skip to Main Content
Låt oss först och främst klargöra, 5G är en så länge en vision. När vi 2011 skrev en av de första artiklarna om vad 5G skulle kunna komma att vara definierade vi 5G som ”intelligent trådlös teknik som kan sammankoppla världen utan gränser”. Sex år har gått sedan artikeln, dags att summera var vi står idag.

Under det senaste året har det blivit väldigt tydligt att tillverkarna av basstationerna, operatörer och även länder vill vara först, alla verkar ha en historia att sälja om 5G och den säljs in hårt. Men marknadsföringen är en eftersläpande indikator på vad som verkligen händer i 5G, historierna är till för att hålla spänningen igång och öka vår efterfrågan. Den verkliga utvecklingen som driver 5G framåt är aktiviteter som sker i labmiljöer, i mötena där nya standarder skall fastslås och ute på fältet med prototypsystem.

5G är framtidens mobilnät

”Academics benefit from 5G initiatives as sources of funding. Manufacturers rely on the roll-out of 5G to provide a boost in revenues. Operators fear if they step out of line they will suffer competitive disadvantage. Governments see political benefit in being supportive. It is in nobody’s interest to rock the boat”

The 5G myth -en bok av William Webb.

Vad händer med 5G just nu?

När vi frågade operatörerna om trenderna 2017 ställde vi även frågan om vad som var på gång inom 5G. Samtliga operatörer, med ett undantag, säger med gemensam stämma -vi får vänta och se på utvecklingen men räknar med att ha ett nät klart till 2020 när standarden är klar. Samtliga operatörer med ett undantag, Telia, har ett samarbete med Ericsson kring 5G och ”utforskar nu den nya teknikens möjligheter, vad gäller nät, användningsområden och tjänster”. I verkligheten betyder det att Telia och Ericsson drar igång ett begränsat nätverk under 2018 i Stockholm.

Så varför pratar alla om 2020?

5G är i utvecklingsfasen, det är en standard vars standard inte ens är satt. Trots att den redan fått egen logotype är det fortfarande ingen som säkert vet vad 5G är. 3GPP avslutade sina tekniska studier 2016 och håller på att göra ett utkast till specifikation som väntas klart i slutet av 2017. Det allra första utkastet till specifikationerna, 5G Phase 1 Release 15, väntas klart i mitten av 2018. Sannolikt kommer vi därför att se de första implementeringarna inom 12-18 månader och den kommersiella användningen börjar från 2019-2020 och framåt. 2020 kommer standarden vara satt vilket är helt i enlighet med vår spekulation för sex år sedan.
Snart startar 5G

5G är framförallt för IoT och M2M

Ericsson fokuserar mer på maskiner än människor i framtidens mobilnät. Och undra på det, det finns potentiellt många processer att koppla upp. En vision (som även visades på Mobile World Congress nyligen) är den självstyrande bilen som styr sig själv med hjälp av data från 5g-näten, en annan är en operation på distans över mobilnäten, en tredje är exakt trafikstyrning med hjälp av mobilnäten. I alla dessa applikationer är så klart tidsfördröjning extremt kritiskt och därför kommer näten designas med sikte på maskiner redan från början.

Möjligheten att koppla upp riktigt många processer på liten yta är en vision med 5G och kanske framförallt 5G i kombination med Internet of Things, två hajpord som trivs i varandras sällskap. Den största utvecklingen i mobilnäten de kommande åren, i 5Gs gryningstid, är på områden som vanliga konsumenter aldrig ser. Detta kommer att ske i form av uppkopplade sensorer placerade i allt fler maskiner. Det kan vara allt från ventilationssystem vars luftflöden anpassas baserat på hur många som befinner sig i lokalen, eller till och med är på väg till lokalen. Med uppkopplade processer kan ju ventilationen ökas när du kliver av pendeltåget på väg till jobbet. Det kan också handla om uppkopplade soptunnor som kan berättar när de är fulla, allt för att optimera tömningsrutter.
5G för IoT och M2M

Med den typen av massmarknad är det så klart ett stort misstag att använda ordet hajp, möjligheterna här kan mycket väl vara enorma för operatörer, hårdvarutillverkare och även för länder eller regioner.

Vilka hastigheter kommer 5G erbjuda

Operatörernas tester som pågår runt om i världen är viktiga för den färdiga produkten, 5G, kommer att uppfattas. Med 5G är det ett stort fokus på maskiner redan från början, nätet byggs med korta svarstider, och med olika nivåer på hastighet, med allt från högupplöst video till enheter som är mycket strömsnåla och kan stå i standby i flera år.

Låt 5G racet starta
International Telcommunication Union (ITU) har presenterat ett utkast till 5G standard som kallas IMT-2020 där man beskriver att varje cell i mobilnätet initialt ska stöda nedladdningshastigheter om minst 20 Gbit/s. Kapaciteten kommer delas mellan alla enheter som är inloggade på basstationen men är ändå ett stort steg uppåt från LTE där man normalt delar på nedladdningshastigheter på omkring 1 Gbit/s per cell. I dagsläget har Ericsson demonstrerat testutrustning som klarar 5 Gbit/s och Samsung har nått hastigheter runt 7,5 Gbit/s (1,2 Gbit/s i rörelse). Om vi får gissa så tror vi att hastigheterna i 5G kommer sannolikt att ligga omkring 1-3 Gbit/s när tekniken lanseras.

En viktig sak, framförallt när nätet skall rymma maskiner, är att latenstiden i uppkopplingen är låg. I 5G pratar man om latenstider så lågt som 1 millisekund, helt klart en utmaning. Som vi nämnde tidigare ställs också krav på energieffektivitet och inte bara effektiviteten är viktig, enheter ska kunna växla mellan standby och kommunikation inom 10 millisekunder.

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök