skip to Main Content

M2M växer
Enligt analysföretaget Frost & Sullivan växer M2M från att idag utgöra cirka 4% av operatörernas vinster till att utgöra 20% av dem till år 2017. Företaget menar att M2M är en av de viktigaste faktorerna att titta på för operatörer som vill öka sin lönsamhet.
Källa: Frost & Sullivan

Uppkopplingsmål konkretiseras
EU kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag till ett sjuårigt program kallat HORIZON2020, i grunden vilar det på Europas målsättningar runt bredband och uppkopplingshastigheter, Europe2020. I ett initiativ söker man nu råd och input för att prioritera målsättningar och sammanfatta en strategi för det långsiktiga arbetet, har du något att bidra med?
Källa: Next Generation Mobile Network

Satellitfrekvenser blir 4G?
FCC, the Federal Communications Commission, har öppnat för att delar av 2 GHz-bandet skall öppnas för nya användningsområden. CTIA, International Association for the Wireless Telecommunications Industry (puh!) välkomnar initiativet att fler frekvenser frigörs.
Källa: CTIA

Back To Top
Sök