skip to Main Content
Vad kostar det om kommunikationen inte fungerar? Väl fungerande elförsörjning och vattenförsörjning är två av grundpelarna som är av stor betydelse för samhällets funktion och långsiktiga utveckling. Vi vet att kostnaderna för avbrott kan bli dyra ur många olika perspektiv, därför måste grundförutsättningen för dessa typer av nät vara att i alla lägen satsa på så robust kommunikation i nätet som möjligt för övervakning och felavhjälpning. Kostnaderna för avbrott är så pass stora att en väl vald kommunikationsinfrastruktur helt enkelt betalar sig själv mycket snabbt. Framtidens elnät är under uppbyggnad och dessa är beroende av sensorer för att minimera störningarna, sensorer som måste kopplas samman med kommunikation som alltid fungerar.

Stillestånd kostar pengar

Svårt att bygga bort avbrotten

Att bygga elnät som aldrig drabbas av avbrott medför stora kostnader. Så för eldistributionsbolagen gäller att hitta en bra balans med så få avbrott som möjligt till låg kostnad och trenden idag går mot att näten måste bli smartare så att fel kan isoleras och effekten minimeras.

Oväntade avbrott kostar för distributionsbolagen

Om man tittar på hur distributionsbolagen räknar så kostar ett bortfall ungefär 40 kr/kWh för hushåll och 200 kr/kWh för industrier. Så om man tappar 2500 kWh till en industri är bortfallet motsvarande 500 000 kronor. Distributionsbolaget måste även kompensera kunden med 12,5% av den årliga nätavgiften om avbrottet blir längre än 12 timmar, något som knappast täcker slutkundens kostnader för produktionsbortfallet, men det blir tydligt att strömavbrott kostar stora pengar både för kunder och för elproduktionsbolag.

Smarta elnät

Fel måste därför repareras så snabbt som möjligt och genomsnittstiden är 6,5 timmar för att lösa ett avbrott. Om avbrottet varar i 12 timmar utgår en ersättning och om avbrottet varar längre kan ersättningen motsvara hela nätbolagets årsavgift.

Kostnader för slutkunden

En kund inom industrin har i genomsnitt en kostnad på 200 kr/kW om avbrottet åtgärdas inom sex timmar. En större pappersmassaindustri gör av med 35 000 kW per timme så kostnaden för för en timmes avbrott kan bli hisnande stor.

Alla driver inte en pappersmassaindustri men även för mindre industrier är kostnaderna för avbrott väldigt höga. Enligt Elforsk rapport 06:15 ”Kostnader av elavbrott” så är det detta kostnaderna för icke aviserade avbrott:

Ej aviserat avbrott inom industrin
Tid Medelkostnad i kr Konfidensintervall
1 minut 20 000 0–100 000
1 timme 31 000 0–100 000
4 timmar 73 000 0–500 000
24 timmar 224 000 0–2 000 000

Avbrott kostar för hela samhället

TransformatorOm man tittar till hela samhällsapparaten så uppstår också en samhällskostnad, ett pris på de olägenheter som uppstår i samband med elavbrott. Dessa kan vara materiella skador, problem vid uppvärmning av bostäder, ingen vattenförsörjning, utebliven handel med mera. Kostnaden för samhället består dels av en energikostnad och dels av en effektkostnad. Energikostnaden kostnaden för den icke levererade energin och är beroende av effekten och avbrottstiden medan effektkostnaden är en engångskostnad som uppstår vid varje avbrott och som endast är beroende av kundens abonnerade effekt.

Sweco har på Energimarknadsinspektionens uppdrag sammanställt samhällskostnaden för oaviserade avbrott, sett till hela landet är kostnaden för samhället sett till energikostnaden 50 kr/kWh och effektkostnaden 18 kr/kWh.

Vattenkraftverk

Information genom kommunikation

Bättre realtidsinformation ger möjligheter till effektiv felavhjälpning på plats med rätt resurser. Att kunna se att avbrottet beror på ett fel i ett fack i en transformatorstation eller på att ett träd blåst ner över en ledning gör att resurser kan sättas in på rätt sätt. Genom att kunna sätta in rätt kompetenser, resurser och se till att rätt reservdelar tas fram snabbt kan avbrott minskas. För att kunna göra detta krävs bra informationsunderlag i realtid och det är bara när man själv kan styra över kommunikationen som man kan nå högsta möjliga tillförlitlighet.

Kommunikation via radio eller mobilnät?

Pålitlig kommunikationFör att vi ska kunna dra fördel av de intelligenta sensorerna som byggs in i elnäten för att minska effekterna av störningarna behövs en kommunikationskanal som inte är beroende av själva elnätet. Många av de publika mobilnäten har inte tillräcklig tillgänglighet vid strömavbrott och stänger av delar av basstationerna eller tjänsterna på basstationerna vid avbrott. En del operatörer erbjuder dedikerade abonnemang för M2M-kommunikation med en på pappret hög driftsäkerhet (vissa nät sägs erbjuda 99,98% tillgänglighet). Detta är bra men även så små avvikelser från 100% ger i praktiken en sammanlagd tid för avbrott motsvarande två timmar per år.

Ett bättre alternativ för dessa nät är att bygga radionät som kan erbjuda en än högre tillgänglighet då varje radionät kan byggas på privata frekvenser och har en infrastruktur som helt kan skräddarsys efter varje systems förutsättningar. I krissituationer är inte radionäten belastade av annan trafik och dess nödkraftsförsörjning kan byggas för att matcha varje situations behov.

”Installation av feldetektorer i Vänersborgs elnät för reducering av samhällskostnader vid störningar” uppsats Högskolan väst av Veronica Svensson Henrik Myrén 2011-04

”Kostnader av elavbrott, en studie av svenska elkunder” Elforsk rapport 06:15 av Fredrik Carlsson och Peter Martinsson 2006-01

”Så förbättras avbrottshanteringen i det smarta elnätet” inlägg på Aidons hemsida 2016-04

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök