skip to Main Content
carrier-aggregation lte och 5gEtt enkelt sätt att få vatten ur en hink är att göra ett större hål, eller att göra flera mindre hål än ett enda hål. På samma sätt är det med trådlös kommunikation, antingen tar man ett stort frekvensblock i anspråk, eller kombinerar flera mindre. En av de viktigaste funktionerna i LTE Advanced är att kunna använda flera frekvensblock på en gång, tekniken kallas Carrier aggregation.

Högre hastigheter i mobilnäten med Carrier aggregation

Carrier aggregation (CA) är framtaget för att öka datahastigheten per användare genom att den mobila enheten, routern, modemet, smartphonen, kan nyttja flera kanaler i basstationen, vilket gör att utrustningen, fungerar på flera frekvensband samtidigt. Det kan låta enkelt att använda flera frekvensblock, men i själva verket finns det många kombinationer som innebär många olika scenarion och utmaningar. I detta blogginlägg skall vi förklara mekanismerna runt Carrier Aggregation och hur det fungerar övergripande.

Varför är Carrier Aggregation viktigt?

Högre dataflöden och bättre nätverkseffektivitet är hela tiden drivkraften vid framtagande av nya standarder. Spektrum är en värdefull vara, och användningen av spektrum förändras hela tiden i mobilnäten dynamiskt. Därför introducerade 3GPP LTE-Advanced eller LTE+ som har möjligheten att använda flera LTE-bärare samtidigt i en enhet. Detta kallas aggregering av bärare, eller Carrier aggregation på engelska (CA). Genom att kombinera mer än en bärare tillsammans, antingen i samma eller olika band är det möjligt att öka tillgänglig bandbredd och på detta sätt öka länkens kapacitet.

Carrier aggregation är en teknik som används i trådlös kommunikation för att öka datahastigheten per användare, genom att flera frekvensblock tilldelas samma användare. Den maximala möjliga datahastigheten per användare ökas, ju fler frekvensblock som tilldelas en användare. Carrier aggregation möjliggör ett högre antal aktiva abonnenter i nätverket samtidigt. Genom att addera bandbredd ökar operatörerna kapaciteten och användare får potentiellt bättre prestanda. Tekniken gör det möjligt att maximera utnyttjandegraden av det tillgängliga radiospektrumet. Ofta är tillgången på spektrum begränsad, vissa operatörer har bara en begränsad mängd att tillgå på respektive band och då kan Carrier aggregation ge möjligheten att nyttja ytterligare band om det finns tillgänglighet i nätet.

Carrier aggregation och Dual Connectivity

Om Carrier aggregation kombineras med en teknik som heter Dual connectivity kan de mobila enheterna ansluta till två basstationer och använda flera celler från var och en av dem. Tekniken ökar drastiskt den maximala bandbredden för mobilterminalen som samtidigt kan sända och ta emot data på flera kanaler från två basstationer.

Höga hastigheter

LTE Advanced med aggregering gör det möjligt att teoretiskt nå Gigabit-hastigheter i LTE-näten. Detta möjliggörs genom avancerad modulering (256QAM), carrier aggregation MIMO (4×4). Med LTE Release 10 kan upp till 5 bärare aggregeras, vilket möjliggör bandbredder på upp till 100 MHz som vi skrev inledningsvis. Detta skulle kunna innebära en datahastighet på upp till 2 Gbit/s, i teorin.

4G och 5G med aggregerade bärare

Carrier aggregation, CA kräver att många olika funktioner ska implementeras för att göra det möjligt att fungera effektivt, eftersom de två kanalerna sannolikt har mycket olika egenskaper, särskilt om de är på olika band. Kanalerna kallas primär bärare (PCC) och sedan tillkommer en eller flera en sekundära bärare (SCC). PCC hanterar all styrsignalering medan SCC används för att öka dataflödet. Bärarna kan vara FDD, TDD eller en blandning av FDD och TDD med plats i ett eller flera frekvensband. Kombinationerna kan bokstavligt talat vara hundratals och de delas in i olika bandbreddsklasser som definieras och uppdateras löpande.

 

carrier aggregation flera kanaler

Tre typer av CA

carrier aggregationIntra-band contiguous – bärarna finns på samma frekvensband och kan överlappa varandra.

Intra-band non-contiguous bärarna finns på samma frekvensband och men överlappar inte varandra.

Inter-band non-contiguous – bärarna finns på olika frekvensband och överlappar inte varandra.

Som vi skrev inledningsvis, ett enkelt sätt att få vatten ur en hink är att göra ett större hål, i detta fall att ta en större del av spektrum. Men spektrum kostar mycket. Den andra strategin är att göra flera mindre hål än ett enda hål. Med Carrier aggregation, kan vi få en effektiv utnyttjandegrad av LTE Advanced och 5G framöver.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök