skip to Main Content

router för äldre

I spåren av Corona-krisen har antalet förfrågningar ökat, men vi vill samtidigt vara generösa och erbjuda hjälp så långt vi kan för att stötta. Vi kan snabbt mobilisera och leverera över hela Sverige, konfigurera kan vi göra automatiskt eller på distans vilket underlättar utrullning och implementation. Vi kan agera snabbt och smidigt om myndigheter, företag eller andra inblandade ser nytta och behov.

Kommunikation för olika funktioner

Vi på Induo har både teknologi och know-how att erbjuda. Vi kan snabbt och säkert koppla upp

Äldre i hemmet som behöver vård på distans men inte har internet hemma
Mobila sjukvårdsteam och andra vårdinstanser
Mobila informationstavlor och andra informationskanaler
Andra samhällsfunktioner som behöver säkras men skötas på distans
Personal på skolor som behöver driva distansundervisning

Vi tar betalt för vår hårdvara men ställer upp med kostnadsfria konsultationer, expertråd och konfigurationshjälp i den mån vi hinner med. Vi tar oss rätten att själva bedöma de förfrågningar som kommer in och prioritera. Till dags dato har vi också subventionerat routrar och skänkt bort 500 antenner för användning vid hemsjukvård av äldre och multisjuka.

Induo erbjuder

hårdvara för säker uppkoppling via mobilnät eller fasta nät.
25 års erfarenhet
100 000-tals enheter i skarp drift i fält

Back To Top
Sök