skip to Main Content

Detta inlägg baseras vad som kom fram vid PTS möte med operatörerna där de den 28 september 2021, 4 oktober 2022, 17 maj 2023 samt 25 april 2024 intervjuades om vad som händer i näten. Under 2024 har operatörerna lanserat en informationskampanj där mer information om tidsplanerna presenterats, bytnät.nu.

Fram till slutet av 2025 kommer 3G-näten i Sverige att stängas ner successivt av de flesta telekomoperatörer. I slutet av 2025 är det dags för GSM att stängas, men där är det så att näten stängs helt från en dag till en annan. Första steget togs när Telia 2021 meddelade att de påbörjar utfasningen av 3G. Enligt Telia skall 3G fasas ut löpande till slutet av 2025 och Telias 2G-nät skall vara avvecklat till slutet av 2025, de andra operatörerna har liknande planer, mer om det nedan.

GSM och 3G fasas ut för nya tekniker

2G- och 3G-näten är idag gammal teknik och kommer snart att fasas ut. Tekniken är föråldrad och ersätts av nyare teknologier som 4G och 5G. 2G och 3G används för telefoni, mobilt bredband men även uppkoppling av samhällskritiska system, men även naturligtvis många äldre M2M/IoT-system som används för att koppla upp maskiner, driftsystem och larm. För att säkerställa en bra och smidig övergång, utan risk för avbrott i verksamhetsviktiga funktioner krävs framförhållning, planering och samverkan på många nivåer.

När släcks näten?

Detta sker litet i det tysta. Som du säkert märkt på din Smartphone står det allt mer sällan 2G eller 3G på skärmen som uppkopplingsteknik. Röstsamtal har digitaliserats och går via 4G-nätens VoLTE och WiFi. För IoT/M2M har den naturliga utvecklingen varit att använda 4G-teknikerna, en trend som pågått länge. Nya tekniker som LTE-M och Narrowband IoT (NB-IoT) är 4G-tekniker som finns i mobilnäten (beroende på operatör) och är anpassat beroende på operatör. För den som vill byta från 2G är dessa standarder jämförbara eller snabbare om man ser till hastighet, och de håller minst lika god täckning som 2G. För den som har lösningar med 3G idag är 4G tekniken att jämförbar men med högre hastigheter.

Ett exakt slutdatum för när näten stängs kan ses som den sista december 2025, det varierar mellan olika operatörer och regioner, men en sak är säker det är inte lång tid kvar.

3G näten kommer att stängas ned före 2G (utom för Tre som endast har 3G, 4G och 5G igång, alltså inte GSM eller 2G).  Man börjar med 3G-näten eftersom 2G-näten används för olika typer av uppkopplade processer med låga krav på bandbredd, exempelvis inom säkerhet, tracking, M2M och en del IoT-lösningar.

Blickar vi ut i världen så ser avvecklas 3G i en rasande fart. En del länder har inte längre 3G-nät igång. GSM kommer fasas ut inom 2-3 år om man ser till den globala marknaden. Ta höjd för att påbörja ditt arbete snarast!

Operatörernas planer för näten

5G byggs, inte bara i Sverige utan i hela världen och detta innebär ett teknikskifte. Post och Telestyrelsen har löpande genomgångar av de olika operatörernas planer framöver och informationen på den här sidan är en sammanfattning av anteckningar från dessa möten. Övergripande kan man inte förvänta sig att operatörer har alla nät igång på en gång och det innebär att det kommer ske ett teknikskifte i mobilnäten vilket som sagt följer utvecklingen i hela världen. Frekvenstillstånden för banden går ut 2025. Frekvenserna, som är teknikneutrala, kommer 2023 auktioneras ut igen. De två banden är 900/2100 MHz och de används för både 3G/4G och 5G idag. Uppmaningen är tydlig: köp inte nya saker som bara fungerar både GSM och 3G.

För den som jobbar med SIM-kort med roamingbehov är detta alltså centralt, har du utrustningar som rör sig mellan olika länder ställs högre krav på att ta reda på vilka nät som stöds.

Övergripande är frekvenserna i mobilnäten är teknikneutrala, det innebär att, marknaden bestämmer vad innehållet på frekvenserna skall vara. Övergripande används idag 900 MHz-bandet för 2G-yttäckning, och exempelvis 2100 MHz för 3G kapacitetsutbyggnad. Frekvenserna går också ut och ny tilldelning skall ske, per den 31 december 2025.

4G och 5G är summerat säkrare, energisnålare, frekvenseffektivare och kostnadseffektivare nät. De är avsevärt bättre alternativ än 2G/3G. Därför vill också operatörerna gemensamt se till att införa dessa tekniker.

Vi sammanfattar operatörernas planer så här:

TELIA

Telia kommer att släcka 3G successivt, i mitten av 2023 hade de stängt ungefär hälften av basstationerna och avvecklingen fortsätter löpande. Telia kommer att stänga 2G vid utgången av 2025. Telia kommer att successivt stänga 3G i de delar av nätet som drar minst trafik och där det finns överlappande täckning med 4G. Beslut tas basstation för basstation, finns täckning med annan teknik stängs basstationen. Utvecklingen är att 3G minskar kraftigt. 2G får vara kvar oförändrat fram till utgången 2025.

Telenor

Telenor gör en kontrollerad utfasning av 3G i etapper och i början av 2024 hade ungefär hälften av stationerna tagits ur drift. 2G nedsläckning sker under 2025, och likt Telia, allt på en gång.

TELE2

Tele2 samarbetar med Telia runt 3G där nedsläckningen har börjat av 3G på 2100 som används fram till och med 2023. GSM kommer stängas ned den sista december 2025.

Tele2 samarbetar med Telenor runt 2G/4G/5G också, och deras 2G-planer är alltså samma som Telenors.

Tre

Tres 4G nät är nyligen modifierat och uppdaterat. 5G byggs för fullt. Tre har inget 2G nät. Man planerar en nedstängning av 3G successivt och har satt 1 december 2025 som slutdatum. Idag har man 3G på 900 resp 2100 MHz. 2100 MHz avvecklas men stöd finns från 900 MHz åtminstone till 2025. Man kommer inte att stänga en 3G bas om inte 4G erbjuds i närheten samt att det också finns en 3G bas på 900 MHz.

PTS är tydliga att det är ett eget ansvar att anpassa sig för framtiden. För kommersiella användare måste man själva driva utvecklingen och ta ansvar för processen.

Näten har snart nått vägs ände

Som vi berörde innan, teknikerna är gamla och mer spektrumeffektiva lösningar finns idag, och kundernas efterfrågan på äldre generationer nät är inte lika stor, kapaciteten kan erbjudas till annat. Tillverkare av chip och moduler för mobilnäten kommer att fasa ut tillverkningen, i den mån de inte redan fasat ut tillverkningen. Tillgången på denna teknik kommer att bli begränsad inom en nära framtid.

De nya näten är mer energieffektiva och av den anledningen kan en snabb övergång bidra till en positivare påverkan på klimatet. Digitalisering går fort men måste göras på rätt sätt så att inte påverkan på miljön går åt fel håll.

Hur är det med täckningen?

Landets mobilnät byggs ut löpande. 4G idag är mer utbyggt än 2G/3G. 5G näten är snart utbyggda över hela landet. Näten når också längre då 4G och 5G använder lägre frekvensband vilket ger en bättre yttäckning, framförallt där det är glest mellan basstationerna. Och om man kör en batteridriven lösning är dessa moderna nät avsevärt strömsnålare och räcker längre än andra tekniker, i synnerhet om man kör NB-IoT och LTE-M.

Hur är det med säkerheten?

Som vi skrivit tidigare är krypteringen i GSM och 3G näten sedan många år knäckta. LTE har en avsevärt starkare kryptering. Även om det hör till ovanligheterna att vi hör om avlyssnad GSM eller 3G-utrustning, så är det fakta och något man bör förhålla sig till. Ytterligare en faktor som talar för 4G och framförallt 5G.

Litet tips på vägen

Har ni en äldre router eller modemlösning som går via mobilnäten så måste den vara förberedd för 4G eller 5G. Nu är det så bra att nästan alla modem och routrar vi sålt sedan starten finns i en 4G-version som är kompatibel i datagränssnittet med det som finns att beställa idag.

Många av litet äldre lösningar använder 2G/3G som värmepumpar och hemmalarm, samt hissars nödtelefoner, trygghetslarm men även en stor mängd el-mätare.Här behöver modem, routrar och gateways bytas ut. Ibland handlar det om att även uppdatera tekniska system för att detta skall fungera, men från vår horisont, om du jobbat med vår hårdvara genom åren, så har vi i de allra flesta fall lösningar som bara betyder att du måste byta ut själva enheten som kopplar sig mot mobilnäten.

För den professionella organisation som har en lösning med 2G/3G bör man redan idag göra en plan för det framtida skiftet. Investera inte mer just nu i lösningar som är beroende av 2G eller 3G om du tänker mer än något år bort.

Vill du ha hjälp med en ersättningsprodukt? Vi har en massa olika lösningar i vårt sortiment!

Hitta en ersättare

Den största utmaningen till 2025 är att identifiera alla uppkopplade maskiner och migrera dem till ny teknik.

Och ett par sista ord

Vissa menar att 2G och 3G kan ersättas med en LoRaWAN-lösning men där vill vi infoga en liten sak att se upp med. LoRaWAN är beroende av fria frekvensband, de kan endast användas för lösningar som inte är beroende av att varje uppkoppling lyckas eller når fram inom viss tid. Frekvenserna tillåter endast intermittent överföring av värden, de har ett duty-cycle krav vilket gör att enstaka sensorvärden kan överföras, men inte mycket mer än så. Och om du har en vision att kunna köra LoRaWAN för dataöverföring kontinuerligt för styrsignaler, nja, då är det inte det du skall titta på då är det ett eget radionät du behöver. Oavsett om du vill prata LoRaWAN, 4G/5G eller radionät så har vi lösningarna!

Behöver du ändå uppdatera

När man ändå ser över sin uppkoppling i samband med ett generationsskifte så kan man även ställa sig frågan om man inte skall uppdatera resten av sin infrastruktur. Vi har några år på oss nu, så titta gärna över hela ditt system och fundera om du behöver en säkrare uppkoppling, VPN-tunnlar, device management osv. Vi gör gärna en genomlysning av ditt behov. Boka ett möte redan idag där kan vi hjälpa dig med en inledande dialog!

  • Vad kan vi hjälpa dig med?

  • OBS! Vi säljer endast till företag och organisationer, förfrågningar från privatpersoner besvaras inte.
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök