skip to Main Content
Idag betalar en abonnent på landsbygden med EDGE som maximal hastighet lika mycket för sitt mobila bredbandsabonnemang som en kund som rör sig i en storstad och erbjuds 4G med hög hastighet. Samma operatör, helt olika prestanda och täckning, men samma pris för abonnemanget. Detta upplägg tillämpas av alla mobiloperatörer medan de som säljer uppkoppling via det fasta nätet har helt andra modeller för prissättning där kunden erbjuds en viss hastighet som också är underlag för abonnemangets pris. För fast abonnemang så betalar abonnenten ett pris för en viss hastighet, högre hastighet kostar mer.

Byt betalningsmodell till prestationsbaserad taxa

I mobilnäten är det ju som bekant svårare att garantera något, hastigheterna varierar, täckningen skiljer sig åt mellan olika platser. Men detta är inget en enskild abonnent kan styra över själv, det styrs till stor del av operatörernas utbyggnad på platsen. Olika prestanda alltså, men det skall kosta lika för alla. Som du förstår tycker jag att mobiloperatörernas betalningmodell är förlegad. Vore det inte skäligare att operatörerna får betalt för den faktiska hastighet de levererat till abonnenten? Har de mestadels levererat EDGE-hastighet kanske inte abonnemanget skall kosta lika mycket som för den som mestadels njutit av en 4G-uppkoppling med hög hastighet?

En annan fördel ser jag med detta. Om denna modell, omvänd från vad som används idag, tillämpades kanske kopplingen mellan intäkt och utgift skulle bli direktare för operatörerna och utbyggnaden skulle drivas snabbare. De platser där endast EDGE eller GPRS erbjuds skulle generera lägre intäkter vilket antagligen skulle uppfattas som fair av abonnenten och från operatörshorisont skulle intäkten kunna ökas genom en utbyggnad av kapaciteten på platsen.

Få slutkunder kan påverka mobilnätens kapacitet och utbyggnad, men genom att vi istället betalar för den kapacitet som vi utnyttjar istället för datamängd kan situationen kännas mer balanserad.

Ulf Seijmer

Denna artikel var införd i SKEF News nr 3 2013

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök