skip to Main Content

De flesta switchar har bara LAN-portar, routrar har ofta en port märkt LAN/WAN. Här kan det snabbt kännas litet diffust, är det en LAN-port eller är det en WAN-port, och hur skiljer sig dessa åt?

Vad är LAN och vad är WAN

LAN står för ”local area network”, och WAN står för ”wide area network”. Redan här kan man skönja vad det handlar om. Båda är en typ av nätverksanslutning, den ena är riktad till lokala områden, den andra till större områden. För att förstå hur du skall använda din trådlösa router, eller din nätverksrouter är det viktigt att veta skillnaderna mellan LAN och WAN, så här tänkte vi reda ut vad som gäller!

LAN – Lokalt nätverk

LAN är ett nätverk som täcker ett mindre geografiskt område, så som ett kontor, en våning eller en pumpstation. Så som namnen antyder, LAN är för mindre, lokala nätverk – medan WAN täcker större områden, så som städer, och också tillåter nätverk i olika länder att sammankopplas. WAN är täcker större geografiska områden som kan spänna över hela världen.

Lokala nätverk använder främst Ethernet, en grupp nätverkstekniker som styr hur data överförs via fysiska medier, där de vanligaste medierna är CAT#-kablar. Ett trådlöst LAN är ett annat exempel, vanligtvis begränsat till radien av den trådlösa accesspunkten som kan vara ett par hundratal meter. En Wi-Fi-accesspunkt, vanligtvis inbyggd i en router är ett utmärkt exempel på ett trådlöst LAN, WLAN. Ett LAN innebär att ett antal datorer och andra anslutna enheter, så som industriella PLCs, övervakningskameror eller liknande, kan kommunicera med varandra.

LAN för lokala nät

LAN-anslutningar är bara avsedda för ett lokalt område, oftast inte mycket större än en våning i en kontorsbyggnad. Vanligtvis används LAN med en handfull klienter, men kan ha stöd för upp till hundra.

Ett LAN, eller lokalt nätverk, är ett litet nätverk, ofta i ett hem eller företag eller kanske i en större miljö så som en kontorspark. Fördelarna med att använda ett LAN jämfört med WAN är dess otroliga hastighet (tack vare ett minimalt antal användare), dess kostnad (det är väldigt kostnadseffektivt att skaffa, lätt att installera och kräver enkel infrastruktur för att underhålla) och dess enkelhet i installation (mycket minimal utrustning krävs, och oftast kan befintliga äldre kommunikationsledningar användas utan behov av omfattande uppgraderingar). Den största nackdelen är dess storlek. ”Lokalt” betyder lokalt. Dess räckvidd är begränsad och det försämras snabbt ju större nätverken blir.

Enheter i ett LAN använder ofta det lokala nätverkets infrastruktur för att komma åt det publika internet, men de kan ofta kommunicera med varandra direkt genom LAN snabbare. Ett LAN kan använda trådlös kommunikation, trådbundna anslutningar eller båda. LAN är vanligtvis snabbare och mer säkra än WAN, men WAN möjliggör mer utbredd anslutning.

WAN – Alternativet för större områden

LAN tenderar till att ägas, kontrolleras och hanteras internt av den organisation där den distribueras. Läroboksdefinitionen av ett WAN är ett datornätverk som spänner över regioner, länder eller till och med världen. WAN kan vara en anslutning av ett LAN som är anslutet till ett annat LAN via fasta linjer eller trådlöst nätverk. Det är vanligen begränsat till ett företag eller organisation. WAN skapas oftast med operatörer. Ett exempel på ett allmänt använt WAN är internet, som är en samling av tiotusentals nätverk som ansluter tiotals miljarder enheter.

Men när det gäller tillämpningen av kommunikationsprotokoll och koncept kan det vara bäst att se WAN som en samling datanätverkstekniker som kan användas för att överföra data över långa avstånd och mellan olika nätverk.

Internet är det mest kända WAN, men WAN är även vanligt i andra applikationer. Nätverk i städer mellan skolor är typiskt WAN, där använder man ofta ett stadsnät som drivs av ett kommunalt bolag.

Fördelar med LAN

Datorresurser delar lokala nätverk vilket avsevärt minskar kostnaden för hårdvara
Du kan enkelt överföra data mellan anslutna datorer i nätverket.
Det blir enkelt att hantera data på bara ett ställe, vilket också gör data mer säker.
Lätt att dela på en enskild internetanslutning mellan alla LAN-användare.

Fördelar med WAN

Täck ett större geografiskt område, så att kontor enkelt kan kommunicera över långa avstånd.
Dela information/filer över ett större område.

Nackdelar med LAN

Lägre integritet.
Kostnaden att installera trådbundna, lokala nätverk är relativt hög.
Obehöriga användare kan komma åt företagskritiska data om de får fysisk åtkomst till nätverket.
Kräver övervakning av hårdvarufel av den egna organisationen.

Nackdelar med WAN

Den initiala installationskostnaden för ett WAN är hög.
Underhålla WAN kräver kunniga tekniker och nätverksadministratörer.
Det kräver mer tid att lösa problem, då det involverar flertalet trådbundna och trådlösa tekniker.
WAN erbjuder lägre säkerhet jämfört med andra typer av nätverk.

Routerns LAN- och WAN-portar

De flesta trådlösa routrar har två portar: en WAN-port och en eller flera LAN-portar. WAN-porten ansluts oftast till ett höghastighetsmodem, så som fibermodem, kabelmodem eller så ansluts det direkt till internetet. LAN-portarna används för att ansluta datorer, som inte har Wi-Fi-åtkomst, med en Ethernet-kabel och då skapas ett LAN. Portarna som används för att ansluta datorer i ett nätverk är vanligtvis märkta LAN. Porten som ansluter routern till omvärlden är vanligtvis märkt WAN, eftersom den ansluter till ett större nätverk, nästan alltid internetet. När porten är märkt LAN/WAN så kan den alltså konfigureras att ha olika funktion, men detta måste du själv definiera innan enheten tas i drift.

Olika lager

Nätverk brukar beskrivas i olika lager enligt den så kallade OSI-modellen, en konceptuell modell för datorkommunikation i 7 lager. Lager 1 kallas det fysiska lagret, lager 2 datalänklagret och lager 3 nätverkslagret

Lokala nätverk kan bestå av både Lager 1- och Lager 2-enheter; Lager 1-enheter kan vara så kallade hubbar och repeaters (dessa används ju inte längre i någon större omfattning. Lager 2 enheter som kan användas är switchar och bryggor.

Medan LAN använder Lager 1- och Lager 2-enheter, fungerar WAN även med Lager 3-enheter så som multilayerswitchar och routrar.

Routerns roll

Nu är vi framme vid routern, den har två huvudfunktioner: delning av internet (dvs. WAN-delning) och skydd. Routern fungerar som en portvakt mellan LAN och WAN, men om du vill veta mer om det, läs gärna vår artikel om skillnaden mellan routrar och switchar.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök