skip to Main Content

Vi har flertalet produkter för att fjärrstyra olika funktioner via SMS, app eller via en webportal, men också för att fjärrövervaka temperaturvärden. Det går lätt att fjärravläsa temperaturen från i princip var som helst i världen i realtid vilket kan hjälpa dig att optimera dina uppvärmningskostnader och energiförbrukning. Uppkopplade byggnader minskar i genomsnitt 10% av uppvärmningskostnaden.

Fjärravläsning av temperatur via 4G/5G

Vi har olika lösningar som ger dig aktuellt temperaturvärde i realtid. Dessa fungerar så att du skickar en fråga via SMS, kontrollerar aktuell temperatur i en app eller övervakar temperaturen via en webläsare. Våra lösningar har inbyggd 4G/5G modul vilket ger både smidig inkoppling till näten och en snabb driftsättning. I det här inlägget tänkte vi berätta mer om olika temperaturgivare och hur du kan fjärravläsa temperatur. Vi djupdyker i temperatursensorer för Dallas 1-Wire, 4-20 mA/0-10 V strömslinga och PT100/PT1000 och berättar mer om våra lösningar för dessa givargränssnitt.

Yttre temperaturgivare -här är alternativen

Externa temperaturgivare kan användas för att mäta temperatur i vätskor, i luft, gaser eller i andra material. Externa temperaturgivare kan monteras en bit från produkten vilket gör att IoT-enheten som ansluter till mobilnäten kan monteras i ett elskåp eller normcentral medan givaren kan anslutas med lämplig kabel. Givare finns i olika modeller med olika typer av kommunikationsgränssnitt, de populäraste beskriver vi nedan:

Givare med Dallas one wire

Dallas 1-Wire är en entråds datakommunikationsbuss som används för att överföra en rad olika mätvärden i framförallt smarta hem. Dallas 1-Wire finns i många utföranden och har fördelen att den är lätt att få tag i till klart vettiga priser.

1-Wire består av en huvudenhet som ansluts till en eller flera underenheter. Huvudenheten utgörs ofta av en mikrokontroller som sitter monterad i exempelvis en IoT-enhet eller larmsystem. Underenheterna kan ha olika typer av funktioner, men i det här fallet utgörs de av temperaturgivare. Huvudenheten kommunicerar med underenheterna med hjälp av 1-Wire protokollet, detta kan sända och ta emot signaler över en enda datakabel plus jordreferens (samt spänningsmatning till givaren). Varje 1-Wire underenhet har en garanterad unik adress som lagrats i en minneskrets. Detta gör det möjligt för huvudenheten att hantera flera enheter av samma typ i samma nätverk utan konflikt mellan enheterna. Du kan med våra enheter ansluta åtskilliga Dallas 1-wire temperatursensorer till en huvudenhet. En annan fördel med Dallas 1-wire är att signalen inte påverkas av kabellängdens resistans vilket kan vara fallet med till exempel PT100-givare. Dock finns en bortre gräns för hur lång kabel man kan dra innan signalens integritet påverkas och den blir svår att läsa av på grund av att resistansen i kabeln jämnar ut skillnaderna mellan ”1” och ”0” och systemet får svårt att tolka dataströmmen. Det är svårt att ge exakta mått på när detta inträffar då det beror på kabelkvalitet, kabellängd mm.

Givare med 4-20 mA och 0-10V

4-20 mA eller 0-10V brukar även kallas analoga I/O. Dessa utgörs av givare som baseras på en analog strömslinga som ansluter givaren till huvudenheten med ett ledarpar. Endast en nivå kan mätas per ingång på själva enheten. Med tanke på dess analoga natur är strömslingor lätta att felsöka, endast en handhållen digital multimeter krävs i de flesta situationer.

I industriella processtyrningsinstrument är analoga 4-20 mA och 0-20 mA de nivåer som vanligen används för mätning. 4 mA representerar den nedre delen av intervallet och 20 mA högsta intervallet. Den viktigaste fördelen med strömslingor är att noggrannheten hos signalen inte påverkas av spänningsfall i ledningarna. Även om det finns en betydande elektrisk resistans i ledningen, kommer strömslingan visa rätt värde. En strömslinga kan användas för att mäta temperatur (men även tryck, nivå, flöde, pH-värde eller andra processvariabler).

Beroende på hur givaren spänningsmatas klassificeras givaren som aktiv eller passiv. Vill du läsa mer om analoga I/O så har vi en guide här.

Givare med PT100/PT1000

PT100 och PT1000 är resistanstemperaturgivare som bygger på att metallers resistans varierar med temperaturen. För att erhålla noggranna mätningar används resistanstermometrar av platina. Platina är en ädelmetall och det mest elektriskt stabila material, perfekt för noggranna mätningar.

Det som skiljer PT100 och PT1000 åt är dess noggrannhet. PT1000s värden är en faktor 10 högre vilket ger bättre noggrannhet. PT100 har resistansen 100 ohm vid 0 °C och PT1000 har resistansen 1000 ohm vid 0 °C och det är det som ger möjlighet till noggrannare mätningar.

För att ge ett exempel: Med PT100 varierar resistansen endast 0,391 Ω per °C. Om vi ansluter PT100 med en kabel på 10 m kan resistansen hos denna kabel vara 0,7 till 0,8 Ω vilket resulterar i ett mätfel 2° C. Om vi ansluter PT1000, är känsligheten 3,91 Ω/° C så när den är ansluten till samma kabel mätfelet är endast 0,2° C.

För olika typer av givare finns olika lösningar, här är våra mest populära lösningar:

Dallas 1-Wire

Vi har flera IoT-paket som har inbyggd temperaturövervakning via inbyggda sensorer men även Dallas 1-wiregivare. Klimatpaket mini är ett bra exempel på färdig lösning där du kan avläsa temperaturen via en webläsare. Paketet bygger på en smart IoT-sensor som kan läsa flertalet temperaturgivare och som kan drivas med batteri eller nätström.

Klimatpaket mini

Externa Dallas 1-wire sensorer
Inbyggd tempgivare
Komplett lösning
klimatpaket mini

Temperaturövervakning 4-20 mA

Multiguard DIN4 är en bra produkt för temperaturövervakning när du har 4-20 mA-givare, produkten kan hantera en analog givare med 4-20 mA eller en med 0-10 V. Multiguard DIN4 kan skicka SMS vid satta gränser, alternativt kommunicera via e-post eller med överordnat styrsystem. Multiguard DIN4 kan också logga analoga värden, loggar man ett värde var trettionde minut kan statistik för 16 månader lagras i enheten. Med ett externt batteri (20 Ah) kan enheten klara ett år utan strömförsörjning.

Multiguard DIN4

En ingång för analoga/digitala eller PT-100 givare
En reläutgång
Larm som sms eller samtal
Styr med app/samtal/sms
Multiguard DIN4

Analoga I/O med IoT-sensor

En annan lösning är att använda sensorn AKKR8. Den kan hantera en 0-20 mA strömslinga. Ingången överför sitt värde via MQTT till din IoT-plattform eller till vår IoT-plattform mydevices.cloud där du kan accessa värden från din givare. Sensorn kan också användas för att trigga händelser. Om sensorn till exempel läser av ett värde över ett tröskelvärde kan den aktivera enhetens reläutgång.

Normalt tillstånd och larmtillstånd

Alla sensorer kan ha ett normaltillstånd och ett larmtillstånd. Låt oss använda ett exempel. Du har en flödesmätare. Enheten vaknar upp var femte minut, läser av värdet och lagrar är det enheten. Uppladdning av värdena sker en gång om dagen. Flödesmätaren har sitt normala tillstånd under 10 mA. Om enheten läser 11 mA på denna ingång efter att ha vaknat upp kommer den att gå in i ett larmtillstånd. I larmtillståndet kan den t.ex. starta och hålla reläet i läge on och se till att den omedelbart laddar upp alla värden till plattformen. I larmtillståndet kan den ställas in för att rapportera oftare också, till exempel varje minut. Larmtillståndet återställs när flödesmätarens värde återgår till det normala.

Smart energihantering

Alla analoga sensorer måste försörjas från en extern strömförsörjning. Dessa är normalt inte lämpade för batteridrivna tillämpningar. Med lite smart magi i vår sensor kan vi använda den inbyggda GPIO-porten för att initiera sensorn endast när den behöver vara på, vi stänger automatiskt av den när vi har läst av värdet. Tiden för att stabilisera sensoravläsningen kan också utföras.

Temperaturövervakning med PT100

Multiguard DIN6 har en ingång för PT100-givare. Den kan skicka SMS vid satta gränser, logga mätvärden eller alternativt skicka e-post vid satta larmgränser. Multiguard DIN6 skickar larm vid angivna gränsvärden och kan ha upp till 25 behöriga mottagare. Larm skickas som epost, via SMS eller genom att produkten ringer upp. Ett annat alternativ är Multiguard DIN9.

Multiguard DIN6

Fyra digitala ingångar
En ingång för analoga/digitala eller PT-100 givare
Två reläutgångar
Larm som sms eller samtal
Styr med app/samtal/sms
Multiguard DIN6

Multiguard DIN9

En digital ingång
Fyra pulsingångar/digitala ingångar
Två ingångar för analoga/digitala eller PT-100 givare
Fyra reläutgångar
Larm som sms eller samtal eller till överordnat system
Styr med app/samtal/sms
Multiguard DIN-9

Vi bjuder på de senaste nyheterna om trådlöst, tips om guider och litet nyheter om våra produkter. Missa inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

  • Marknadsföringsmedgivande

    Induo AB kommer att använda den information du tillhandahåller via detta formulär för att komma i kontakt med dig och tillhandahålla uppdateringar och marknadsföring. Du kan ändra dig när som helst genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten till ett e-mail du mottar från oss, eller genom att skicka ett mail till [email protected]. Vi behandlar din information med respekt och i enlighet med vår sekretesspraxis. Genom att klicka nedan godkänner du att vi behandlar din information i enlighet med dessa villkor.
Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök