skip to Main Content
HS-Vesi är ett vattenreningsföretag för tre kommuner i Finland; Akaa, Hattula och Tavastehus. HS-Vesi tar hand om både dricksvatten och avloppsrening samt avloppssystemet i de tre kommunerna.

HS-Vesi underhåller över 1000 kilometer dricksvattenledningar och levererar cirka 6 miljoner kubikmeter rent vatten per år. Man ansvarar också för 1 000 avloppsanläggningar och en cirka 400 kilometer lång avloppsanläggning för dagvatten som hanterar 8 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Nät som ger tillförlitlighet och effektivitet

HS-Vesi har litat på SATELs radioteknik i sina system för vattenrening i många år, och man har installerat mer än 200 SATELLINE radiomodem för seriell kommunikation. Med start 2015 började HS-Vesi basera sina trådlösa system på den senaste generationen radioroutrar, SATELLAR, som är kärnan i SATELs XPRS lösning. SATEL XPRS lösningen ombesörjer dataöverföringen mellan vattenreningsverk, lagringstankar och pumpstationer. Det automatiserade systemet styrs av Omron logik och InTouch övervakningssystem.

Radiorouter SATELLAR

Tre nät, en radioteknik

Tre nätverk i systemet baseras på överföring med IP-radioroutrarna SATELLAR
1. Överföring mellan tre lagringstankar till styrsystemet placerat på reningsverket
2. Anslutning från lagringstankar till vattentornet och ut till resten av systemet
3. Överföring mellan en av brunnarna i reningsverket och styrsystemet och resten av systemet

Tillförlitliga trådlösa nät skapar produktivitet

Radionät baserade på SATELs teknik är en utmärkt lösning för att kontrollera vattenreningssystemet i kommunerna. Systemet samlar in information till exempel om vattenflödet i pumpstationerna och vattennivån i lagringstankarna. Produktiviteten i reningsverket förbättras eftersom tillförlitlig kommunikation ser till att varje steg i processen övervakas. Denna information kan sedan användas för att justera rotationshastigheten hos pumparna så att antalet start och stopp minskas vilket har en direkt effekt på underhållskostnader.
Vatten- och avloppsreningsverk
Driftscentralen har en radio router som fungerar som basstation och levererar meddelanden till understationer i anläggningarna. SATELs XPRS lösning stödjer IP dataöverföring så systemet behöver, till skillnad från tidigare system, inte byggas upp så att varje station avfrågas med jämna mellanrum, istället kan varje station sända när så behövs tack vare att systemet bygger på IP-trafik. Administrationsgränssnittet för varje enskild radio kan nås med hjälp av en webbläsare från en central plats vilket underlättar drift och underhåll. Tack vare att SATELLAR IP radio routrar stöder många olika protokoll är de lätta att integrera i olika styrsystem.

Privata radionät är ett smart val

Ett av de viktigaste skälen att använda tillförlitlig radioteknik och egna radionät är tillförlitlighet. Ett eget radionät fungerar oberoende av publika operatörers nät, vilket innebär att nätet inte påverkas av avbrott i mobilnäten. Varje radiorouter kan utrustas med batteribackup och nätet förblir igång i flera dagar i händelse av strömavbrott.
HS-Vesi applikation
De löpande kostnaderna för ett eget radionät är små, så dessa nätverk är ekonomiska. Datanätet har inte oförutsedda månadsavgifter och inte heller mängden överförd data påverkar kostnaderna.

Fördelarna med SATEL XPRS

Inget behov av fri sikt
Tillförlitlig dataöverföring, antingen med IP-protokoll eller seriell anslutning
Fungerar i många olika fjärrstyrningssituationer
Låga driftskostnader
Avancerade funktioner för backup av kommunikationsvägar (redundans, re-routing)
Nätverkssäkerhet
Enkelt att kombinera seriell data och IP-system
Befintliga antenner från tidigare radiomodemsnät kan användas
Mycket tolerant mot elavbrott

SATEL radiomodem

Stöd när du behöver det

SATEL utvecklar och tillverkar radioteknologi för verksamhetskritiska applikationer där kontinuerlig drift är viktig. SATELs radiolösningar används i automationssystem i till exempel gas- och energidistribution och vatten- och avloppsverkt. HS-Vesi är en av de flera hundra avloppsreningsverkskunder som använder SATEL i Norden. Insta Oy, integratören i detta projekt, har varit mycket nöjda med samarbetet med SATELs service och tillförlitligheten i datanätet. SATELs nätverksdesignstjänster, dess tekniska support och omfattande utbildningstjänster hjälper kunderna att driva sina nät och hantera eventuella oväntade situationer.

Radiorouter

5W radiorouterSATELLAR är en radiorouter för applikationer där data måste nå fram varje gång. SATELLAR är en driftsäker radiolösning som når goda hastigheter över långa avstånd.

Radiorouter

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök