skip to Main Content
Under senare år har mobiloperatörernas fokus börjat skiftat från människor som kommunicerar med andra människor till saker som kommunicerar med andra saker. Marknaden anses ha en stor tillväxt kommande år, inte bara för mobiloperatörerna, även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ser en ökad efterfrågan på dessa tjänster.

Analysföretaget Berg Insight menar att antalet mobiluppkopplingar av maskiner kommer att växa årligen med närmare 30%. Samma bedömning gör Telia som menar att 10% av alla uppkopplingar av maskiner kommer att ske via cellulära nät. Enligt andra bedömningar är närmare 360 miljoner maskiner uppkopplade via mobilnäten 2016.

Varför ska maskiner kunna prata?

Det finns en stor fördel att sammankoppla saker med varandra för att utbyta information. I det dagliga livet kan det vara hushållsapparater, uppvärmningssystem och belysning som kan få information från dörrlåset när du lämnar hemmet. Automatiskt kan alla elförbrukare slås av och värmen sänkas någon grad. För professionella aktörer finns det en rad fördelar av att koppla upp allt från fastigheter, belysning, ventilation, larmsystem, elnät och vatten- och avloppsnät.

Det började redan på 90-talet.

Kommunikation mellan maskiner kallas ibland för M2M (maskin-till-maskin) och ibland Internet of Things (IoT, sakernas internet). Termen the Internet of Things användes första gången av Kevin Ashton 1999 och refererar till objekt med unik identitet som sammankopplats i en internetliknande infrastruktur. M2M som term började användas i några år tidigare och avser teknik som tillåter sammankoppling av maskiner med andra enheter.

Stora visioner, men är det nu det händer?

Analysföretaget Gartner menar att ”en värld där saker har varit smarta och anslutna till internet är något som har varit på gång i mer än 10 år. Väl anslutna kommer de smarta sakerna att hjälpa människorna i många aspekter av sitt liv, till exempel som konsument, invånare och anställd.” Telia, som liksom de flesta andra mobiloperatörer har en speciell M2M-avdelning, anser att det bara i Norden kommer att finnas 1 miljard uppkopplade maskiner år 2020, Ericsson är inne på samma spår och menar att 50 miljarder maskiner kommer att vara uppkopplade till år 2020 över hela världen.

En del av de anslutna maskinerna kommer att vara uppkopplade i slutna eller proprietära nät, andra kommer att kopplas upp via mobilnäten. -Vi ser en ökad efterfrågan på M2M-tjänster inom ett stort antal vertikaler och redan idag använder våra kunder nätet till avancerade M2M applikationer, säger Magnus Johansson, chef Nya Affärer, Net1. Johnny Olsen, Produktchef Mobildata, Multicom Security är av samma uppfattning -Marknaden växer hela tiden och vår ambition är att vår M2M-satsning kommer att växa i samma takt och med samma tillväxt som resten av marknaden.

Öppna nät eller inte?

Det är lätt att dra slutsatsen att kommunikation som skall vara skyddad och säker skall hanteras av stängda nät utan kontakt med omvärlden, och att kommunikation med lägre säkerhetskrav kan kopplas via öppna nät som internet men det är ingen generell regel. -Om man redan har ett krypterat nät som till exempel RAKEL, så bör man lämpligen kunna betrakta det som hyfsat säkert, även om det har sina svagheter. Om man använder nät som saknar kryptering så bör man komplettera med kryptering i mjukvara eller en yttre krypteringsmodul, säger Hassan Jalal, VD för Cryptango. Genom att kryptera informationen mellan två kommunikationspunkter så blir nätets inbyggda krypteringen inte lika viktig. Det gör att det är fullt möjligt att koppla upp betalningstransaktioner via mobilnäten, även om mobilnäten i sig inte har någon avancerad kryptering.

Tillgänglighet.

När maskiner skall prata med varandra kan inte tappad anslutning accepteras i någon större utsträckning. Få nät kan ståta med 99,97% tillgänglighet som Rakel, men faktum är att Rakel erbjuder telematikanslutning för en begränsad användargrupp. Resterande användare är hänvisade till egna radionät eller publika nät som GSM och 3G. -Oron kring överbelastning i de traditionella operatörernas nät bidrar till det ökade intresset för vårt nät, säger Magnus Johansson, chef Nya Affärer, Net1. En som är av åsikten att GSM har god tillgänglighet är Jonas Karlsson som arbetar på Processcomponent vars affärsidé är att koppla upp processer inom industrin. Deras kunder är bland andra IKEA, Movab och Akzo Nobel och de förlitar sig på GSM-näten för uppkoppling av maskiner. -Vi upplever en mycket bra tillgänglighet via GPRS menar Jonas. -Att dra en kabel är för dyrt jämfört med mobilabonnemang, dessutom kan man koppla upp en maskin utan att involvera slutkunden eller vara beroende av deras lokala IT-struktur på företaget.

Nät för M2M.

Det finns ett par olika vägar att gå för anslutning av maskiner, antingen förlitar man sig på ett eget radionät och bygger täckning efter de förutsättningar man vill ha, eller så väljer man ett publikt nät som passar applikationen. I slutändan är det en rad parametrar att väga in som leder fram till från om man ska köpa in kommunikationstjänsten, eller drifta nätet själv. För att återigen citera analysföretaget Gartner ”det finns många olika tekniker som kan möjliggöra detta och göra scenariot till verklighet.” Och även om målet med 50 miljarder maskiner kommer att nås 2020 så är det inte stopp där, utvecklingen kommer gå vidare.

+ Rikt utbud av leverantörer, prispressat
– Täckningen kan variera, begränsad batteribackup vid strömavbrott
Hårdvara som behövs: GSM-/3G-/4G-router/-modem

Kostnad för abonnemang: från 25 kr/månad, startavgift från 100 kr
Säkerhet: I grunden medelgod, kompletteras med tillvalstjänst, mjukvara eller hårdvara

+ Bra täckning, hög driftsäkerhet

– Ingen internationell roaming

Hårdvara som behövs: router eller modem (3-6 000 per punkt)

Kostnad för abonnemang: från 39 kr/månad, startavgift 100 kr

Säkerhet: I grunden medelgod, kompletteras med tillvalstjänst, mjukvara eller hårdvara

+ Hög tillgänglighet, bra täckning, kryptering
– Hög totalkostnad, låg datatakt vid dataöverföring, begränsad användargrupp
Hårdvara som behövs: rakelmodem
Kostnad för abonnemang: från 85 kr/månad, startavgift 2 600 kr
Säkerhet: Krypterat

+ Hög driftsäkerhet, du kontrollerar nätet själv
– Hög initialkostnad, kräver att man bygger eget nät
Hårdvara som behövs: radiolänk, radiomodem
Kostnad för abonnemang: ingen, bygger på egen infrastruktur
Säkerhet: kryptering, nätövervakning finns som möjlighet

Wifi

+ Låg kostnad, tillgänglig, snart en del av mobilnäten
– Begränsad räckvidd, många användare
Hårdvara som behövs: wifi-accesspunkt el motsv
Kostnad för abonnemang: ingen/kostnad per anslutningspunkt
Säkerhet: kryptering, öppna nät kan vara en säkerhetsrisk

Faktorerna som är mest avgörande vid val av teknik är

-vilket nät som erbjuder den täckning användarens applikation kräver
-vilken säkerhetsnivå och tillgänglighet som eftersträvas
-vilken kontroll man vill ha över kommunikationsbäraren
-kostnadseffektivitet

Maskin till maskin-kommunikation

Denna artikel är en översiktsartikel om uppkoppling för M2M, ursprungligen publicerad i SKEF News nr 2 2013

Induos logo
Induo AB
08-659 43 00

www.induo.com
[email protected]

Mer information:

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

* Genom att skicka in formuläret samtycker du att vi lagrar dina uppgifter för att hjälpa dig med din förfrågan.

Läs mer om:

Leverantörer
Produkter

Socialt:

Följ oss i sociala medier:

linkedinfacebooktwitteryoutube

Vi förser mänskligheten med innovativa kommunikationslösningar oavsett avstånd.

Back To Top
Sök