skip to Main Content

Med ESIM-021 ritar vi om kartan för kostnadseffektiv M2M. Med denna enhet kan du ha koll på maskiner och processer, dessutom styra en funktion. Konfigurationen är enklast möjliga, ring ett samtal till enheten från den telefon som skall vara behörig att styra enheten. Från denna telefon kan du senare lägga till en andra användare. Vill du koppla in ett externt relä så har vi en komigånginstruktion på vår hemsida.

Back To Top
Sök