skip to Main Content

olika typer av I/O

Larmsändare kan ha olika typer av ingångar, digitala ingångar, analoga ingångar, ingångar för temperaturgivare och dessutom kan de ha både reläutgångar, open collectorutgångar och galvaniskt skilda utgångar. Så vad betyder de olika termerna och när använder man vad?

In- och utgångar för larm förklarat

Vi skall snart djupdyka litet i olika alternativ som finns tillgängligt men anledningen att du läser detta inlägg är förmodligen att du antingen vill hitta rätt teknisk lösning för att styra eller övervaka något, eller så har du en befintlig givare och försöker hitta rätt teknisk lösning. Innan vi går in på olika tekniker för att trådlöst överföra dina styrsignaler så kommer vi att djupdyka i olika typer av ingångar och utgångar.

Olika I/Os-vad betyder det?

Om du undrar över vad olika typer av I/Os betyder, analoga I/Os, digitala I/Os och så vidare så tipsar vi om detta inlägg som täcker dessa frågor.

Digitala ingångar

Digitala ingångar används när man har två nivåer, till exempel Av/På (Binär 0/Binär 1) eller Hög/Låg nivå. Som ett exempel kan en digital ingång alltså förmedla status om en dörr är öppen eller inte men inte hur mycket den är öppen.

Digitala ingångar kan vara antingen NO eller NC, Normally Open eller Normally Closed där alltså ingångens låga nivå kan vara normalt öppen krets eller normalt stängd krets. På vissa produkter finns möjlighet att programmera om vilken typ av ingångsnivå som skall användas, på andra kan det finnas flera typer av olika ingångar. Det är värt att tänka till vilken typ av ingång du har då det kan skilja vad larmsändaren har stöd för. Väljer du en sändare med NO när du behöver NC kan det i värsta fall kan innebära att du måste sätta växlande reläer mellan din larmpunkt och sändarens larmingång. Det kan också vara så att du kan behöva använda ett relä för att växla en NC till NO signal och tvärt om. Sådana enkla reläer finns att beställa för ganska små pengar.

Analoga ingångar

Analoga signaler har flera tillstånd, dess noggrannhet definieras hur många bitars upplösning de har, och ingångarna används för att visa temperatur, nivå eller flödeshastighet. Med en analog ingång går det att visa vilken nivå en vätska i en viss tank har, inte bara om den är tom eller full som med den digitala signalen. Ingångarna kan vara av typen 0-10V eller 4-20 mA strömslinga. Analoga ingångar behöver konstant spänningsmatas och lämpar sig därför inte bra till batteridrift. En annan faktor som påverkar batteritiden om man jobbar med analoga sensorer och vill spänningsmata dem via en batteridriven lösning är att många analoga sensorer behöver en stabiliseringstid där givaren behöver strömsättas och stabiliseras.

Med analoga givare är det inte själva sensorn utan larmsändarens ingång som definierar noggrannheten, 10 och 12 bitars upplösning är vanligt. Om man väljer en med för låg upplösning kan det ibland ställa till problem, har man en djup damm där man mäter ett djup kan för låg noggrannhet resultera till att det blir flera meter mellan mätstegen som presenteras, en skillnad på två meter innebär ju rätt stora skillnader i en kraftverksdam.

Pulsräknare/counter ingångar

Pulsgivare är givare som levererar en kort puls, en puls i Hz, alltså svängningar per sekund. Den enhet som skall processa informationen behöver ha en räknaringång, pulsingång eller counteringång, det finns litet olika namn beroende på vad du vill uppnå. Är pulserna inte så frekventa eller har en låg svängning per sekund kan det ibland gå att använda de digitala ingångarna, även om många enheter har speciella pulsingångar som ofta har bättre prestanda än digitala ingångar. En del enheter kan spegla pulser till en annan mottagande enhet som sedan kan skicka ut motsvarande puls via en pulsutgång, andra enheter kan istället räkna antal pulser och skicka ett meddelande när ett visst antal pulser uppnåtts.

Temperaturingångar och temperaturgivare

Temperaturgivare och temperaturlarm finns i en rad olika utföranden och dessa har vi sammanfattat i en separat guide. Fördelen med dessa givare framför de analoga givarna är att de drar avsevärt mindre ström och lämpar sig bättre för situationer där man har för låg tillgång till fast spänningsmatning.

Temperaturingångar och temperaturgivare

Temperaturgivare och temperaturlarm finns i en rad olika utföranden och dessa har vi sammanfattat i en separat guide. Fördelen med dessa givare framför de analoga givarna är att de drar avsevärt mindre ström och lämpar sig bättre för situationer där man har för låg tillgång till fast spänningsmatning.

Digitala utgångar

Dessa påminner om digitala ingångar då de har stöd för två logiska nivåer eller tillstånd och de används till exempel för att starta eller stoppa en enhet eller process. Digitala utgångar kan vara antingen

· Open Collectorutgång
· Reläutgång
· Reläutgång med galvanisk separation

Open Collectorutgång

Open collectorutgång kännetecknas av att de endast kan belastas med låg strömstyrka och ofta en låg spänning. Open collectorutgångar används oftast i kombination med reläer för att kunna styra större laster. Utgången är en transistor med kollektorn ”öppen”. När en signal (spänning) appliceras på basen av transistorn, växlar transistorn till läge ”på” och låter ström att ström gå genom transistorn. Lasten den kan styra är begränsad till vad transistorn klarar, ofta runt 100 mA.

Reläutgång

Reläutgångar kan styra större laster och klarar av att belastas med både högre spänning och strömstyrka än open collectorutgångar. Ofta är inbyggda reläer på larmsändare tillräckliga för att styra hyfsat stora laster men ibland kan även inbyggda utgångar behöva kompletteras med separata reläer.

Reläutgång med galvanisk separation

Reläutgångar med galvaniskt frånskilda utgångar innebär det att utgången inte delar någon elektrisk nivå med larmsändaren, är inte utgången galvaniskt frånskild delas till exempel jord eller spänningsnivå med själva sändaren. Har du en larmcentral som drivs med 24 VDC och vill styra 230 VAC då behöver du en reluätgång som är galvaniskt frånskild (eller ett separat relä).

Analoga utgångar

Analoga utgångar är även de variabla och kan användas för att styra en ventil till önskad position. Analoga utgångar finns i 0-20 mA strömslinga och 0-10 VDC, varför du skall använda det ena eller andra och hur det fungerar i praktiken kan du se mer om i vår uttömmande guide till just analoga I/O.

Pulsutgång

Pulsutgångar används för att generera en puls i Hz. Dessa påminner om de digitala utgången, i det avseende att den växlar mellan 0 och 1, medan den svänger avsevärt snabbare än en digital utgång.

Hur väljer man rätt givare?

Som en enkel tumregel:
När det är möjligt använd digitala I/O, eftersom det är billigt både givare och sändare har lägre priser.
Om du behöver tolka fler lägen än bara av och på så är analog I/O ett alternativ.
Skall du övervaka temperaturer använd en speciell temperaturgivare för Dallas One-Wire eller PT1000

Olika tekniker, olika lösningar

I vårt sortiment finns ett brett urval av larmsändare som skickar larm via mobilnäten, dessutom finns trådlös överföring via eget radionät eller trådlös överföring via LoRa. Med den bredden av produkter kan vi möta de flesta behov av I/O trådlöst över kortare och längre avstånd. Våra produkter återfinns både i driftslarmssammanhang och vid övervakning av processer, larm av lokaler, driftsövervakning och liknande. Här nedan hittar du tre varianter på larmsändare för mobilnät, LoRa och eget radionät.

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök