skip to Main Content

Grustag och bergtäkt

I krossverksamheter och bergtäkter samsas tunga maskiner på stor yta. Maskiner som producerar stora mängder material, som fungerar i tunga miljöer och i en applikation där stillestånd kostar stora pengar.

Så hur kan en modern IoT-lösning fungera i den här typen av miljö? Vi dyker ned i en relativt vanlig täkt där 10 stycken krossar med stora drivmotorer krossar och flyttar materialet motsvarande 600 ton per timme. All tung utrustning kräver underhåll, i synnerhet den här typen av tung utrustning.

Driftsstopp kan bli dyra

Normalt sker underhållet regelbundet efter en plan men det är kanske inte det bästa sättet att hålla driftsavbrotten minimala och kostnaderna optimala. Täktens ägares kostnader ökar kraftigt om driftsstopp uppstår. Därför har många leverantörer av krossar avtal med maskinleverantören att hålla ett stort lager av reservdelar och ha en jourorganisation, något som ytterligare fördyrar för samtliga inblandade i kedjan. Vid oförutsedda stopp måste delar snabbt skickas till kunderna för att minimera förluster. Dessutom kan ett plötsligt stopp i någon av drivmotorerna leda till materialanhopningar vilket ytterligare utvidgar driftstoppet och ökar följdkostnaderna.

Rätt underhåll vid rätt tidpunkt är optimalt

MultiverktygDu börjar kanske förstå att vi förespråkar vikten av underhåll framför oväntade fel. Det gör leverantören av maskinerna till bergtäkten också. Därför kallar han två gånger per år in en extern leverantör för att diagnosticera maskinerna genom att fästa sensorer på motorerna, göra vibrationsstudier, mäta lagertemperaturer och försöka bedöma hälsan hos motorerna. Ett bra steg, men inte tillräckligt. Oväntade haverier fortsatte att inträffa.

Trådlösa sensorer sparar in sig själva

Maskinleverantören och täktägaren beslöt att uppgradera sitt system med ett sensorsystem som kontinuerligt kan övervaka motorerna i realtid, då kan data analyseras för att upptäcka förändringar i motorernas beteende innan dessa utvecklas till stora problem. Genom att uppmärksamma underhållspersonalen via e-post eller SMS kan felrapporten snabbt och effektivt nå rätt.

Ett trådbundet sensornätverk skulle ha kostat stora summor, i anläggningen flyttas maskiner och många tunga fordon rör sig runt, så kablar måste skyddas på något sätt. En stor anläggning innebär långa kabelsträckor och dyr förläggning i mark innebär grävjobb och höga kostnader. Slutsats, kabel kommer inte kommer att fungera utan detta måste lösas trådlöst.
Trådlöst sensornätverk i grustäkt

Trådlösa sensornoder täcker taget

Med Wzzard intelligenta sensorer var det enkelt att utrusta maskinerna med standardsensorer för att mäta strömförbrukning, vibrationer och temperatur. Om någon av dessa parametrar ändras kan det vara en tidig indikator på framtida problem. Varje motor kan med hjälp av en sensornod överföra samtliga värden och tack vare så kallad trådlös meshteknik kan data hoppa från maskin till maskin för att slutligen publicera sensordata till en nätverksgateway. Data skickas sedan till en övervakningsapplikation via gatewayen där den kan analyseras eller användas för att sätta in insatser i realtid.

Varför trådlöst?

När sensorer är utspridda över ett stort geografiskt område, kan kablar snabbt bli en ekonomisk börda. I detta fall finns som sagt en stor del tung utrustning som rör sig runt, och varje kabel ovan mark skulle vara i ständig fara. Att förlägga kabeln i ett kabeldike skulle skydda den, men dikning kostar minst 400 kr per meter inklusive kablage och förläggningsmaterial. I den här bergtäkten är det upp till 280 meter mellan den maskin som står längst bort och kontrollrummet. Ledningar till denna enda motor skulle kosta 112 000 kr och då behöver ytterligare nio maskiner kopplas in i sensornätverket.

En annan baksida med kabel är att det kräver grävarbete varje gång en maskin skall flyttas.

Läs mer om Wzzard -trådlösa sensornoder

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök