skip to Main Content
Vilken 4G router är bäst i test och vad skiljer en billig 4G router från en dyrare M2M 4G router med inbyggt SIM-kort? Detta var våra grundfrågeställningar och vi genomförde ett tufft test, en slags routrarnas boot-camp utmaning i vilken vi både fryste in routrar, ställde dem på en skakande slipmaskin och bokstavligt talat lät dem hamna i hetluften.

Så, är det värt fyra gånger pengarna för en 4G-router i ett högre prissegment eller är en konsumentrouter tillräckligt bra? Det är det vi skall reda ut i våra fem tester för att kröna vilken router som är bäst i test i router-bootcamp. Disclaimer: vi är partiska, extremt partiska, vi jobbar ju med proffsroutrar, men vi har utfört testet så noggrant och förhoppningsvis opartiskt vi kan.

Är dyrare router bättre?

Det vi ville gå till botten med är en av de vanligaste frågorna, om om det värt att betala litet mer för en av de proffsrouters som vi arbetar med? Vi genomförde testet med 4G M2M routern LR77 v2 i ena ringhörnan och en konsument 4G router från Zyxel (Zyxel LTE3301) i andra ringhörnan. Att vi valde Conel LR77 v2 är inte bara beroende på att det är en av våra bästsäljande 4G routers, den har också, precis som Zyxelroutern, plastkapsling. Att vi valde Zyxelroutern berodde på att den helt enkelt fanns att tillgå hos vår lokala elektronikåterförsäljare och är en populär konsumentrouter.

4G router Bäst i test 2016 i router bootcamp

Inköpspriser

Routrarna skiljer litet åt i pris beroende på inköpsställe men detta är ungefärliga riktpriser:
Zyxel: 1 200 kr + moms -antenner och nätaggregat ingår
Conel LR77: 4 700 kr + moms -antenner och nätaggregat ingår
SIM-kort för routrar

4G routern som är bäst i test? Våra fem punkter

För att ta reda på vad som skiljer routrar i olika prisklasser kokade vi ned det till ett test av 4G routrar, en bootcamp där vi ställer routrarna mot varandra på följande punkter:

1. Vilken är bästa 4g router med inbyggt modem när det är långt till basstationen?
2. Vilken router med sim kort har stabilast uppkoppling mot nätet där signalen är svag?
3. Vilken typ av trådlös bredbandsrouter klarar värme bäst?
4. Vilken är bästa mobilt bredbandsrouter för montering i fordon?
5. Vilken trådlösa router klarar kyla bäst?

Test 1: Bästa 4g router med inbyggt modem när det är långt till basstationen?

Långa sträckorNär vi testade vilken som är bästa 4G router med inbyggt modem utgick vi från hur man normalt får routrarna levererade och hur de allra flesta gör det första testet när man fått sin router. Vi packade därmed upp bägge routrarna direkt ur lådan och satte i SIM-kort för att testa hastigheten med de medföljande antennerna. Vi ställde routrarna i ett fönster som vetter mot basstationen. Vår testplats är på landsbygd och med ett par kilometer till basstationen.

Bägge routrarna kopplar snällt upp sig mot basstationen gång efter annan när vi testar. Av någon anledning är Zyxelroutern konstant långsammare under uppstart men väl uppkopplad så indikeras det på fronten att routern är ansluten till 4G-nätet. Routrarna är prestandamässigt ganska jämna men slår vi ut alla testresultat på alla testplatser med alla operatörer (vi testade med Telenor, Tele2, Telia och Tre) så har Conel LR77 ett litet, litet övertag.

Slutsats: I vårt test är Conel LR77 v2 är något snabbare än en Zyxel LTE3301. En förklaring kan ligga i att de antenner som följer med denna router är bättre än de som medföljer Zyxel LTE3301, en annan kan vara att modulen i Conels LR77 v2 helt enkelt har bättre mottagarkänslighet. Tyvärr är det svårt att kontrollera då Zyxelrouterns 4G-modul inte har prestanda tillgängliga på internet för utvärdering.

Berättigad fråga: På pappret är Zyxel LTE3301 snabbare än Conel LR77 då Zyxel har stöd för LTE UE cat 4 (nedlänk 150/ upplänk 50 Mbit/s) medan LR77 har stöd för LTE UE cat 3 (nedlänk 100/ upplänk 50 Mbit/s). Vid testet hade inga operatörer i Sverige stöd för UE cat 4 utan bara UE cat 3. Vill du veta mer om LTE-kategorier så läs mer om dessa här. I dagsläget klarar de flesta routrar LTE Cat 4.

Test 2: Vilken router har bäst uppkoppling mot nätet där signalen är svag?

Uppfattar svag signalDetta test innebar att vi hittade testplatser där 4G-nätet har svag signal, på gränsen till kontakt för att göra prestandatester. Även här föll Zyxelroutern ut ur 4G-nätet och växlade över till 3G något snabbare än Conelroutern. Troligen ligger förklaringen även här i antennerna som följer med routern men det kan även bero på prestanda i LTE-modulen, alltså samma anledningar som ovanstående. (Vi vet sedan tidigare att just de antenner som medföljer Conels LR77:a är extremt bra.)

Slutsats: Conel LR77 v2 håller kvar vid 4G något längre än Zyxelroutern.

Kommentar: I test 1 och 2 hade en antenn kunnat rädda upp resultatet till ett jämnare resultat, för den som bara är intresserad av just hastighet och inte driftsäkerhet eller prestanda över tid så hade en bättre antenn till Zyxel-routern kunnat vara en klok investering och gett en bra kombination.

Test 3 Vilken typ av trådlös bredbandsrouter klarar värme bäst?

Tittar man på temperaturspecifikationen så klarar LR77 drift från -40° till +75° C, Zyxel från 0°C till 40°C.

Vilken router klarar värme bästFör att göra testet litet mer utmanande ville vi se vad som händer om man utsätter bägge routrarna för samma höga temperaturer, i det här fallet Conel LR77s övre temperaturvärde +75 grader. Vi vet att detta är en temperatur som lätt kan nås om routern är i ett fordon eller apparatskåp. När vi tidigare testade en LR77 router mot Dovado Tiny och ett ZTE-modem så slutade dessa att fungera vid ungefär 67-68 grader. Vi trodde då att det kunde bero på glapp i USB-kontakten då detta var en 4G-modems router, det vill säga en router för 4G USB-modem. Men hur ser det ut om man testar en konsumentrouter, en billig 4G router med inbyggt modem vid dessa temperaturer?

För att kunna utföra testet placerar vi respektive router framför en byggfläkt med en digital stektermometer i luftutblåset för att mäta temperaturen på varmluften. Vi låter routern vara i hetluften i 10 minuter för att sedan testa dess hastighet.

Först ut Zyxelroutern som får vara i hetluften i 10 minuter (cirka 75 grader). Vi tar bort routern, konstaterar att dess kapsling inte gillade värmen (kapslingen är rejält inböjd) och testar dess prestanda. Routern kopplar upp sig mot nätet och vi kan genomföra ett hastighetstest. Under test två kopplar routern plötsligt ned sig och sedan kopplar den upp sig igen. Efter att routern fått kyla av sig fungerar den dock normalt. Conelroutern uppvisar inga problem vid samma behandling. Vi bryter dock testet där för att vi känner inte att vi vill fresta på Zyxelrouterns kapsling mer, vi vill dessutom spara routern så att vi kan genomföra nästa test.

Värmetest av 4G router

Slutsats: En robust M2M-router är det som behövs för att klara varma situationer. Vi har nu visat att Zyxelrouterns kapsling inte riktigt gillar värmen. Zyxelroutern fick ett plötsligt avbrott i uppkopplingen, det kan ha berott på överhettning men det är bara en gissning. Detta var ett tiominuterstest, en proffsrouter klarar denna miljö under hela sin livstid, för konsumentroutern blir det krisläge redan efter tio minuter.

4. Vilken är bästa 4G router att montera i ett fordon?

Vibrerande fordonConel LR77 är godkänd för fordonsmontage (E8-certifierad) men vad händer med en billigare router om den monteras i ett fordon? Detta är ett svårt test att utföra i praktiken men vi tänker att det enklaste sättet att göra är att ta en skakslipmaskin och spänna fast routern på maskinen för att göra ett kort men intensivt test. Vi körde ett inledande test med routern från Zyxel fasttejpad på skakslipmaskinens slipplatta, vi satte slipmaskinen i en arbetsbänk och körde igång slipmaskinen. En timme fick routern sitta i slipmaskinen utan antenner eller nätaggregat. En timme kan tyckas ganska kort om man tänker på att en Conelrouter är dimensionerad för att klara detta uppdrag 8760 timmar per år, år efter år. Vi tror att en timme ändå bevisade vår tes, en konsumentrouter är inte optimerad för skakande applikationer. Efter en timme av skakningar hade båda antennkontakterna tappat sina muttrar så antennerna inte gick att skruva fast. Inne i routerns kapsling satt även wifiantennerna fasttejpad med dubbelhäftande tejp, även de hade lossnat och skramlade runt.

Skaktest av 4G-routrar för fordon
Slutsats: En router för rena fordonsinstallationer återfinns inte i det lägre prissegmentet. Den bästa trådlösa routern för fordon är helt enkelt en fordonsklassad och E8-godkänd router. Ett plus dock är att routern faktiskt startar efter den omilda behandlingen även om mekaniken inte hänger med.

Kommentar: Så här i efterhand kan vi tänka oss att göra om testet med routern spänningssatt, kanske med antennerna fastskruvade, men vi tror att vi inte hade klarat en full timme då utan att bryta. Strömmatningskontakten på Zyxelroutern är inte avsedd för vibrationer (det är ett vanligt nätaggregat med DC-plugg) och detta hade säkert orsakat att det glappade. Om vi hade kört testet längre med routern igång är vi inte lika säkra att det hade fungerat.

5. Vilken typ av 4G router klarar kyla bäst?

Vilken router klarar kyla bästVi testar routrarna genom att kasta in dem i frysen i en fryspåse. Även om vi inte når den undre temperaturgränsen minus 40 grader (för Conelroutern) så börjar vi med litet gynnsammare temperaturer. Under några dagar låter vi routern gå från rumstemperatur, in i frysen under natten, ut igen på morgonen, testa routern, låt den tina, in i frysen igen på kvällen. Vi upprepar denna cykel fyra gånger och tänker att detta klarar faktiskt båda routrarna bra, vi kanske har hittat en punkt där Zyxelroutern fungerar över förväntan? Den fjärde gången routern tas ur frysen blir vi dock väldigt besvikna, den vill inte starta upp. Under flera försök försöker vi få igång routern utan framgång. Efter att vi nollställt routern till fabriksinställningar kommer den igång igen.

Slutsats: Något hände när den billigare 4G routern utsattes för kyla som gör att den inte vill starta upp. Vi måste återställa den till fabriksinställningar och då kommer den igång igen. Samma sak hände när vi testade Dovado Tiny i värme, den gick inte att få igång igen utan en uppdatering av firmware.

Kommentar: Hade detta varit en professionell installation hade du behövt åka ut och uppdatera routern i fält, detta hade inneburit en stilleståndskostnad, resekostnader och arbetskostnader för uppgradering.

Test av 4G router i kyla

Slutsats: rätt router för jobbet är alltid bäst!

Så vilken är den bästa trådlösa 4G routern? Den bästa routern är den router som är bäst avsedd för ändamålet. Om du söker den bästa 4G M2M-routern, då skall du inte satsa på en konsumentrouter. Om du behöver kontinuerlig uppkoppling, om du har krav på att din router skall klara tuffa miljöer, höga och låga temperaturer, ja då skall du satsa på en professionell 4G router. Om inte annat så kan du sova gott om natten och vara säker på att routern inte viker ned i första taget.

Är du intresserad av att läsa mer om vilka egenskaper hos en router som ger bästa prestanda? Läs mer i vårt test av 4G routrars prestanda!

E-bok om routrarVill du ha snabbare och mer tillförlitlig uppkoppling via mobilnäten? Då är en 4G eller 5G router kanske lösningen för dig! Ladda ned vår kostnadsfria e-bok och lär dig allt du behöver veta om routrar för mobilnäten, inklusive hur de fungerar, deras fördelar och nackdelar, och hur du väljer den bästa routern för dina behov. Ladda ner vår e-bok idag och ta steget mot en snabbare, smidigare och mer pålitlig uppkoppling! Vi har därför satt ihop en 35-sidors e-bok om routrar. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden. • Teltonika RUT241

  Teltonika RUT241

  Teltonika RUT241 är en 4G-router som är en vidareutveckling av RUT240. Routern hanterar säker uppkoppling via VPN. Den är kompakt och har en WAN-port och en LAN-port. En kompakt...
  1 649,00kr Ex.moms
 • Advantech ICR-2531

  Advantech ICR-2531

  Advantech ICR-2531 är en robust och stabil instegsrouter från Advantech för 4G. Routern har fyra ethernetportar samt I/O-port. Routern är helt metallkapslad och fungerar lika bra för fast montage...
  3 050,00kr Ex.moms
 • Teltonika RUTX11

  Teltonika RUTX11

  Teltonika RUTX11 är en 4G router med mycket väl tilltagen processorkraft och en robust konstruktion. Routern erbjuder både säker och stabil uppkoppling i kombination med bra prestanda. Routern har...
  3 198,00kr Ex.moms
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök