skip to Main Content

debattartikel från Telekomidag

Efter höstens tillströmning av användare i mobilnäten har våren präglats av debatter i media om mobiltäckning. Tongivande har varit såväl Socialdemokraternas it-politiska talesperson Monica Green som IT- och energiminister Anna-Karin Hatt men inläggen har präglats av en del tekniska missförstånd som bör benas ut innan debatten blir snedvriden.

Sveriges Radios Kaliber rapporterade under våren om bristande möjligheter att koppla upp trygghetslarm på landsbygden, om bristande mobiltäckning samt telefoni som inte fungerar för privatpersoner när nedmonterade kopparledningar ersatts med mobilnät. Sveriges Radios inslag ger en bild av att mobilnäten inte fungerar klanderfritt överallt i landet och detta stämmer säkert väl, inte ens Net1 som är den operatör som täcker mest av Sveriges yta täcker 100% av landet.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt menade initialt att det hela berodde på kapacitetsproblem ”problemen handlar om att vi har överbelastade nät, som kan leda till att samtal bryts och att man kan uppleva att täckningen försämrats” senare har hon övergått till att uppmana operatörerna att bygga ut näten så att det motsvarar det som deras täckningskartor lovar. Många operatörers täckningskartor visar dock utomhustäckning vilket är långt ifrån samma sak som inomhustäckning eller täckning i bilen, något jag tror många förväntar sig.

Socialdemokraternas Monica Green har också gett sig in i debatten men med en annan bild av verkligheten ”4G kommer att byggas i tätbefolkade områden av marknadsaktörerna, de andra får klara sig utan” något som är helt felaktigt. 4G idag är ju indelat i två band, en högre frekvensen som lämpar sig för urbana mobilnät och en lägre frekvens som är väl lämpad för den svenska landsbygden utan krav på fri sikt. Monica har tyvärr missat detta, ”dessutom skulle 4G innebära en skog av master eftersom det i stort sett måste sättas upp så tät att det går att se en 4G-mast för att ha nytta av den”. När jag påtalade för henne att det inte finns krav på fri sikt fick jag svaret ”jag hör många säga att den i stort sett måste vara synbar”.

Redan när 3G auktionerades ut fanns täckningskrav vilket inte senare licenser haft då operatörerna enligt PTS väsentligt överträffat kraven. Ett band har på senare tid haft ett täckningskrav, ett av de låga 4G banden omfattades av att 300 miljoner skulle avsättas till utbyggnad där marknadsmässig efterfrågan inte fanns och ytterligare 120 hushåll fick därför mobilt bredband. 4G utbyggnaden idag är snabb, 79% har tillgång till LTE enligt färska siffror från PTS och störst utveckling sker på landsbygden.

Även om detta är en glädjande utveckling så är inte alla uppkopplade än, landet är långt och till stor del glesbefolkat. Jag förespråkar att alla skall ha tillgång till bra kommunikationer och kunna leva och verka där man vill. Trots det så är vår svenska natur svår att täcka till 100%. Net1 är det alternativ som kommer närmast full täckning, men hastigheterna är inte 4G-mässiga och interoperabiliteten med mobilnät utanför norden är begränsad.

Även om utgångspunkterna för våra politikers slutsatser är felaktig i vissa tekniska avseenden ser jag det som sannolikt att mobiltäckning kommer att vara en valfråga i kommande riksdagsval. Min förhoppning är dock att den fortsatta debatten om mobilnäten kan baseras på fakta, vi är en ledande nation på det mobila området, låt debatten präglas av sakkunskap inte gissningar, antaganden och rykten.

Artikeln var publicerad i Telekomidag nr 3 · 2013

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök