skip to Main Content

Fjärravläsning av temperatur via app

Våra produkter för GSM-styrning kan användas både för att fjärrstyra olika funktioner men också för att fjärrövervaka temperaturvärden. Det går lätt att fjärravläsa temperaturen från i princip var som helst i världen i realtid.

Fjärravläsning av temperatur via GSM och 3G

Vi har lösningar som ger dig rätt temperaturvärde genom att du skickar en fråga via SMS, kontrollerar aktuell temperatur i en app eller övervakar temperaturen via datorns webläsare. Samtliga våra lösningar har inbyggd GSM- eller 3G modul vilket ger både lätt inkoppling och snabb driftsättning. I det här inlägget tänkte vi berätta mer om olika temperaturgivare och hur du kan fjärravläsa temperatur, har du koll på Dallas 1-Wire, 4-20 mA/0-10 V strömslinga och PT100/PT1000?

Externa temperaturgivare kan användas för att mäta temperatur i vätskor, i luft, gaser eller i andra material. Externa temperaturgivare kan monteras en bit från produkten vilket gör GSM- eller 3G-styrningen kan monteras vid elskåp eller normcentral och givaren kan anslutas med lämplig kabel. Givare finns i olika modeller med olika typer av kommunikationsgränssnitt, de populäraste beskriver vi nedan:

Givare med Dallas one wire

Avläsning av värmeDallas 1-Wire är en entråds datakommunikationsbuss som används för att överföra en rad olika mätvärden i framförallt smarta hem. Dallas 1-Wire finns i många utföranden och har fördelen att den är lätt att få tag i och till klart vettiga priser.

1-Wire består av en masterenhet som ansluts till en eller flera slavenheter. Masterenheten har ofta ett styrsystem och utgörs av en dator eller mikrokontroller. I de lösningar vi arbetar med är masterenheten sammanbyggd med en GSM-eller 3G-enhet och slavenheterna är temperaturgivare. Mastern kommunicerar med slavenheterna med hjälp av 1-Wire protokollet, detta kan sända och ta emot signaler över en enda datakabel plus jordreferens (samt spänningsmatning till givaren). Varje 1-Wire slavenhet har en garanterad unik adress som lagrats i en minneskrets. Detta gör det möjligt för mastern att hantera flera enheter av samma typ i samma nätverk utan konflikt mellan enheterna. Du kan med våra enheter ansluta upp till åtta stycken Dallas 1-wire temperatursensorer till en master. En annan fördel med Dallas 1-wire är att signalen inte påverkas av kabellängdens resistans vilket kan vara fallet med till exempel PT100-givare.

Styr via GSM eller app

Temperaturövervakning med Dallas one wire

Vårt fjärrstyrningspaket är ett komplett paket som har inbyggd temperaturövervakning för upp till åtta Dallas 1-wiregivare. Detta paket är ett bra exempel på färdig lösning där du kan avläsa temperaturen via app, SMS eller web. Paketet bygger på ett godkänt larm som har batteribackup och som kan sätta individuella larmnivåer för varje temperaturgivare. Temperaturgivare kan även reglera en reläutgång.

Fjärrstyrningspaket

Givare med 4-20 mA och 0-10V

Mätare för temperaturDessa givare baseras på en analog strömslinga som ansluter givaren till masterenheten med ett ledarpar. Endast en nivå kan mätas per ingång på masterenheten.

Med tanke på dess analoga natur är strömslingor lättare att felsöka, endast en handhållen digital multimeter krävs i de flesta situationer.

I industriella processtyrningsinstrument, är analoga 4-20 mA och 0-20 mA de nivåer som vanligen används för mätning. 4 mA representerar den nedre delen av intervallet och 20 mA högsta intervallet. Den viktigaste fördelen med strömslingor är att noggrannheten hos signalen inte påverkas av spänningsfall i ledningarna. Även om det finns en betydande elektrisk resistans i ledningen, kommer strömslingan visa rätt värde. En strömslinga kan användas för att mäta temperatur (men även tryck, nivå, flöde, pH-värde eller andra processvariabler).

Beroende på hur givaren spänningsmatas klassificeras givaren som aktiv eller passiv.

SMS sändare Multiguard Micro

Temperaturövervakning 4-20 mA

Multiguard Micro är en bra produkt för temperaturövervakning när du har 4-20 mA-givare, produkten kan hantera en analog givare med 4-20 mA eller en med 0-10 V. Multiguard Micro kan skicka SMS vid satta gränser, alternativt kommunicera via e-post eller med överordnat styrsystem. Multiguard Micro kan också logga analoga värden, loggar man ett värde var trettionde minut kan statistik för 16 månader lagras i enheten. Med ett externt batteri (20 Ah) kan enheten klara ett år utan strömförsörjning.

Multiguard Micro

Givare med PT100/PT1000

Givare för temperaturPT100 och PT1000 är resistanstemperaturgivare som bygger på att metallers resistans varierar med temperaturen. För att erhålla noggranna mätningar används resistanstermometrar av platina. Platina är en ädelmetall och det mest elektriskt stabila material, perfekt för noggranna mätningar.

Det som skiljer PT100 och PT1000 åt är dess noggrannhet. PT1000s värden är en faktor 10 högre vilket ger bättre noggrannhet. PT100 har resistansen 100 ohm vid 0 °C och PT1000 har resistansen 1000 ohm vid 0 °C och det är det som ger möjlighet till noggrannare mätningar.

För att ge ett exempel: Med PT100 varierar resistansen endast 0,391 Ω per ºC. Om vi ansluter PT100 med en kabel på 10 m kan resistansen hos denna kabel vara 0,7 till 0,8 Ω vilket resulterar i ett mätfel 2° C. Om vi ansluter PT1000, är känsligheten 3.91 Ω / ° C så när den är ansluten till samma kabel mätfelet är endast 0,2 ° C.

3G-versionen har USB-port

Temperaturövervakning med PT100

Multiguard Light har två ingångar för PT100-givare. Den kan skicka SMS vid satta gränser, logga mätvärden eller alternativt skicka e-post vid satta larmgränser. Multiguard Light skickar larm vid angivna gränsvärden och kan ha upp till 25 behöriga mottagare. Larm skickas som epost, via SMS eller genom att produkten ringer upp. Produkten finns för både GSM och 3G.

Multiguard Light

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök