skip to Main Content
Att kunna spåra gods för att visa att de förvarats i en obruten temperaturkedja har blivit en allt viktigare fråga inom transport och logistik. För de som hanterar temperaturkänsliga varor är behovet av en evidensbaserad mätning stort. Samtidigt finns det bestämmelser för lagring och transport av mat och medicin när det kommer till mätsystemen. Din utrustning behöver uppfylla standarder som kallas EN12830- och EN13486 något som gör att du måste välja både utrustning och system noggrant.

temperatur matleverans

Obruten och standardiserad temperaturkontroll

En obruten temperaturkontroll och övervakning av hela kylkedjan är avgörande frågor när det gäller att hitta produkter och lösningar som motsvarar kraven. Det finns ett antal standarder att uppfylla för att säkerställa att livsmedel och läkemedel lagras vid rätt temperatur och dessutom behöver man kontinuerligt övervaka dessa temperaturer.

De standarder som du behöver ta hänsyn till är EN12830, som omfattar utrustningen som lagrar temperaturvärdena, samt EN13486 för resterande process, låt oss berätta mer.

Samma standard hela vägen

I en global miljö med internationell handel ska lagring, transport och distribution av temperaturkänsliga produkter uppfylla olika landsspecifika bestämmelser. Detta är inte ett hållbart scenario, då det är svårt att veta vilken typ av bestämmelser som gäller i ett visst läge.

EN12830-standarden är framtagen för temperaturkänsliga varor med transport-, lagrings- och distributionstemperaturer mellan -80° C och +85° C. Den omfattar såväl kylda, frysta och djupfrysta livsmedel men även organ, kemikalier, biomaterial samt i ett urval elektronik, växter, råvaror och vätskor, djur, konstverk och möbler. Som du ser är tillämpningsområdet brett, men vårt fokus är två stora industrier för transport och logistik som omfattas av denna förordning nämligen lagring och transport av dagligvaror samt lagring och transport av medicinska produkter.

övervaka alla steg

Vilka standarder ska uppfyllas?

EU-föreskrifter kräver användning av loggers som mäter och regelbundet övervakas och för dessa ändamål måste du uppfylla de två standarderna EN12830 och EN13486.

EN 12830 omfattar de tekniska och funktionella kraven för lufttemperaturdata. Den senaste versionen är daterad 2018 och definierar tydligt säkerhet och integritetskrav kring inhämtandet av data.

Två angreppssätt

Man kan säkerställa datasäkerhet och integritet från flera olika perspektiv, det är ganska klassiskt i teknikbranschen, antingen låser man in sig, eller så har man en öppen och tillverkaroberoende standard.

Den första varianten är att använda ett dedicerat system som omfattar alla delar. Det vill säga med början från sensorn ner till visualiseringssystemet. I ett sådant fall blir standardöverensstämmelsen enklare men kräver en exklusiv användning av hela tillverkarens lösning: från temperatursensorn till den slutliga applikationen, genom alla kommunikationslager.

Den andra metoden avser att säkerställa datasäkerhet och integritet genom ett öppet system. Själva temperatursensorn utformas för att uppfylla standarderna för säkerhet och integritet. I detta fall är standardöverensstämmelse svårare att uppnå, eftersom denna funktion måste implementeras redan på sensornivå i en hårdvara som har begränsad mängd processorkraft. Detta tillvägagångssätt ger dock en oöverträffad flexibilitet.

Sensorer med EN12830-certifiering

Certifierade sensorer, hur hittar man sådana? Ett överensstämmelsecertifikat måste utfärdas av tillverkaren efter framgångsrika överensstämmelsetester av certifierat standardiseringslaboratorium. Tillverkaren ska kunna tillhandahålla testrapporten som utfärdats av detta ackrediterade testlaboratorium. Det är du som slutligen skall stå som garant för lösningen som måste kontrollera att rapporten är utfärdad och hänvisar till den gällande standarden.

  • Blue PUCK RHT

    Blue PUCK RHT

    Blue Puck RHT är en industrianpassad temperatursensor och luftfuktighetssensor med imponerande noggrannhet och lång batterilivslängd. Den tåliga och kompakta IP65-klassade noden passar i stort sett i alla miljöer. Enheten...
    516,00kr Ex.moms

Allt lugnt, när sensorn möter EN12830?

Överensstämmelse med EN12830 är tyvärr inte tillräckligt för hela kedjan, du måste också följa EN13486. Sensorer tenderar att driva med tiden, det vill säga deras mätning kan gradvis bli mindre noggrann efter några års användning, detta är ett erkänt fenomen som gäller alla sensorer och även temperatursensorer. Därför är det nödvändigt att utföra periodiska kvalitetskontroller.

Användare, speditörer såväl som logistikspecialister, ansvarar för att kontrollera sensorerna med jämna mellanrum. Du måste därför testa enheterna i ett ackrediterat lab med jämna intervaller. Att definiera den temperaturnoggrannhet du behöver uppfylla beror på din bransch och dina egna krav. När du till exempel transporterar matvaror måste du ha en noggrannhet på ±2 ° C. Transport av farmaceutiska produkter kräver en noggrannhet på ±1 ° C när det gäller negativa temperaturintervall, och en klass ±0,5 ° C noggrannhet för positiva temperaturintervall.

Observera att du är ansvarig för att veta vilken klass du måste möta.
sensordata transporter

Hur ofta ska sensorn kontrolleras?

De faktiska standarderna föreskriver att ”övervakningsfrekvensen beror på användarspecifika krav, med hänsyn till tillverkarens specifikationer”. Icke desto mindre innehåller det några rekommendationer som: ”tillverkaren eller auktoriserade verkstäder eller vederbörligen ackrediterade kontrolltjänster bör göra en inspektion varje år, under förutsättning att temperaturregistratorerna och termometrarna har använts inom denna tidsram”

Hur uppfylls EN13486-standarden?

Testlaboratoriet ska kunna tillhandahålla en verifierings- eller kalibreringsrapport för varje logger eller sensor, inklusive rapportdatum. På så sätt vet man att man har en logger eller sensor som uppfyller EN13486-standarden. Dessutom måste en synlig etikett ange kalibreringsdatum på själva enheten.

Hitta rätt sensor

Utbudet av uppkopplade sensorer har vuxit avsevärt. För att säkerställa en säker och pålitlig kedja för temperaturkänsliga artiklar måste ovan nämnda standarder följas. Vid en granskning måste du bevisa att kylkedjan uppfyller kraven för att undvika risken för att du behöver destruera produkter eller lager. Att uppfylla dessa standarder är därför en del av en framgångsrik kvalitetspolicy.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök