Installation av GSM-modem

Installation av GSM-modem

Maestro 100 och Maestro Heritage är två storsäljande GSM-modem. De används för överföring av data via RS-232 över GSM, GPRS och EDGE. I vår nya komigång guide som vi publicerat på vår hemsida går vi igenom hur du med hjälp av en dator och ett GSM-modem kan koppla upp dig via GPRS.

Sök