skip to Main Content
När det gäller wifi så är de flesta av oss vana vid att standarderna kallas 802.11 följt av en bokstav. En trådlös router kan ha en standard som 802.11 b/g/n där den då alltså har stöd för 802.11 b, 802.11 g och, ni fattar, 802.11 n. Här är den kompletta guiden till hela 802.11 alfabetet!

Under mitten av 90-talet började kommersiella trådlösa nät på 2,4 GHz användas, dessa var en vidareutveckling av de trådlösa nätverk som använts av bland annat USAs militär och andra statliga organisationer. Dessa kallades DSSS eller Direct-sequence spread spectrum samt FHSS Frequency-hopping spread spectrum men var i början proprietära standarder.
Wifi har funnits i mer än 20 år

802.11 -standarden som skapade wifi

1997 skapade IEEE den första standarden för trådlösa nätverk. Wifi alliance döpte 2018 om standarderna med sina egna beteckningar men de gamla benämningarna från IEEE hänger kvar.

1997 skapades IEEE 802.11 som stödde en maximal hastighet på 2 Mbit/s, alldeles för långsam för de flesta applikationer. 802.11 använder den numera vitt spridda fria frekvensen på 2,4 GHz samt överföring via IR finns i standarden, en teknik som senare övergavs.

IEEE 802.11b -första vitt spridda standarden

802.11b-specifikationen skapades i juli 1999 och har stöd för bandbredd upp till 11 Mbit/s och var då jämförbar med kabelbundna Ethernetstandarder. 802.11b använder också 2,4 GHz, en frekvens med okej vågutbredning men på ett band som konkurrerar med mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, bluetooth och sensornätverk. Men i realiteten så fungerar även 802.11b-enheter bra och interferens drar ned prestanda men det fungerar så att säga ändå hyfsat.

 • GOA08 Rundstrålande Wifi-antenn

  GOA08 Rundstrålande wifi-antenn

  Robust rundstrålande wifi/wlan-antenn med fäste för maströr. En antenn som är perfekt för wifi och wlan när du söker bra prestanda. Med N-hona kontakt och vägg/maströrsfäste. Rundstrålande Utomhusantenn ...
  896,00kr Ex.moms
 • GRA01 Riktantenn Wifi

  GRA01 riktantenn wifi

  Robust riktantenn/yagiantenn för wifi och wlan med fäste för montering på maströr. En riktantenn som ger en avsevärd förbättring i både räckvidd och prestanda. Med SMA-hona kontakt och vägg/maströrsfäste,...
  1 108,00kr Ex.moms

IEEE 802.11a

802.11a utvecklades faktiskt parallellt med 802.11b men b blev populär mycket snabbare än 802.11a fast standarderna skapades samtidigt. På grund av sin högre kostnad finns 802.11a vanligtvis i företagsnätverk, medan 802.11b användes för massmarknaden.

802.11a stöder bandbredd upp till 54 Mbit/s på ett licensierat frekvensområde kring 5 GHz. Högre frekvens innebär kortare räckvidd, en 802.11a accesspunkt kan täcka så litet som en fjärdedel av en jämförbar 802.11b-enhet. I och med högre frekvenser så har signalerna svårare att tränga genom väggar, tak och andra hinder. 5 GHz är en frekvens som fungerar dåligt mellan två rum exempelvis.

Eftersom 802.11a och 802.11b använder olika frekvensband kan de inte kommunicera sinsemellan men det finns hybridlösningar med 802.11a/b.
wifi ger trådlöst till miljontals människor

IEEE 802.11c/d

802.11c lanserades 2001 tillsammans med 802.11d. C täcker in standarder för trådlösa bryggor och D är en standard för hur accesspunkter anger sin landskod så att trådlösa klienter kan anpassa sig till olika länders frekvensband.

IEEE 802.11e/f

802.11f, lanserades före 802.11e och är en standard för kommunikation mellan accesspunkter, standarden drogs tillbaka 2006.

802.11e är en uppsättning förbättringar av kvaliteten på tjänster (QoS) för trådlösa nätverk. Standarden sägs vara av avgörande betydelse för applikationer som är känsliga för fördröjningar, till exempel streaming video eller överföring av tal och ljud.

IEEE 802.11g -en litet mer välkänd standard

2003 lanserades 802.11g som skall kombinera det bästa av både 802.11a och 802.11b. 802.11g har stöd för hastigheter upp till 54 Mbit/s, och den använder 2,4 GHz. 802.11g är bakåtkompatibel med 802.11b vilket var bra under en övergångsperiod. Idag säljs inte 802.11g enheter som inte har stöd för ytterligare en standard som 802.11 n eller ac.
Jobba var som helst tack vare wifi

IEEE 802.11h störningsjouren

802.11h löste problem med störningar från framförallt radar och satelliter på 5 GHz-frekvensbandet. Det togs fram för att harmonisera med de europeiska bestämmelserna, men är nu implementerad i många andra länder. Standarden tillför funktionerna Dynamic Frequency Selection (DFS) och Transmit Power Control (TPC).

IEEE 802.11i säkerheten framför allt

802.11i ersatte tidigare säkerhetsspecifikationen som hängt med ett tag med WEP-krypteringen (Wired Equivalent Privacy) som hade klara säkerhetsproblem. Wi-Fi Protected Access (WPA) samt Advanced Encryption Standard (AES) var termer som introducerades i och med den nya standarden.

IEEE 802.11j big in Japan

802.11j utformades speciellt för den japanska marknaden och 4,9-5 GHz-bandet där japanska frekvensbanden finns.

 • Teltonika RUTX10

  Teltonika RUTX10

  Teltonika RUTX10 är en robust router med gott om högpresterande anslutningar. Routern har fyra Gigabit Ethernet-portar, kraftfull wifi och Bluetooth. Routern har både en kraftfull processor och gott om...
  1 852,00kr Ex.moms
 • Out of Stock
  Advantech B+B SmartWorx XR5iv2 Wifi

  Advantech B+B SmartWorx XR5iv2 wifi

  XR5i v2 E wifi är en industriell router med wifi och ethernet med inbyggd brandvägg. Med routern kan robusta wifinätverk byggas, nätverksportarna kan användas som switch eller separata nätverk. ...

IEEE 802.11k för roaming

802.11k och även 802.11r togs fram för sömlös roaming i trådlösa nätverk. 802.11k-standarden gör det möjligt att hämta information om den bästa tillgängliga accesspunkten. 802.11k är avsedd att förbättra sättet trafik distribueras i ett trådlöst LAN.

IEEE 802.11l finns inte

Om du vill lura någon oinsatt så ber du hen att nämna vad 802.11l är. Standarden finns inte, den togs bort på grund av risken att blanda ihop l och 1.

IEEE 802.11m -städning av standard

IEEE 802.11m är kanske mest känd som 802.11 Cleanup. Ett städprogram för att rensa bort saker som felaktigheter, utelämnade saker och tvetydigheter.

IEEE 802.11n eller numera Wi-Fi 4

802.11n (även kallad ”Wireless N”) var nästa milstolpe i wifins historia och lanserades 2009. Den erbjuder upp till 600 Mbit/s och använder både 2,4 GHz och 5,0 GHz. Standarden, som skall vara bakåtkompatibelt med 802.11g och 802.11b, förbättrade prestanda hos 802.11g genom att använda flera signaler och antenner (det vi känner som MIMO-teknik) istället för en signal och en antenn. Från och med 2018 känner vi standarden som Wi-Fi 4.

Logotype för wifi

802.11n

okej maxhastighet
bra vågutbredning
hyfsat robust mot interferens

IEEE 802.11o -Oh wifi

802.11o används inte på grund av förväxlingsrisken mellan “o” (bokstav) och “0” (siffra)

IEEE 802.11p för intelligenta trafiksystem

802.11p togs fram för trådlös access i fordonsmiljöer (kallat WAVE). Det uppdaterar 802.11 med stöd för funktioner som behövs i Intelligenta Transport System (ITS). Som exempel utbyte av data mellan fordon i rörelse eller och mellan fordon och infrastruktur längs vägarna i det licensierade ITS-bandet 5,9 GHz.
wifi för intelligent trafik

IEEE 802.11q -inte heller en standard

Eftersom det finns en standard som heter 802.1Q så ströks 802.11q ur alfabetet.

IEEE 802.11r -snabb och säker roaming

802.11r är framtagen för BSS-övergångar eller mer lättförklarat snabb roaming som skall möjliggöra kontinuerlig anslutning för trådlösa enheter, med snabb och säker roaming från en basstation till en annan på ett sömlöst sätt. I 802.11r har den mobila enheten helt ansvaret för att avgöra när man ska lämna en accesspunkt och till vilken accesspunkt den sen skall ansluta.

IEEE 802.11s -för MESH

802.11s definierar hur trådlösa enheter kan kopplas samman för att skapa ett nätverk för fasta topologier och ad hoc-nätverk med MESH-teknik. Kanske inte den mest använda standarden.

IEEE 802.11T -med stor bokstav…

Togs fram för att testa prestanda, så kallad Wireless Performance Prediction (WPP). Den är emellertid återkallad.

IEEE 802.11u -pratar med andra nätverk

802.11u tillförde mycket intressant teknik. Kompatibla enheter kan använda så kallad Hot Spot 2.0, länken mellan cellulära nät och wifi. Hot Spot 2.0 möjliggör mobilliknande roaming bland Wi-Fi-nätverk och mellan Wi-Fi och mobilnät. En banbrytande ändring med andra ord. Om en abonnent befinner sig inom räckvidden av ett Wi-Fi-nätverk väljer enheten automatiskt detta nätverk. Tanken var att använda wifi som avlastning av mobilnäten och därför tycker vi att 802.11u är extremt intressant.
wifi i samverkan med publika nät

IEEE 802.11v -nätverks och RF-transparens

802.11v tillåter klienter i nätverket att utbyta information om nätverkstopologi och även radioparametrar. Tanken är att varje enhet skall kunna använda data för att ge övergripande prestandaförbättringar i de trådlösa nätverken.

IEEE 802.11w -fokus på säkerhet

802.11w täpper till vissa säkerhetsproblem i Medium Access Control-lagret. Säkerheten ökades genom att tillhandahålla mekanismer för skydd av dataintegritet.

IEEE 802.11x -vi skippar den också

Eftersom 802.11 teknikerna som grupp definieras som 802.11x, ja då togs även denna bort.

IEEE 802.11y —för 3650-3700 MHz

802.11y är kanske inte den mest spridda uppdateringen. Den möjliggör överföring av data enligt 802.11a i bandet 3650 till 3700 MHz, utom när det är nära en station för satellitkommunikation.

IEEE 802.11z -för snabb tunnling av video

802.11z gör det möjligt att direktöverföra data mellan två Wi-Fi-klienter i samma Wi-Fi-nätverk. Normalt tar ju data vägen över en accesspunkt när två klienter kommunicerar med varandra. IEEE 802.11z tillåter en direktlänk mellan klienter samtidigt som de är kopplade till accesspunkten. Tekniken kallas Tunneled Direct Link Setup (TDLS). TDLS minskar den mängd trafik som överförs i nätverket och skall förhindra att accesspunkten överbelastas.

Som du säkert märkt, det finns nya standarder som inte är med i grundalfabetet och det är kanske därför wifi-alliance börjat benämna dessa som wi-fi 4, wi-fi 5 och wi-fi 6. Här kommer två standarder som kanske är de viktigaste i hela raden av standarder.

IEEE 802.11ac eller wi-fi 5

802.11ac använder två frekvensband med stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz Wi-Fi-banden. 802.11ac erbjuder bakåtkompatibilitet till 802.11b/g/n och bandbredd med upp till 1300 Mbit/s på 5 GHz-bandet plus upp till 450 Mbit/s på 2,4 GHz.

Logotype för wifi

802.11ac

snabb maxhastighet
mycket bra vågutbredning
står emot interferens

många wifi nät ställer krav på routern

IEEE 802.11ax även kallad wi-fi 6

Den senaste versionen av 802.11 standarden: 802.11ax. Upp till 30% snabbare än Wi-Fi 5 men den är inte bara snabbare, den har lägre latens, kan leverera data samtidigt till flera enheter och har dessutom förbättrad effektivitet.

Wi-Fi 6 kommer ha en annan typ av modulering, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), vilket är en förbättring gentemot tidigare standarder som använder Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).

OFDMA ger kontrollen över nätet till accesspunkten som styr och fördelar trafiken. Målet är att minska latensen och öka nätverkseffektiviteten, särskilt i miljöer som arenor, konferenslokaler och offentliga platser.

Wi-Fi 6 använder både 2,4 GHz och 5 GHz banden samtidigt vilket förbättrar prestandan. Det finns också förbättringar som skall förlänga batterilivslängd och minska strömförbrukningen för Wi-Fi-enheter.

Logotype för wifi

802.11ax

framtidens wifi
för offentliga miljöer
bra batterilivslängd

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök