skip to Main Content
Hur varmt ett utrymme känns kan skapa debatt i många olika sammanhang, på jobbet, hemma, i sällskap med andra. Extrema temperaturer verkar nedsättande på både välbefinnande och produktivitet och det minskar även koncentrationen och arbetsförmågan. Samtidigt är det dyrt att kyla ned lokaler, både investeringen i nya system och löpande kostnader är höga. Det finns olika intressen och faktorer som påverkar den inomhustemperatur vi har varje dag, sen finns det så klart även regelverk.

Hur varmt får det vara inne?

När du mäter med vanlig termometer står det i Folkhälsomyndighetens rekommenderation att temperaturen inte varaktigt skall överstiga 24 grader och under sommaren ska temperaturen inte varaktigt överstiga 26 grader. Vid värmeböljor kan du behöva acceptera 28 grader.

Detta gäller i bostäder och i lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt.

Studier har visat att arbetsplatser med optimala temperaturer, cirka 21-22°C, har högre produktivitetsnivåer. Vid dessa temperaturer görs färre misstag och arbetskapaciteten ökar betydligt. Enligt en rapport från HSE kan för hög eller för låg temperatur leda till nedsatt kognitiv funktion, vilket ökar risken för fel i arbetet. Studier visar att felprocenten kan öka med upp till 10% för varje grad över 24°C (Health and Safety Executive).

Känsliga grupper

En del människogrupper ses som extra känsliga. Här behöver man ta särskild hänsyn till rätt temperatur inomhus. Hit räknas människor med sjukdomar och funktionshinder som påverkar rörlighet, ämnesomsättning eller förmågan till att själv reglera temperaturen. Med ökad ålder blir vi känsligare och vi får svårare att vara aktiva och hålla kroppstemperaturen.

Grupper som är känsliga för höga temperaturer har likt andra riktvärdena 26 °C sommartid, och 24 °C övrig tid. Man har redan från början satt dessa riktvärden med hänsyn till känsliga grupper.

Hur mäter man inomhustemperaturen?

Om du vill ha hjälp att se till att du har bra temperatur inomhus behöver du först ta reda på vilken temperatur det är. Du behöver så klart inte skaffa en sensorlösning, utan en vanlig termometer fungrar lika bra för en första skattning.

Välj om möjligt två eller flera mätpunkter för mätning. Dessa skall vara inom den så kallade vistelsezonen, som är i 1 meter från vägg med fönster eller ytterdörr. Välj mätpunkter så att resultatet kan visa om hela vistelsezonen i ett rum har acceptabelt termiskt klimat. Tänk också på att du inte kan placera termometern i solen om det är för varmt inne, dra ned persienner osv för att hindra solinstrålning. Det är olämpligt att mäta i direkt solljus.

Mätningarna görs normalt på 1,1 meters höjd men om det finns platser som är speciellt besvärande genomför du mätningar där, på en höjd som bestäms utifrån de kända problemen.

Om du inte vill springa runt med en termometer så finns uppkopplade sensorer. Vi har flera olika typer av lösningar för att övervaka temperaturen i byggnaden.

Mätningarna görs normalt på 1,1 meters höjd men om det finns platser som är speciellt besvärande genomför du mätningar där, på en höjd som bestäms utifrån de kända problemen.

Om du inte vill springa runt med en termometer så finns uppkopplade sensorer. Vi har flera olika typer av lösningar för att övervaka temperaturen i byggnaden.

Lyx eller vardag?

Att upprätthålla en optimal arbetstemperatur är inte bara en fråga om komfort utan också om hälsa och säkerhet. Genom att investera i rätt teknologiska lösningar och ha en medvetenhet om termisk komfort kan företag säkerställa att deras anställda arbetar i en miljö som främjar välbefinnande och effektivitet.

klimatpaket AKKR8 för Dallas 1-wire

Temperaturövervakning -beställ här

Vårt kompletta paket med inbyggd temperaturövervakning för Dallas 1-wiregivare. Ett paket med backupbatteri och allt, en färdig lösning där du kan avläsa temperaturen via app eller web och få ut temperaturlarm via SMS eller mail. Du kan sätta individuella larmnivåer för temperaturgivaren, dessutom kan temperaturgivaren reglera en reläutgång om du vill.

Templarmpaket

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök