skip to Main Content

Induo bildas i början av april 2008 av Björn Moberg. Induo utnämns till SATELs generalagent och flyttar kort därefter in i lokaler på Rökerigatan 19 vid Globen. Under sommaren 2008 anställs Peter Holm för att ta hand om leveranser och varuflöden, Induo bokar också en monter på Tekniska Mässan som går av stapeln under oktober samma år, vår första mässa! I början av hösten anställs ytterligare personer, Mikael Flodström och Ulf Seijmer som har försäljningsansvar respektive marknadsansvar. Hösten fortsätter i högt tempo med lansering av nya leverantörer, Conel, Completech och Zadako. Conels GRPS och 3G router lanseras med Open VPN och vår första blogg om den trådlösa branschen tar några stapplande steg. Under hösten genomförs Tekniska mässan där vi också spelar in en av våra första filmer (se den i slutet av detta inlägg). En mässa där fokus låg på radiomodem, trådlös I/O och 3G routers.
En tidig version av vår hemsida

Induo på Tekniska Mässan

Back To Top
Sök