skip to Main Content

Säkert 4G nät

Under våren spikas de sista bestämmelserna för 700 MHz bandet som skall öppnas för mobilt bredband. Det nya 4G-nätet skall erbjuda både ökad tillgång till mobilt internet och öppna för nya tillämpningar i hela EU.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har önskemål om att reservera en del av 700 MHz bandet för ett LTE-nät som skall erbjuda ett snabbare nät än det nuvarande Rakelnätet som baseras på Tetra-teknik.

PTS och MSB lämnar en rapport om detta till regeringen den 18 mars och en sak som talar för att Rakel-LTE på något sätt kommer att ta en del av 700 MHz är att det även internationellt finns liknande önskemål. Om det kommer till stånd en överenskommelse utanför Sveriges gränser kommer vi att se ett gränsöverskridande blåljus-4G-nät som kan användas vid större kriser och sammanlänka länder.

Uppbyggnad av ny basstation för 4G

Myndighetsägt 4G-nät?

Just nu samråder MSB med Polismyndigheten och Försvarsmakten kring vilka behov organisationerna har av mobil, IP-baserad kommunikation. Detta skall resultera i en bedömning kring drifts- och investeringskostnader för ett dedikerat nät och/eller hybridlösning, det vill säga ett LTE-nät baserat på ett eget, dedikerat 4G nät eller ett nät som kan blanda publika och privata lösningar.

MSB presenterar fyra alternativa lösningsförslag:

1. Tjänster i kommersiella nät vilket innebär att man använder en lösning inom ramen för en eller flera mobiloperatörers kommersiella nät.

2. Kommersiellt nät med dedikerat kärnnät vilket i princip innebär samma som alternativ 1 ovan men med skillnaden att man implementerar ett kärnnät som bara är dedikerat för samhällsviktig information.

3. Dedikerat 4G-nät innebär uppbyggnad av ett nytt, dedikerat, nationellt nät baserat på LTE-standard.

4. Hybridlösning innebär att man upprättar ett dedikerat radionät som kombineras med ett eller flera kommersiella nät.

MSB vill att lösningarna skall baseras på kommersiella frekvensband med standarden 3GPP LTE, det skall fungera för minst 100 000 användare och vara en lösning som är skalbar. Yttäckningskravet är att det skall täcka 95% av Sveriges yta och 99,9% av befolkningen. Tillgängligheten måste vara god med 99,98 % eller bättre tillgänglighet i hela nätet.

Under mars lär det utkristallisera sig om och hur Rakel-LTE eller Blåljus-4G kommer att gestalta sig.

LTE med push to talk?

En annan intressant nyhet som sannolikt kommer inom kort är MCPTT, en ny standard för push-to-talk över LTE tänkt för samhällskritiska applikationer. Standarden skall slutföras redan i mars i år och om standarden slutförs som planerat kommer MCPTT-kapabla LTE-enheter sannolikt vara kommersiellt tillgängliga inom max två år. MCPTT standarden kommer sannolikt att vara en del av LTE Release 13 standarden.

Frekvensband för GSM, 3G och 4G

I år deltar vi i utmaningen #Blogg100 -100 blogginlägg på lika många dagar. Detta är inlägg #1

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök