skip to Main Content

Security World hotel har publicerat en intressant artikel som beskriver problem med larmöverföring i GSM nätet. Man menar att tusentals larm inte fungerar på grund av tekniska problem och att till och med SOS ibland har svårt att veta varifrån ett larm kommer. Operatörer och leverantörer backar upp detta och menar att problematiken grundar sig i att larm för analoga telefonlinjer används via GSM och som ett traditionellt modem där en talkanal används för att modulera data.

GSM data är något att undvika för larm

GSM data eller kretskopplad data är en äldre typ av teknik och i artikeln nämner man att det fortfarande sker ett stort antal installationer baserat på denna teknik. Från operatörernas sida finns inget intresse för att bibehålla anpassning av näten till denna teknik, och det är också en svår uppgift för dem att lösa. Det innebär att problemet med larm baserade på GSM data kommer att växa sig kraftigare kommande år och manar nu till byte till IP baserade larm istället. Men det är inte själva GSM näten som är problemen, problemen består i GSM data uppkopplingen. Den fungerar i princip som ett äldre telefonmodem och tekniken är liksom i fastnätsapplikationer inte något som i stor skala används idag.

Bortsett från GSM data är mobilnäten dock alltjämt ett mycket bra alternativ för uppkoppling av larm. Installationskostnaderna är låga, näten har en god utbyggnad och det finns lösningar för de flesta situationer och utbudet är rikt. Bortsett från GSM data kan mobilnäten med fördel nyttjas för att förmedla IP larm eller larm via SMS.

IP-larm via mobilnäten

IP-trafik via GPRS eller 3G är något som funnits länge och erbjuder stabil uppkoppling. Det finns hårdvara i flera olika prisnivåer beroende på hur snabb uppkoppling man vill nå. De flesta lösningar kopplar automatiskt upp sig om det blir störningar i datatrafiken, dessutom skickar de SMS till när dataanslutningen bryts. Detta är ett intressant alternativ för den som investerar i ett IP baserat larm och vill koppla upp det utan att vara beroende av ADSL eller fiber.

Andra lösningar för mindre system

SMS larm med uppringning. För den som har ett driftslarm eller hemmalarm är GSM näten en bra lösning, med larm som skickar SMS och option att ringa upp larmmottagarna så erbjuds ett tillfredsställande skydd för de flesta normala larmobjekt.

En sådan lösning är ESIM264a, en produkt framtagen för mindre automationsapplikationer som möjliggör övervakning och styrning via SMS. ESIM264a bygger vi efter individuella behov men tycker ändå att det är ett konkurrenskraftigt alternativ till PLC-utrustning. Vi tar sikte på mindre applikationer där PLC-utrustning blir för kostsam att installera, där är ESIM264a ett bra alternativ. Produkten kan hantera de mest grundläggande funktionerna i applikationer som idag står oövervakade i brist på intressanta alternativ.

Komplett lösning för GSM-larm

ESIM264a levereras som en komplett enhet med möjlighet att övervaka tolv funktioner och styra ytterligare tolv utgångar via SMS. Därtill kan den kompletteras med en temperatursensor som kan leverera realtidstemperatur samt larma om satta temperaturgränser passeras. ESIM264a kan hantera fem användare och är inbyggd i en IP65-klassad kapsling med inbyggt backupbatteri. Enheten levereras färdigkonfigurerad och behöver bara anslutas till 230 V uttag. För att passa olika system sätter vi ihop produkten baserat på varje kunds behov. Vi levererar den idriftsättningsklar med kopplingsschema. ESIM264a har inbyggd GSM-enhet och fungerar med valfri operatör.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök