skip to Main Content
Från 2g till 5g -näten fasas utDigitaliseringen har ju tagit fart rejält under 2020 och den möjliggör så mycket. GSM lanserades för snart 30 år sedan. 3G för 20 år sedan. Bägge dessa tekniker utvecklades åren innan dess, tekniken är så att säga föråldrad och vi ser snart att den kommer att fasas ut. Första steget har redan tagits när Telia 2021 meddelade att de påbörjar utfasningen av 3G. Enligt Telia skall 3G vara utfasat till år 2023 och Telias 2G-nät skall vara avvecklat till 2025.

GSM och 3G fasas ut för nya tekniker

2g till 5gVid tiden för GSM, fanns privata radionät och GSM tillgängliga som tekniker. Vid tiden för 3Gs lansering hade även tekniker som WiFi och Bluetooth sett dagens ljus. Idag finns många tekniker tillgängliga med allt från 4G till 5G, LoRaWAN, Sigfox, BLE och privata radionät och radiolänkar.

2G- och 3G-näten är idag gammal teknik och kommer snart att fasas ut. 2G och 3G används för telefoni, mobilt bredband men även uppkoppling av samhällskritiska system, men även naturligtvis många äldre M2M-system som varit i drift i många år. För att säkerställa en bra och smidig övergång, utan risk för avbrott i verksamhetsviktiga funktioner krävs framförhållning, planering och samverkan på många nivåer.

Detta inlägg baseras på en skrift från Telekområdet inom IT&Telekomföretagen där man vill ge en övergripande bild av hur övergången från 2G och 3G till andra kommunikationslösningar skall gå till. Vi kan i många delar dela deras uppfattning, men vill även skjuta in vår egen syn på saken.

När släcks näten?

Detta sker litet i det tysta. Som du säkert märkt på din Smartphone står det allt mer sällan EDGE eller 3G på skärmen som uppkopplingsteknik. Röstsamtal har digitaliserats och går via 4G-näten och Wifi. För IoT/M2M börjar allt fler jobba via LTE, en trend som pågått länge. Nya tekniker som LTE-CATM1 och Narrowband IoT är nya tekniker som byggs för fullt i mobilnäten. Och för den som vill byta från 2G är dessa standarder jämförbara eller snabbare om man ser till hastighet, och de håller minst lika god täckning som 2G. För den som jobbar med 3G idag är 4G tekniken att titta på, om man vill ha högre hastigheter vill säga.

Sedan finns ju andra tekniker med egen radiofrekvens eller med frekvens som delas av andra exempelvis LoRaWAN och Sigfox.

Så tekniken finns på plats för att ta höjd för stängningen som kommer att bestämmas av utvecklingen på marknaden och kanske framförallt hur spektrum utnyttjas effektivast. Ett exakt slutdatum för näten kan inte ges, det kommer sannolikt också variera både mellan olika operatörer och olika regioner.

Som vi skrivit om tidigare så kommer 3G näten att stängas ned före 2G, det är vår bedömning och sett till andra länder har det skett i den ordningen, man börjar med 3G-näten eftersom 2G-näten används för olika typer av uppkopplade processer med låga krav på bandbredd, exempelvis inom säkerhet, tracking, M2M och en del IoT-lösningar.

Blickar vi ut så ser det ut att 3G kommer avvecklas inom 3 år och 2G inom 5 år om man ser till den globala marknaden. IT&Telekomföretagens bedömning är att utvecklingen kommer vara likartad i Sverige och där håller vi med. Ta höjd för att påbörja ditt arbete snarast men se till att det avslutas inom 2 år, alltså slutet av 2022.

Näten har snart nått vägs ände

Som vi berörde innan, teknikerna är gamla och mer spektrumeffektiva lösningar finns idag, och kundernas efterfrågan på äldre generationer nät är inte lika stor, kapaciteten kan erbjudas till annat. Tillverkare av chip och moduler för mobilnäten kommer att fasa ut tillverkningen, i den mån de inte redan fasat ut tillverkningen. Tillgången på denna teknik kommer att bli begränsad inom en nära framtid.

De nya näten är mer energieffektiva och av den anledningen kan en snabb övergång bidra till en positivare påverkan på klimatet. Digitalisering går fort men måste göras på rätt sätt så att inte påverkan på miljön går åt fel håll.

Hur är det med täckningen?

Landets mobilnät byggs ut löpande. 4G idag är mer utbyggt än 2G/3G. Det når också längre då 4G använder lägre frekvensband vilket ger en bättre yttäckning, framförallt där det är glest mellan basstationerna. Och om man kör en batteridriven lösning är 4G avsevärt strömsnålare och räcker längre än andra tekniker, i synnerhet om man kör NB-IoT och LTE CAT-M1.

Hur är det med säkerheten?

Som vi skrivit tidigare är krypteringen i GSM och 3G näten sedan många år knäckta. LTE har en avsevärt starkare kryptering. Även om det hör till ovanligheterna att vi hör om avlyssnad GSM eller 3G-utrustning, så är det fakta och något man bör förhålla sig till. Ytterligare en faktor som talar för 4G.

Litet tips på vägen

Har ni en äldre router eller modemlösning som går via mobilnäten så måste den vara förberedd för 4G. Nu är det så bra att nästan alla modem och routrar vi sålt sedan starten finns i en 4G-version som är kompatibel i datagränssnittet med det som finns att beställa idag.

Många av litet äldre lösningar använder 2G/3G som värmepumpar och hemmalarm, samt hissars nödtelefoner, trygghetslarm men även en stor mängd el-mätare.Här behöver modem, routrar och gateways bytas ut. Ibland handlar det om att även uppdatera tekniska system för att detta skall fungera, men från vår horisont, om du jobbat med vår hårdvara genom åren, så har vi i de allra flesta fall lösningar som bara betyder att du måste byta ut själva enheten som kopplar sig mot mobilnäten.

För den professionella organisation som har en lösning med 2G/3G bör man redan idag göra en plan för det framtida skiftet. Investera inte mer just nu i lösningar som är beroende av 2G eller 3G om du tänker mer än något år bort.

Och ett par sista ord

IT&Telekomföretagen vill ju värna om alla sina medlemmars intressen och nämner att 2G och 3G kan ersättas med en Sigfox eller LoRaWAN-lösning men där vill vi höja ett varningens finger. Sigfox och LoRaWAN är beroende av fria frekvensband, de kan endast användas för lösningar som inte är beroende av att varje lösning lyckas eller når fram inom viss tid. Frekvenserna tillåter endast intermittent överföring av värden, det är ett duty-cycle krav vilket gör att enstaka sensorvärden kan överföras, men inte mycket mer än så. Och om du har en vision att kunna köra LoRa för dataöverföring kontinuerligt för styrsignaler, nja, då är det inte det du skall titta på då är det ett eget radionät du behöver. Oavsett om du vill prata LoRa, 4G/5G eller radionät så har vi lösningarna!

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
×Close search
Sök