skip to Main Content

Industrial Internet of things vs Internet of things

Är Internet of Things (IoT) och Industrial Internet of Things (IIoT) samma sak? Vid en första anblick känns det som att IIoT är detsamma som IoT med skillnaden att någon placerat ut IoT produkterna i en fabrik någonstans men stämmer det? Låt oss reda ut begreppen.

IIoT och IoT en jämförelse

IIoT är enkelt uttryckt sakernas internet för industrin. Det handlar om att samla och utnyttja data från sensorer och även insamlad information, ”big data”, där maskiner och processer kan inhämta data och använda data för att optimera processer och skapa smartare arbetssätt. Detta är en vidareutveckling av den automationsteknik och kommunikation mellan maskiner, M2M, som funnits i industrin i många, många år men med modernare processer och smartare system kan data användas avsevärt smartare än tidigare, enter IIoT. Själva grundfilosofin kan sägas vara att smarta maskiner är bättre än människor på att analysera data. Data som gör det möjligt att identifiera flaskhalsar och problem. IIoT har därför potential att förbättra alla steg från kvalitetskontroll till att öka den totala effektiviteten i hela produktions- och leveranskedjan.

Styr industrin
När vi ser till begreppet Internet of Things, sakernas internet, ser vi uppkopplade maskiner och processer men kanske snarare ur ett slutkundsperspektiv. Kylskåpet kan föreslå inköp, din position kan styra inomhusklimatet och larmsystemet aktiveras automatiskt när alla lämnat hemmet. Här är det snarare bekvämlighet som är huvudtemat. IoT drivs av att smarta enheter gör det möjligt för människor att effektivisera tiden, att spara kostnader för uppvärmning och att förbättra livskvaliteten. Så IoT har mer fokus en enskild grupp individer eller ett fåtal personer och med helt andra återbetalningskrav än IIoT har.

Det är mer än bara en namnskillnad

Industriella Sakernas Internet (IIoT) är en stadigt växande trend som har betydande konsekvenser inte bara för industrin eller tillverkande företag utan en stor påverkan, om den utnyttjas rätt, för den globala ekonomin. IIoT spänner över industrier inom allt från tillverkning, gruvdrift, jordbruk, olja och gas, och elproduktion.
Uppkopplad gruvmaskin
Den ökande effektiviteten är en av de viktigaste dragkrafterna med IIoT. Genom att införa bättre automatiserade flöden och mer flexibel produktion kan data användas för att optimera egna processer vilket kan leda till att tillverkande företag kan öka sin produktivitet med så mycket som 25-30 procent. Så även om det kallas industrins internet of things så finns det även andra företag som kommer inkluderas i modellen, som företag som bedriver vård och omsorg, transport och lagerhantering men även persontransporter och hamnområden.

Inte helt överraskande är potentialen med IIoT, där processer optimerar sig själva, en bransch med en potentiellt enorm payoff. Det sägs att vi kan investera så mycket som 5 000 000 000 000 kronor i IIoT 2020och 150 biljoner 2030.

Vilket kom först IoT eller IIoT?

Detta kan påminna om debatten om hönan och ägget, och även i detta fall så är det svårt att säga vilket som kom först av IIoT och IoT. Tekniken bakom IIoT är kanske så gammal som automatiseringen av industrin, det vill säga den går långt tillbaka. Automatisera och även IIoTs urprung är drivkraften att långsiktigt öka konkurrensfördelar successivt och effektivisera processer. Men det IIoT tillför är att vi nu kan använda oss av fler processorer än tidigare och använda dem till att samla in stora datamängder. Med hjälp av dagens datorkapacitet och ökande antal sensorer kan vi analysera och på allvar dra nytta av teknikens fördelar.

Därmed kan vi anse att IIoT har en lång historia medan IoTs historia är relativt ungt.

Andra krav på integritet och säkerhet

Big data kräver säkerhetSom rapporterats om tidigare har IoT kanske inte det bästa säkerhetsryktet, det har bland annat förekommit att kylskåp skickat spam. Men inom IIoT är säkerhet och dataintegritet av yttersta vikt. Det skulle inte vara rimligt att en utomstående kan ta sig in i ett system som styr en bil eller kanske matar ett styrsystem med felaktiga data. Uppkopplade fabriker som vi känner dem idag är relativt slutna miljöer, utformade för att kommunicera inom anläggningens interna nätverk och inte ofta med omvärlden eller via Internet, i de fallen de kommunicerar med omvärlden handlar mer om att förse externa tjänster med data än att ha en dubbelriktad kommunikation. De flesta företag inom automation och industri har till exempel strikta säkerhetsregler för kommunikation med omvärlden vilket är helt rimligt, en anslutning till internet kan vara ett skrämmande hot vilket inte platsar i denna typ av miljö.

IoT och IIoT skiljer sig på många sätt, men de båda har potential att förändra det traditionella sättet att arbeta och leva, de är helt enkelt en del av vår vardag i framtiden och något vi kan och bör ta emot med öppna armar. Både IoT och IIoT kommer dessutom att dra stor nytta av de kommande 5G-näten, mer om det här.

För oss är IoT ett brett begrepp. Vi definierar IoT som en samling disruptiva tekniker som möjliggör digitalisering. Genom IoT kan företag få datadrivna insikter som kan hjälpa dem fatta bättre beslut. Med IoT kan vi snabbare nå klimat och jämställdhetsmål. För att snabbare lyckas med en IoT-satsning så är det viktigt med kunskap. Vi har därför satt ihop en 100-sidors publikation om IoT. Du kan ladda ned den genom att ange mailadress och namn nedan, du får därefter ut ett mail med information om hur du laddar ned guiden.

* obligatoriska fält

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök