skip to Main Content
Detta inlägg skrevs 2016 men finns i en mer uppdaterad version.

Läs mer om det senaste om 5G routers. Robothand

Nu när 5G, den femte generationens trådlösa mobilnät presenteras har vi stora förväntningar på nätet. Med 5G förväntas det kunna hantera över 1000 gånger mer mobildata än 4G. 5G är också ryggraden i sakernas Internet (IoT), många bedömer att i och med IoT och 5G kommer att bli en del av en ny industriell och ekonomisk revolution. Låt oss reda ut förväntningar på 5G och hur framtidens 5G router ser ut och vad vi kan komma att se i framtiden.

Framtidens nät är något helt annat än dagens

5G kommer vara det första nätverket som utformas för att vara ett skalbart, mångsidigt och energismart nät för internet överallt. 2G-näten utformades för tal, 3G för kombinationen tal och data och 4G för trådlöst bredband. Med 5G kommer vi att se en helt annan datakapacitet men också nät där noderna och de smarta saker som blir en del av nätet kommer att ha en helt annan intelligens än tidigare vilket både kommer minska behovet av kontinuerliga överföringar och därmed ge snabbare svarstider.

Inget mer spektrum?

Med 5G vi kommer datahastigheten att öka samtidigt som end-to-end-latensen och täckningen förbättras, trots detta kommer inte nya frekvensband att tas i bruk. Autonoma bilar och intelligenta transportsystem är två exempel på applikationer som kräver både täckning överallt och minimal latens. Dessa applikationer kan inte fungera med dagens 4G nät utan problem, med 5G anses dessa kunna göra premiär i mobilnäten.

Från framtidens mobilnät
Eftersom det bara är delar av spektrum som 700 MHz som kommer att tillkomma som nytt spektrum utöver dagens band behöver en kombination av tekniker användas för att förbättra effektiviteten och kunna använda den existerande tillgängliga bandbredden. Detta genom massiv MIMO-teknik, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), full duplexnät och andra tekniska nyheter. Wifi kommer att ha en allt mer betydande roll som backupnät till 5G för att avlasta, den utvecklingen kommer att fortsätta även med 5G. Det finns också en möjlighet att använda 60 eller 90 GHz, där spektrum finns tillgängligt men på grund av att dessa frekvenser inte fungerar annat än vid fri sikt är det svårt att se vilken roll de skulle kunna komma att spela i framtidens mobilnät.

Hur kommer 5G-routrar att se ut?

Smart router för 5GOm vi ökar kapaciteten i framtidens mobilnät med 1 000 gånger kan vi inte öka strömförbrukningen i samma omfattning, framtidens mobilnät måste kunna hushålla med ström bättre, detta genom att flytta ut intelligens och även att implementera trådlös laddning som använder energin i nätet.

Hårdvara för 5G-nätet kommer därför att behöva lösa komplexa utmaningar genom att kombinera kommunikation och databehandling. Denna kombination av egenskaper kommer därför att behöva en helt ny typ av hårdvara än dagens. Med 5G flyttas intelligensen längre ut i nätet vilket minskar behovet av uppkoppling för varje liten förfrågan från ansluten utrustning, därför kommer sannolikt en 5G router se helt annorlunda ut än dagens 4G routrar. Hårdvara med mer intelligens kan också samverka med varandra för att lösa fler uppgifter än tidigare.

Så här kommer en 5G router att kunna se ut:

· Uppkoppling mot wifi som backup
· Flera antenner än dagens för den komplexa MIMO-tekniken
· Ökad intelligens för att minimera kommunikationen uppåt och utåt
· SIM-kort? Nej det kan vi nog utgå från att det försvinner
· Batteridrift eller i vart fall mycket energieffektivare än dagens teknik
· Mindre? Kanske något men det är främst de fysiska gränssnitten idag som sätter stopp för storleken men kanske någon ny standard gör att yttermåtten kan hållas ned.
· Robusthet och temperaturkrav kommer allt jämt att vara intressant i framtidens applikationer, med mer uppkopplade saker kommer de snarare att öka.

Dagens internet of things

Många av de saker vi idag räknar som tillhörande Internet of things byggdes inte för de snabba mobilnäten utan i själva verket är 70% baserade på GSM-teknik. Dessa kommer därmed sannolikt att migreras till 5G i framtiden och därmed utgöra en viktig del av IoTs ekosystem.

5G teknik och IoT kommer därmed att vara startskottet för en helt ny uppkopplad värld, kanske borde tekniken med rätta kallas Cellular of Things?

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök