skip to Main Content

vattenvarning, vattenlarm

Trådlös läckagevakt

Till vår MMS-kamera finns även en trådlös vattenläckagevakt som utlöser ett larm när enhetens vattendetekteringssond får kontakt med vatten. I detta läge avger den larm med 
en kraftig ljudsignal, dessutom larmas behöriga mobiltelefonnummer. Installationen går till så här.

 1.  Ta bort fästplattan på enhetens baksida, öppna batteriluckan genom att skjuta den utåt i pilens riktning och placera batterierna i batterifacket.
 2.  Lampan på framsidan skall nu blinka grönt var 25:e sekund.
 3. Se till att MMS-kameran och läckagesensorn är aktiva, detektorns statusindikator skall blinka grönt var 25:e sekund och kameran skall blinka grönt en gång per sekund.
 4. Från masteranvändaren skickas något av nedanstående SMS-kommandon för önskad funktion:
  • #05#Vattenvarnare1# Detta kopplar ihop kameran med detektorn som namnges till  vattenvarnare1. Larm skickas som SMS då MMS-kameran är i bevakningsläge.
  • #05#*Vattenvarnare1# Detta kopplar ihop kameran med detektorn som namnges till  vattenvarnare1. Larm skickas som SMS och MMS-bild  då MMS-kameran är i bevakningsläge.
  • #196#Vattenvarnare1# Detta kopplar ihop kameran med detektorn som namnges till  vattenvarnare1. Larm skickas som SMS oavsett om MMS-kameran är i bevakningsläge eller i standbyläge.
 5. MMS-kameran svarar via SMS att den är redo att associeras med fuktsensorn och du måste nu trycka på läckagevaktens testknapp. Du kommer att höra ett pip från MMS- kameran och tre pip från vattenläckagevakten.
 6. MMS-kameran bekräftar därefter via SMS att Vattenvarnare1 är inkopplad.
 7. Du kan nu montera fast läckagevakten, i kartongen medföljer skruv och plugg. Ett tips kan vara att placera MMS-kameran i samma rum som sensorn, då kommer du att kunna se en bild av utrymmet om du får larm, något som kan vara praktiskt.
 8. Du kan när som helst testa läckagevakten, vi rekommenderar att du testar med jämna mellanrum, lämpligen samtidigt som du dammsuger. Testläget signaleras med ljudsignal samt röd och grön ljussignal och du skall då få ett SMS eller MMS beroende på hur du ställt in kameran i tidigare steg.
Back To Top
Sök