skip to Main Content
Redan den första november togs ett nytt steg mot ett nytt band för mobilt bredband, ett band som vi väntat länge på men ett band som sägs vara ett av de första stegen mot 5G. Här sammanfattar vi var vi står idag med 5G-utvecklingen och vilka nyheter som kommer i mobilnäten under vintern och våren!

700 MHz -5G-pionjären

Auktionen på 700 MHz skulle redan varit klar men på grund av MSB:s protester fick mobilnätspionjärlandet Sverige vänta vackert med mössan i hand på beslut. Men nu är det klart sedan i juni, för en del av 700 MHz bandet, som spänner över 694-790 MHz, är det redan klart att TV-sändningarna upphörde 31 oktober. 703-713 MHz samt 758-768 MHz upplåts för tv-sändningar fram till 31 december 2018, resten är alltså tömt och redo att auktioneras ut.
Täckning på 700 MHz
Det kommande släppet av 700 MHz-bandet ger inte bara förutsättningar för bättre kapacitet och täckning framförallt på landsbygden, det är också en förutsättning för att kunna erbjuda högre hastigheter på 4G-näten utanför tätort. 700 MHz är ett band som redan används i stora delar av världen så när basstationerna slås igång finns ett utbrett stöd för det i hårdvara som redan finns på marknaden. Auktionen kommer sannolikt vara klar innan året är slut och tillstånden att börja gälla från 1/1 2019.

För de som kan titulera sig aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar kommer ett band om 2 x 10 MHz att erbjudas för ett eget nät, RAKEL-LTE.

5G -stegen mot standard fortsätter

Kampen om att vara först med 5G fortsätter. Telia, Ericsson och Intel vill vara tidiga med 5G-liknande tjänster och dra igång mindre nät i Stockholm, Tallinn och Helsingfors redan under 2018, under hösten genomfördes livetester på ett fartyg från Tallink när det låg i hamn. Man har även demonstrerat en grävmaskin som kunde fjärrstyras i ett nät med 5G-liknande egenskaper. Även om mobilnäten är bra till mycket så känns det som att vissa typer av processer skall lämnas utanför mobilnäten, en av dessa är fjärrstyrda maskiner, en annan är kritisk infrastruktur som elnätet och vattenförsörjningen. Här känns det som att privata radionät är en bättre produkt.

Det kommande 700 MHz-bandet pekas också ut som ett av de så kallade pionjärbanden den fortsatta utvecklingen av 5G i Europa.
5g för framtidens uppkopplade städer

Vi kan bli bättre på 4G

Även om vi var 4G pionjärer i Sverige med det första 4G-nätet i världen så har vi tappat ledarpinnen och hamnat i vad man kan definiera som 40 Mbit-klubben, en nivå som inte kan ses som världsledande. Vi ligger enligt en undersökning från Open Signal på 32:a plats i mätningen (med runt 25 Mbit/s i snitthastighet) i kategorin vilket land som har snabbast nedladdningstider. Vi ligger på plats 12 vad gäller tillgänglighet så vi har litet kvar att nå till vi har nät i världsklass. Den som bor i storstaden kan nå högre hastigheter (vi klockade i förra veckan närmare 300 Mbit/s via 4G i Stockholm city) men vi har alltjämt en bit kvar till alla har snabb uppkoppling tillgänglig för alla.

Inte bara framtidsfrågor

PTS arbetar parallellt med dessa framtidssteg med att skapa sig en så heltäckande bild som möjligt av driftsäkerheten på landsbygden. Förutom att kartlägga problem ska även förslag på åtgärder för att förbättra driftsäkerheten läggas fram. Och det handlar om fokus på frågor som driftsäkerhet med analys av beredskap för reparationstider, underhåll, reservkraft och liknande. Sverige är stort och med storstäderna strävar efter att vinna 5G-tävlingen och samtidigt är driftsäkerheten på landsbygden en stor fråga.

450 MHz bandet

De frekvenser som idag finns för Net1 på 450 MHz kommer att re-auktioneras inom kort. PTS gör bedömningen att 450 MHz-bandet inte kan bidra med en överföringshastighet för att nå bredbandsmålet men väl för att möta det så kallade möta mobilitetsmålet som anges i bredbandsstrategin. Så ett förnyat tillstånd kan innehålla täckningskrav och erbjuda tillräcklig kapacitet för kontakt med myndigheter och sjukvård och andra typer av internettjänster. Tillståndsvillkoren kommer inkludera yttäckningskrav där tillståndshavaren skall täcka 80 % av ytan i varje län i Sverige med 450 MHz-bandet, det skall vidare vara möjligt att ta emot data med en överföringshastighet om minst 5 Mbit/s och sända med minst 128 kbit/s. Att nätet skulle attrahera annan aktör än Net1 känns sannolikt inte så troligt, men man vet aldrig.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök