skip to Main Content
Larmsändare kan ha olika typer av ingångar, digitala ingångar, analoga ingångar, ingångar för temperaturgivare och dessutom kan de ha både reläutgångar, open collectorutgångar och galvaniskt skilda utgångar. Så vad betyder de olika termerna och när använder man vad?

Olika in- och utgångar för larmsändare

I vårt sortiment finns ett brett urval av larmsändare som skickar larm via GSM eller 3G, dessutom finns trådlös överföring via radio att tillgå. Med dessa produkter vi kan överföra de flesta typer av I/O trådlöst över kortare och längre avstånd. Våra produkter återfinns både i driftslarmssammanhang och vid övervakning av processer, larm av lokaler, driftsövervakning och liknande.
Digitala ingångar

Digitala ingångar

Digitala ingångar används när man har två nivåer, till exempel Av/På (Binär 0/Binär 1) eller Hög/Låg nivå. Som ett exempel kan en digital ingång alltså förmedla status om en dörr är öppen eller inte men inte hur mycket den är öppen.

Digitala ingångar kan vara antingen NO eller NC, Normally Open eller Normally Closed där alltså ingångens låga nivå kan vara normalt öppen krets eller normalt stängd krets. På vissa produkter finns möjlighet att programmera om vilken typ av ingångsnivå som skall användas, på andra kan det finnas flera typer av olika ingångar. Det är värt att tänka till vilken typ av ingång du har då och vad larmsändaren har stöd för. Väljer du en sändare med NO när du behöver NC kan det i värsta fall kan innebära att du måste sätta växlande reläer mellan din larmpunkt och sändarens larmingång.

Analoga ingångar

Analoga signaler har flera tillstånd, dess noggrannhet definieras hur många bitars upplösning de har, och ingångarna används för att visa temperatur, nivå eller flödeshastighet. Med en analog ingång går det att visa vilken nivå en vätska i en viss tank har, inte bara om den är tom eller full som med den digitala signalen. Ingångarna kan vara av typen 0-10V eller 4-20 mA strömslinga. Analoga ingångar behöver konstant spänningsmatas och lämpar sig därför inte bra till batteridrift. Viktigt att tänka på är att det ofta är sändaren som definierar noggrannheten, 10 och 12 bitars upplösning är vanligt. Om man väljer en med för låg upplösning kan det ibland ställa till problem, har man en djup damm där man mäter ett djup kan för låg noggrannhet resultera till att det blir flera meter mellan mätstegen som presenteras, en skillnad på två meter innebär ju rätt stora skillnader i en kraftverksdam.

Temperaturingångar och temperaturgivare

Temperaturgivare och temperaturlarm finns i en rad olika utföranden och dessa har vi sammanfattat i en separat guide.

Reläutgångar

Digitala utgångar

Dessa påminner om digitala ingångar då de har stöd för två logiska nivåer eller tillstånd och de används till exempel för att starta eller stoppa en enhet eller process. Digitala utgångar kan vara antingen

· Open Collectorutgång
· Reläutgång
· Reläutgång med galvanisk separation

Open Collectorutgång

Open collectorutgång kännetecknas av att de endast kan belastas med låg strömstyrka och ofta en låg spänning. Open collectorutgångar används oftast i kombination med reläer för att kunna styra större laster. Utgången är en transistor med kollektorn ”öppen”. När en signal (spänning) appliceras på basen av transistorn, växlar transistorn till läge ”på” och låter ström att ström gå genom transistorn. Lasten den kan styra är begränsad till vad transistorn klarar, ofta runt 100 mA.

Reläutgång

Reläutgångar kan styra större laster och klarar av att belastas med både högre spänning och strömstyrka än open collectorutgångar. Ofta är inbyggda reläer på larmsändare tillräckliga för att styra hyfsat stora laster men ibland kan även inbyggda utgångar behöva kompletteras med separata reläer.

Reläutgång med galvanisk separation

Reläutgångar med galvaniskt frånskilda utgångar innebär det att utgången inte delar någon elektrisk nivå med larmsändaren, är inte utgången galvaniskt frånskild delas till exempel jord eller spänningsnivå med själva sändaren. Har du en larmcentral som drivs med 24 VDC och vill styra 230 VAC då behöver du en reluätgång som är galvaniskt frånskild (eller ett separat relä).
Analoga utgångar

Analoga utgångar

Analoga utgångar är även de variabla och kan användas för att styra en ventil till önskad position. Analoga utgångar finns i 0-20 mA strömslinga och 0-10 VDC, varför du skall använda det ena eller andra och hur det fungerar i praktiken kan du se mer om i vår uttömmande guide till just analoga I/O.

Enkel tumregel om du kan välja fritt

Som en enkel tumregel, när det är möjligt använd digital I/O, eftersom det är billigt både givare och sändare har lägre priser. Om du behöver tolka fler lägen än bara av och på så är analog I/O ett alternativ.

Back To Top
×Close search
Sök