skip to Main Content

Mäta inomhusklimat

När det gäller inomhusklimat så påverkas vi som människor av luftfuktighet, av temperatur och av en rad andra faktorer. I den här guiden skall vi fokusera på hur du kan mäta temperatur och luftfuktighet med vårt Klimatpaket Mini och varför det är viktigt att göra den här typen av mätning. Om du istället vill mäta temperatur utomhus eller i kylanläggningar så kan vi tipsa om detta inlägg.

Inomhustemperatur är subjektivt

Temperaturen i ett rum är en sammanvägd upplevelse av temperaturen i luften i kombination med temperaturen på golv, väggar, tak och fönster. Vi är alla olika, och vi upplever temperatur på olika sätt. Medan en fryser tycker en att det är för varmt.

Om man skall mäta temperaturens påverkan av människors hälsa används begreppet operativ temperatur, det vill säga ett medelvärde av lufttemperaturen och medeltemperaturen av de omgivande ytorna. Om du vill mäta operativ temperatur så är det möjligt med vårt Klimatpaket Mini, men då måste du komplettera med ytterligare temperatursensorer.

larmer direkt via epost

Hur mäter man temperatur inomhus?

För att mäta om ett rummet har rätt temperatur ställs särskild vikt vid att mäta på rätt sätt.

En enkel mätning består av att placera sensorn i mitten av rummet vid en höjd av 1,5 meter upp från golvet.

En mer heltäckande mätning utförs 1 meter från yttervägg som har dörr eller fönster, och 60 cm från innervägg eller yttervägg utan fönster.

Genom att mäta med en loggande temperaturgivare får du en bra bild över temperatursvängningar över tid. Vårt klimatpaket mäter och loggar och skickar värden till vår IoT-plattform med jämna mellanrum.

Mätning av luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten inomhus bör ligga mellan 40 och 60 %. Detta värde är det rekommenderade både i bostäder och på arbetsplatser. Vid denna nivå är luften varken för fuktig eller för torr och detta är den bästa nivån för ditt immunförsvar och din hälsa. Det är sällan vi har för fuktigt inne, tvärtom så brukar luften på vinterhalvåret vara alldeles för torr.

Hur mäter man luftfuktighet inomhus?

Placera givaren på en plats som ger en så exakt bild som möjligt av din inomhusluft.

Placera mätutrustningen i ett rum där du tillbringar mycket av din tid.

Placera inte sensorn i närheten av ett fönster eller element.

Undvik naturliga källor till fukt som vattenkokaren, spisen eller blommorna hemma.

Mät luftfuktigheten under en längre period för att säkerställa ett korrekt resultat.

Hur åtgärdar då för låg luftfuktighet? Jo, en luftfuktare, eller flera luftfuktare kan få ordning på inomhusluften, ett billigt och smidigt sätt att styra upp detta.

AKKR8 IoT-sensor sida
Noggrannhet och kalibrering

Fuktighets- och temperatursensorerna i Klimatpaket Mini kalibreras på fabrik och kalibreringsdata lagras i minnet i sensorn. Detta säkerställer att sensorerna är helt identiska avseende mätvärden, utan att någon omkalibrering eller programvaruändring krävs.

Om man ändå skall kalibrera via ett ackrediterat labb beror på vilka krav man har på sin verksamhet. Mätningar i branscher som har höga kontrollkrav kan kräva kalibrering med jämna mellanrum.

Vår temperatur-/fuktighetssensor är mycket noggrann, men den kan ge felaktiga avläsningar om den kommer i kontakt med vatten, till exempel vid kraftig kondensering. När luft med en viss temperatur och relativ fuktighet kyls ner ökar den relativa fuktigheten. Om du har en yta som är kall kommer vattenånga vid en viss temperatur att kondensera på ytan. Vi avråder därför från installation utomhus.

AKKR8 IoT-sensor sida
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök