skip to Main Content

Gartners Hype Cycle for “Emerging Technologies” 2012 innehåller hela 48 olika teknikområden som anses heta. De har stor potential att slå igenom inom en kortare eller längre tidshorisont. En intressant sak är att hajpkurvan innehåller fler teknikområden än på 10 år, detta förklarar Gartner med att ”vi befinner oss vid en intressant tidpunkt, en tidpunkt då många scenarior vi pratat om en lång tid kommer att förverkligas”.

Tre av teknikerna handlar om att koppla samman saker, nämligen Internet of Things, Maskin till Maskin kommunikation och sensornätverk med MESH-teknik. Gartner skriver i rapporten att ”en värld där saker har varit smarta och ansluta till internet är något som har varit på gång i mer än 10 år. Väl anslutna kommer de smarta sakerna att hjälpa människorna i många aspekter av sitt liv, till som konsument, invånare och anställd. Det finns många olika tekniker som kan möjliggöra detta och göra scenariot till verklighet.” Framtiden är onekligen intressant!

Back To Top
×Close search
Sök