pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn.

Dricksvatten lagras vanligtvis i en reservoar vid vattenverket för att därifrån pumpas ut på nätet. Trycket på vattnet måste pumpas för att trycket skall räcka till för att nå ut till alla konsumenter på vattenledningsnätet. Längs ledningsnätet kan det finnas ytterligare lagringsutrymmen i form av vattentorn och reservoarer. Dessa utrymmen finns till för att klara av variationerna i förbrukning under dygnet men även för att jämna ut tryckdifferenser i ledningssystemet. Längs ledningsnätet kan det också finnas tryckstegringsstationer som består av pumpar som ser till att trycket höjs där det behövs.

Många stationer skall kopplas samman över större yta

För att rätt tryck skall kunna nås längs hela distributionskedjan behöver vattenverk, pumpstationer, vattentorn och alla övriga komponenter kommunicera med varandra. Ett överordnat styrsystem kontrollerar varje ingående station och ser till att de samverkar. I de allra flesta kommuner sker kommunikationen via en blandning av kommunikationssystem, en del stationer kopplas upp via fiber, en del via eget kopparkablage, inhyrda ledningar, via radio eller via mobilnäten. Ofta är de ingående komponenterna såsom styrsystem och PLCer av såväl nyare som äldre modell. De nyare utrustningarna kommunicerar via ethernet och förses därför med till en nätverksswitch e som kommunicerar via fiber eller kopparkabel. De äldre utrustningarna har ofta ingen ethernetanslutning utan istället seriella gränssnitt som RS-232 eller RS-485. Med hjälp av en device server kan dessa utrustningar kopplas samman med en ethernetutrustning som en switch, router eller radiomodem. Och när det i framtiden blir dags att uppdatera dessa stationer, då tar man bara bort deviceservern och kopplar in den nya PLC´n direkt till ethernetporten.

IDS-2102

För seriell utrustning

Device server som används för att ansluta seriell anslutning (RS-232/RS-422/RS-485-port) till Ethernet-nätverk. Lantech IDS-2102 device server har två Ethernet-anslutningar och redundant spänningsmatning.

IDS-2102

RS-232 till ethernetomvandlare: device server

Med dubbla RS-232/RS-485

Anslut en eller två seriella gränssnitt till Ethernet-nätverk. LSC-1102 device server konverterar en RS-232 port och en RS232/422/485-port till Ethernet-anslutning. Instegsmodell som spänningsmatas med 9-24 VDC.

LSC-1102

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök